Grafika | Bakalauro studijos | Vilnius

Apie kūrybines tarptautines vasaros praktikas Nidoje

Kūrybinės vasaros praktikos kelis metus vyko drauge su Latvijos Dailės Akademijos grafikos studentais. Svarbus uždavinys tapo rasti vienijantį praktikos teiginį, kuris sutelktų įvairius mastymus ir raiškas.

Temos buvo įvairios: „Generatorius“, „Atsirandantys vaizdai“, „Išlikimas“, „Suradimai aplinkoje“.

Tikslas buvo įsigilinti į Kuršių Nerijos kraštovaizdžio ypatumus, į vietinės istorijos kintančius ženklus, į kasdienybės figūrų veikimus. Taip pat būdavo svarbūs bendri kūrybiniai atvejai atsižvelgiant į vietovės aplinkybes, panaudojant paliktas medžiagas, panaudojant kasdienybės žymes, mąstant kaip prisitaikyti neįprastoje vietoje.

Tikėtina, kad pastarieji bendri veikimai buvo naudingi kaip komunikavimo formos . Buvo įgyjama kitokia patirtis. LMA dėst. Ausma Šmite surengė grafikos dirbtuves „easy print“, organizavo paskaitas išlikimo tema, eksponavo latvių studentų parodą Vilniuje. Be to studentų iniciatyvos dėka buvo organizuotos praktikos metu sukurtų kūrinių parodos galerijose „5 malūnai“, „ROY“ Vilniuje.Taigi buvo siekiama įvairiapusiškumo ir kūrybinio dialogo.

Tad jungtinių studentų praktikų metu buvo susipažįstama su naujais reiškiniais ir mintimis; ištyrinėjus  kai kuriuos Kuršių Nerijos plotus sukurti originalūs kūriniai.