VDA Grafikos katedroje viešės ir savo patirtimi su studentais dalinsis Melburne gyvenanti, nuo 1996 m. grafiką ir dailininko knygą RMIT meno universitete dėstanti, Australijos ir Lietuvos pilietybes turinti žinoma menininkė dr. Jazmina Cininas. Akademijos studentams J. Cininas ves trijų projektų: „Dailininko eskizų knyga“, „Redukcinis linoraižinys“ ir „Dailininko knyga“ kūrybines dirbtuves, kurios seminarų principu vyks kovo 19 – gegužės 10 d. Pažintį su menininke vainikuos vizitas į jos naujausios personalinės parodos Kauno paveikslų galerijoje atidarymą gegužės 30 d.

Veiklų tvarkaraštis:

Kovo 19 d. 11 val. vyks atvira Jazminos Cininas paskaita / Artist talk. Pažintis su menininke, jos meno praktika, linoraižinių ir dailininko knygų pavyzdžių bei koncepcijų pristatymas. Menininkė pasakos apie lietuviškos kultūrinės tapatybės, kalbos puoselėjimą gimus, augus, gyvenant, dirbant ir kuriant Australijoje, apie egzistencinį ryšį su Lietuva ir kaip menininkės kuriamų linoraižinių ir dailininko knygų koncepcijos bei personalinės parodos (su)jungia ją su protėvių žeme  [VDA Doktorantūros sk., Malūnų g. 3, 102 auditorija]

Kovo 19−22 d. 13–17 val. kūrybinės dirbtuvės užsiregistravusiems studentams 
[VDA Naujieji rūmai, Malūnų g. 5, 208 aud. Naujieji r./Grafikos lab.]

Balandžio 4−5 d. 13–17 val. kūrybinės dirbtuvės užsiregistravusiems studentams 
[VDA Naujieji rūmai, Malūnų g. 5, 208 aud. Naujieji r./Grafikos lab.]

Balandžio 18−19 d. 13–17 val. kūrybinės dirbtuvės užsiregistravusiems studentams 
[VDA Naujieji rūmai, Malūnų g. 5, 208 aud. Naujieji r./Grafikos lab.]

Gegužės 3 d. vizitas į Jazminos Cininas studiją Kaune, kurioje rezidencijos metu menininkė kuria darbus savo būsimai personalinei parodai Kauno paveikslų galerijoje.

Gegužės 9−10 d. 13–17 val. kūrybinės dirbtuvės užsiregistravusiems studentams 
[VDA Naujieji rūmai, Malūnų g. 5, 208 aud. Naujieji r./Grafikos lab.]

Gegužės 30 d. ekskursija į Jazminos Cininas personalinės parodos atidarymą Kauno paveikslų galerijoje.

Jazminos Cininas unikalių kūrybinių įgūdžių rinkinys apima pažangią redukcinę (nuraižymo technika) linoraižinio spaudą, platų inovatyvų ir kūrybišką dailininko knygų įrišimo metodų spektrą, taip pat ekologiškai tvarius meno kūrinius iš vartojimo atliekų. Menininkės kuriamos estetiškos, konceptualios dailininko knygos ir linoraižiniai įtraukti į daugiau nei 30-ies pasaulio muziejų ir galerijų kolekcijas. Vizito metu Vilniaus dailės akademijoje J. Cininas skaitys viešą iliustruotą paskaitą, ves intensyvias praktines kūrybines dirbtuves studentams, dalinsis savo know-how su kolegomis menininkais, ves ekskursiją savo personalinėje parodoje Kauno paveikslų galerijoje. 

Plati Jazminos Cininas meno pratirtis studentams bus pavyzdys, kaip įvairiapusiškai ir kūrybiškai mąstyti apie naudojamas medžiagas siekiant ekologiškai tvaresnės meno praktikos. O ilgalaikiai ir konceptualūs J. Cininas kultūrinio hibridiškumo tyrimai, migracijos, transformacijos temos siūlys studentams naujas įžvalgas apie savo kultūrinę tapatybę ir kaip ją galima inovatyviai ir prasmingai tyrinėti per meno praktiką. Taip pat studentai turės galimybę apsilankyti menininkės studijoje/rezidencijoje Kaune, apžiūrėti kuriamus darbus būsimai parodai, patirti kūrybinius profesionalaus menininko procesus. Studentai sulauks menininkės-dėstytojos įžvalgų apie jų vystomus kūrybinius projektus, praplės savo turimas kultūrines žinias, turės galimybę viešai pristatyti savo darbus bendroje kūrybinių dirbtuvių rezultatų ekspozicijoje. 

Jazmina Cininas – Austarlijos-Lietuvos pilietė, pripažinta menininkė, vieno garsiausių pasaulio universitetų RMIT dėstytoja – kūryboje remiasi išimtinai lietuviškuoju kultūros paveldu. Savo pavyzdžiu ji kviečia permąstyti unikalų mūsų pačių kultūrinį tapatumą ir kaip šios patirtys gali būti konceptualizuotos per įvairias meno praktikas. Globalaus pasaulio kontekste nuo 1992 m. menininkės atliekami savosios hibridinės australų-lietuvių tapatybės tyrimai, pasitelkiant baltiškus motyvus ir pasakojimus apie migraciją bei transformaciją apginta disertacija (2014 m.) yra verta išskirtinio dėmesio ir pristatymo Vilniaus dailės akademijos studentams ir bendruomenei. 

Išsamiau apie menininkę: https://www.jazminacininas.com/art-projects.html

Vizitą inicijavo ir kuruoja: VDA Grafikos kat. prof. Marija Marcelionytė-Paliukė
Vizitą finansuoja: Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF) ir Vilniaus dailės akademija

Jazmina Cininas „Kelionė per Baltijos ir Tasmanijos jūras“. 2018
Dailininko knyga, kurios viršelis ir koliažas iš panaudotų verslo vokų ir išmestų lietuviškų, estiškų ir australiškų žinynų. 21 x 14 x 2,3 cm (užversta)

Jazmina Cininas instaliacija projektui „Žvirblis pagamino šiek tiek alaus“ iš panaudotų butelių kamštelių ir perdirbtos medienos (nuotr.: Andrius Lipšys)

*Lagerfonas – australietiškas, paprastai namūdinis mušamasis instrumentas, sudarytas iš alaus butelių kamštelių, laisvai prikaltų prie strypo (dažnai šluotos rankenos) ir lentos, skersai pritvirtintos prie strypo (šluotos galvutės), kuriuo grojama smūgiuojant strypu į žemę arba lazda, brėžiant dantytą lazdą per stulpą arba kratant instrumentą.