Dėstytojas

Dėstomi dalykai

 Profesorė Marija Marcelionytė-Paliukė

 CV

 • Estampas. Šilkografija
 • ​​Patirčių laboratorija 1
 • Patirčių laboratorija 2
 • Kūrybinė veikla. Savianalizė
 • Grafikos projektas. Tyrimas
 • Grafikos projektas. Refleksija
 • Grafikos projektas. Sintezė
 • Baigiamasis grafikos projektas

 Profesorius Rimvydas Kepežinskas  

 • Knygos menas. Kaligrafija ir tipografika 
 • Knygos menas. Kompleksinis dizainas 
 • Kaligrafija (pasirenkamas dalykas)
 • Grafikos projektas. Tyrimas
 • Kūrybinis projektas. Refleksija
 • Kūrybinis projektas. Sintezė
 • Baigiamasis grafikos projektas
Profesorius Kęstutis Vasiliūnas

CV
 • Knygos menas. Iliustracija ir struktūra
 • Knygos menas. Kompleksinis dizainas 
 • Grafikos projektas. Tyrimas
 • Kūrybinis projektas. Refleksija
 • Kūrybinis projektas. Sintezė
 • Baigiamasis grafikos projektas
 • Pasaulio ir Lietuvos grafikos kontekstai (pasirenkamas dalykas)
 • Šiuolaikinių grafikos kontekstų analizė (pasirenkamas dalykas)
Docentas Matas Jonas Dūda
 • Estampas. Giliaspaudė
 • Knygos menas. Kompleksinis dizainas 
 • Knygos menas. Konstrukcija ir įrišimas 
 • Grafikos projektas. Tyrimas
 • Kūrybinis projektas. Refleksija
 • Kūrybinis projektas. Sintezė
 • Baigiamasis grafikos projektas
 • Knygrišystė (pasirenkamas dalykas)
 • Grafikos technologijos (pasirenkamas dalykas)
Docentras Jonas Čepas

 CV
 • Estampas. Ksilografija
 • Vizualinė raiška. Figūros fragmentai
 • Vizualinė raiška. Figūros visuma
 • Vizualinė raiška. Atvejis
 • Vizualinė raiška. Analizė
 • Vizualinė raiška. Projektas
 • Plenerinė praktika. Geografija

Docentė Agnė Dautartaitė-Krutulė

 • Knygos menas. Konstrukcija ir įrišimas 
 • Knygos viršelio dizainas (pasirenkamas dalykas)
 • Grafikos projektas. Tyrimas
 • Kūrybinis projektas. Refleksija
 • Kūrybinis projektas. Sintezė
 • Baigiamasis grafikos projektas

Docentė Jolanta Mikulskytė

 

 • Estampas. Litografija
 • Knygos menas. Kaligrafija ir tipografika
 • Įvietinto meno praktika. Kolaboracijos
 • Grafikos projektas. Tyrimas
 • Kūrybinis projektas. Refleksija
 • Kūrybinis projektas. Sintezė
 • Baigiamasis grafikos projektas
 • Grafinis dizainas (pasirenkamas dalykas)
 • Iliustracija (pasirenkamas dalykas)
 • Estampas (pasirenkamas dalykas)

Lektorė Elena Grudzinskaitė
Katedros vedėja

CV

 • Projektinė praktika
 • Grafikos foto technikos (pasirenkamas dalykas)
 • Grafikos technologijos (pasirenkamas dalykas)
 • Estampas. Grafikos foto technikos
 • Grafikos projektas. Tyrimas
 • Grafikos projektas. Refleksija
 • Grafikos projektas. Sintezė
 • Baigiamasis grafikos projektas

  Docentas Paulius Juška

 

 • Vizualinė raiška. Figūros fragmentai
 • Vizualinė raiška. Figūros visuma
 • Vizualinė raiška. Atvejis
 • Vizualinė raiška. Analizė
 • Vizualinė raiška. Projektas
 • Grafikos projektas.Tyrimas

  Lektorius Simonas Kuliešis

 • Vizualinė raiška. Natiurmortas. Portretas
 • Vizualinė raiška. Atvejis
 • Vizualinė raiška. Analizė
 • Vizualinė raiška. Projektas
 • Kraštovaizdžio tyrinėjimai socialiniu aspektu (pasirenkamas dalykas)
 • Tapyba (Super zip pack) 1 (pasirenkamas dalykas)
 • Tapyba (Super zip pack) 2 (pasirenkamas dalykas)
  Docentas Benas Narbutas
 • Vizualinė raiška. Atvaizdas. Spalvotyra
 • Vizualinė raiška. Natiurmortas. Portretas
  Lektorė Ieva Babilaitė-Ibelgauptienė
 • Knygos menas. Iliustracija ir struktūra 
 • Grafikos projektas.Tyrimas
 • Grafikos projektas. Refleksija
 • Grafikos projektas. Sintezė
 • Baigiamasis grafikos projektas
 • Bežodė (paveikslėlių) knyga (pasirenkamas dalykas)
  Lektorė Austė Jurgelionytė-Varnė
 • Vizualinė raiška. Atvaizdas. Spalvotyra