VDA Grafikos katedros prof. Marija Marcelionytė-Paliukė apie tarptautinę grafikos konferenciją IMPACT 12 ir personalinę parodą "Archeology of the strike. Behind closed doors”

 Tarptautinė daugiadisciplininė grafikos konferencija IMPACT, tai vienintelis tokio masto grafikos menui, šios srities aktualijoms, bei naujausiems tyrimams pristatyti skirtas renginys organizuojamas kas dveji metai skirtinguose pasaulio miestuose. Šioje konferencijoje, vykstančioje penkias paras, susitinka visų žemynų pagrindinių grafikos kūrybinių centrų, meno universitetų, akademijų Grafikos studijų programų dėstytojai, menininkai, tyrėjai parengę akademinius pranešimus, vaizdinius pristatymus, inicijuojantys apvalaus stalo sustikimus, bendravimą ir darbiavimą. Konferencijos metu beveik visos miesto galerijos, muziejai, viešosios erdvės tampa koncentruota tarptautinių, kuruojamų parodų, projektų, kūrybinių dirbtuvių, akcijų, tyrinėjančių/pristatnčių/svarstančių šios medijos istoriją, dabartį bei ateitį pristatymo erdve. Šiais metais, Bristolyje (JK), Vakarų Anglijos universiteto Grafikos tyrimų centre rugsėjo 21-25 d. vyko jau 12-oji konferencija "The Printmakers' Voice" ("Grafiko balsas").
Informacija apie Impact12 konferenciją.


Akimirka iš Konferencijos

Konferencijos organizatoriai dar sausio mėn. pradžioje skelbdami kvietimą teikti paraiškas dalyvauti konferencijos programoje teigė: <…> siūlome, kad ši konferencija būtų skirta įsiklausyti į vienas kito balsus. Norime dalintis patirtimi ir įtraukti tarptautinius dalyvius iš įvairių šalių, sujungti žmones per pranešimus ir filmus, seminarus ir parodas, iššūkius,apskritojo stalo diskusijų grupes ir tinklų kūrimą. Kad tai įvyktų, konferencijos organizatoriai pasiūlė temas galimiems akademiniams pranešimams ir parodoms: „Postpandeminis balsas“, „Lietimas ir paliestas“, "Atspausdinamumas ir perdirbamumas", "Grafikos kūrėjų sodas", "Ribų peržengimas", "Sujungimas ir metamorfozė". Mano paraiška personalinei parodai "Archeology of the strike. Behind closed doors” buvo skirta temai „Grafikos kūrėjų sodas". IMPACT12 taryba įtraukė mano parodą į konferencijos parodų programą kurioje buvau vienintelė Lietuvos atstovė.

Konferencijos programą sudarė: 120 personalinių ir grupinių parodų; 5 kuruotos parodos; 3 pagrindinės parodos Bristolio šiuolaikinio meno centre; 17 virtualių parodų; 3 pagrindiniai pranešimai po 60 min buvo tiesiog stulbinantys: Rodrigo Arteaga, tarpdisciplininis menininkas iš Čilės; Tracy Hill (Anglija) menininkė ir tyrėja, kuri savo tarpdisciplininėje praktikoje tyrinėja ir permąsto santykį tarp besivystančių skaitmeninių galimybių ir tradicinio ranka sukurto ženklo estetikos; bei 4-ių menininkų ir tyrėjų performatyvus pranešimas "Atspaudo būklė" - procesija Bristolio miesto gatvėmis. Vyko 13 tyrimus reflektuojančių sesijų suskirstytų į 15 grupių po 4 pranešimus kiekvienoje.


Konferenciją lydinčios parodos

Rodrigo Arteaga paroda Arnolfini galerijoje, Bristolyje.

Tiems, kam įdomu kokios temos buvo aktualizuojamos, apie ką šiandien yra ar bus grafikos menas, išsamią  konferencijos programą galima peržvelgti čia.

