Tarptautinė kūrybinės koloboracija „Polimerinis smėlis / Sand of Polymer“

Tarptautinė praktika įgavo naują formatą, gaires – prie VDA VF Grafikos programos studentų 2017 m. prisijungė ir Saimaa Taikomojo mokslo Universiteto Vizualiųjų menų fakulteto Grafikos programos ( Imatra, Suomija) studentai bei dėstytojas Ville Rossi, taip pat dalyvavo meninikai iš Suomijos Jussi Nykänen ir Janette Holmström.

2017 m. tema – „Įvietinti dialogai. Polimerinis smėlis“, apjungianti:

  •  Baltiškasias (Kuršių Nerijos, Baltijos jūros) ir šiaurietiškas menines koloboracijas;
  •  kūrybinė komunikacija tarp abiejų šalių studentų ir lokalių žmonių;
  •  meninis dialogas ir sintezės su aplinka paieškos, kūrybinės koloboracijos.

Šioje suomių ir lietuvių kūrybinėje koloboracijoje derintas tiek laikiną aktualų dialogiškumą, tiek ir atskirus įsigilinimo procesus (Kuršių Nerijos kraštovaizdžio vandenys, medžiai, gyvūnai, statiniai, gyventojai paskatins surasti asmeniškai aktualius momentus). Kūrybinio proceso išraiška galėtų tapti istorijų pasakojimas komikso žanru, įtraukiant ir lokalius žmones – VDA VF Grafikos studentai yra subūrę komandą „Kontainer“, kuri inicijuoja trumpas komikso kūrimo akcijas, įtraukiant lokalius vietos žmones, o kartu su Suomijos kūrėjais tyrinėtų ir koloboruotųsi Įvietinto dialogo formate, ko pasekoje galimai sukurtų fotopolimerų ciklą (dokumentacijos užuominos, vaizdiniai dialogai, dienoraščiai, žėmėlapiavimas), susijusį su tyrinėta aplinka, meniniu bendradarbiavimu, į kūrybinių dirbtuvių procesus, dokumentacijos interpretavimo galimybėms pasitelkta ir ofsetinės litografijos raiška. Koloboracijos pabaigoje – surengta bendra  vieno vakaro paroda „Sand of Polymer“, NMK, 2017 06 14.

Tikimasi, kad kūrybinė koloboracija išsivystys į tolimesnį meninį projektą, ateityje numatoma surengti parodą Vilniuje, Lietuva, arba / ir Imatra, Suomija, pagal galimybes surengti daugiau kūrybinių dirbtuvių.