2020 m. Spalio 9-24 d. VDA parodų salėse „Titanikas” II a., Maironio g. 3, Vilnius, buvo pristatyta Vilniaus dailės akademijos VF Grafikos katedros absolventės Ievos Trinkūnaitės personalinė paroda „Instinktas".

 

Prieš porą metų dykinėdama smėlėtoje Parnidžio kopoje tikėjausi sutikti ten gyvenančius, niekada man nematytus briedžius. Tačiau mano paieškos nenusisekė ir namo grįžau tuščiomis, be jokių pastebėtų briedžių ar jų pėdsakų. Po dviejų metų, mintyse vis blankančiam prisiminimui apie kopose nepavykusias paieškas, važiuodama automobiliu magistralėje ir užsižiūrėjusi į besitęsiančias baltas kelio juostas, susiduriu su briedžiais, kurie bėgdami į kitą miško pusę kelyje vos nesukėlė autoavarijos. Tas, kurio laukiau išnyrant iš už smėlėtos kopos, ne tik apsireiškė visai kitoje vietoje, bet ir išnirdamas iš už miško juodumos ir išbėgdamas į greitkelį sukėlė abiems pavojų. Įvykis, užplūdęs mano kūną krauju, tik labiau sužadino norą dar kartą susitikti su kitu, laukiniu gyvūnu, mat kartą pažvelgusi sutiktajam į akis aš pamačiau ne ką kitą, o anksčiau man nematytą savo pačios atspindį. Kito akistata ištraukė savybes, kurių negalvojau esant turinti.

Ieva Trinkūnaitė


Projektu „Instinktas“ siekiama atkreipti dėmesį į dabartinį pasaulį, kuriame urbanistinės kontrukcijos braunasi į laukinės gamtos valdas. Tokioje situacijoje žmogus yra priverstas susidurti su tuo, kurio namų laukinėje gamtoje nebeliko. Individas, gyvenantis tokioje nuolat kintančioje aplinkoje, yra priverstas prisiderinti prie besikeitančių gyvenimo sąlygų, ieškoti naujų egzistavimo modelių.

Ieva Trinkūnaitė 2020 m. baigė grafikos bakalauro studijas Vilniaus dailės akademijoje. Projektu „Instinktas“ ji gynėsi savo bakalaurinį darbą, darbo vadovas – doc. Matas Dūda. Pagrindinės Ievos Trinkūnaitės darbų temos - žmogaus elgsena santykyje su gamta, dviejų pasaulių - žmogaus ir gamtos - ribų nutrynimas, jėgos galios sampratos analizė, gilinimasis į žmogiškąjį elgesį. Kūryboje įkvėpimo autorė semiasi iš aplinkos stebėjimo gyvenant Lietuvoje, asmeninių patyrimų, išorinių įvykių stebėjimo. 

Facebook įvykis