Grafika | Bakalauro studijos | Vilnius

Grafikos studijų programos Žmonės tai ne tik dėstytojai ir studentai, bet tuo pačiu ir aktyviai kuriantys menininkai užsiimantys įvairiapusiška veikla: organizuoja, kuruoja, dalyvauja parodose, konkursuose, festivaliuose, konferencijose, mugėse Lietuvoje ir užsienyje, veda kūrybines dirbtuves, savanoriauja. Todėl šioje skiltyje dalinamės mūsų patirtimis, pastebėjimais, nuomonėmis apie tai kas rūpi, ką veikiame, kaip tobulėjame ir plečiame savo kompetencijas kurios tiesiogiai įtakoja ir kuria su šiuolaikiniais meno, kultūros, socialiniais ir ekonominiais kontekstais glaudžiai susijusią Grafikos studijų programą. 

Čia taip pat kaupiame mūsų studentų įspūdžius ir patirtis iš užsienio meno akademijų kuriose jie studijavo pagal mainų programas nuo 1 iki 2 semestrų. Kiekvienais metais pagal Erasmus+ ir NordPlus studijų mobilumo programas į užsienio akademijas išvyksta 3 – 5 kūrybiškiausi ir labiausiai motyvuoti Grafikos programos studentai. Jų patirtys ypač svarbios ir aktualios jaunesnių kursų studentams dar tik besirenkantiems būsimą aukštąją mokyklą užsienyje.

Reaguojant į socialinį kontekstą ir būtinus gebėjimus kurių tikisi iš Akademijos absolventų darbdaviai, ypač suaktyvėjo pačių studentų tarpsritinių, projektinių, edukacinių veiklų iniciavimas ir dalyvavimas jose. Studentai yra skatinami rasti sau tinkamiausią, produktyviausią veiklą bei integruoti ją į studijų procesą. Ugdomi sąmoningi, atsižvelgiantys į vykstančius kultūrinius, ekonominius, politinius ir socialinius veiksnius absolventai, gebantys juos apmąstyti, kritiškai vertinti ir daryti jiems poveikį neišduodant asmeninių idealų. Šiuo metu Grafikos katedroje vis labiau nyksta riba tarp neformaliuoju būdu įgytų bei paskaitų metu įgytų kompetencijų. Studentai, rodydami iniciatyvą, sėkmingai įgyvendina savo idėjas ir semiasi patirčių už Grafikos katedros, Akademijos ir šalies ribų. Iš esmės - jiems nėra ribų!