Konferencijos programa buvo sudaryta taip, kad tuo pačiu metu vyko kelios tematinės pranešimų sesijos, kad būtų atliepti kiek įmanoma platesni konferencijoje dalyvaujančiųjų menininkų, mokslininkų, tyrėjų, dėstytojų, studentų poreikiai. Pranešimus skaitė grafikos ir tarpdisciplininio meno kūrėjai, dauguma jų dirba dėstytojais meno universitetuose, akademijose, kuruoja galerijas, yra įsteigę rezidencijas. Stebėjau technines demonstracijas, sėmiausi žinių ir patirčių iš kolegų menininkų. Čia buvo labai atvirai dalinamasi gerosiomis patirtimis ir metodais atrastais pandeminiais metais, kurie itin gelbėjo dirbant nuotoliu su studentais. Aš susikomponavau sau aktualių pranešimų programą ir kiekvieną dieną nuo 9 iki 17 val. buvau sesijose. Rugsėjo 22 d. išklausiau 14 pranešimų (Miesto Rotušė); Rugsėjo 23 d. dalyvavau itin įdomioje sesijoje apie bendradarbiavimo praktikas kuriant grafikos meną, susirinkau medžiagų, popierių pavyzdžių iš gamintojų, apėjau technines demonstracijas, kūrybines dirbtuves, dalyvavau parodų atidarymuose Grafikos tyrimų centre bei pagrindinėse Bristolio miesto galerijose, meno centruose bei menininkų studijose. Rugsėjo 24 d. dalyvavau 4 sesijose po 4 pranešimus, mėgavausi bendra dalyvių vakariene. Kiekviena diena buvo pilna pokalbių, diskusijų, naujų pažinčių bei jau seniai puoselėjamų kontaktų antnaujinimo. Rugsėjo 25 d. vykau į ekskursijas po Lakoko ir Bato miestelius kartu su gidu. Buvo labai įdomi kultūrinė ir edukacinė programa.


Techninės demonstracijos

Apie personalinę parodą "Archeology of the strike. Behind closed doors”
Kadangi paraiška teikta tarptautiniam kontekstui ji – anglų kalba.

During the pandemic everybody was, and still is, experiencing shifted life. Nobody knows what kind of impact this period will have on us, humans, our children. But definitely will... What kind of violence to ourselves or from the world we are experiencing behind closed doors during this uncertain times?

Within the exhibition "Behind closed doors. Archeology of the Strike" I suggest not the answers, but the moment of stopping, when through the visual elements of the installation a person meets himself and asks about the imprint in his soul, mind, body, which can be pulled out of nowhere and given a shape with the help of printmaking media.

Installation has three parts: on the left (darker side) - a print titled „Time test“. The image selected for the "Time test" print is a stop short from the video „Action“. (All photopolymer prints on the right are created using test print data). At the center of the installation is a time-lapse video projection „Action“ (about the video below), projected as an analogy to distorted reality on an angled wall. This piece is a source for all prints of the exhibition. Images of the prints are graphite marks (strikes) on the paper while creating and/or fighting a drawing „Action“.

It‘s a key aspect for me, as a printmaker artists, to find ways and methods how not multiplied marks convert to prints. Doing so I seek to add another layer to the whole idea, exploring the benefits printmaking brings as a media. At this particular installation it‘s not possible to find more targeted technological choice than printing(!) because it allowed me to produce repeated images which are physically embossed in the paper (intaglio process). Changing colors, layering the plates and exhibiting a cloud of overlapping prints on the light side of the installation reinforce the idea of an existing or emerging scar even more.

Somehow I think that when the pain has a form, it‘s easier to deal with it...

Marija Marcelionytė-Paliukė
Action. It turns out I love doing it so much!
Performance 2021 03 15, 99 sec

During the quarantine I started drawing again. Basically after a 20-year break. After graduating from the Vilnius Academy of Arts I did my best not to. And now I draw every looser moment again. Formats are growing, hammering nails into the walls everywhere I find an empty space to hook drawings up because I don’t know where to put the accumulating amount of them.

For this action, I kneaded a piece of clay saturated with graphite and attacked a huge sheet of white paper with it. I needed this fight, this movement. It seems to me that I demand an answer to the question - why I haven't drawn for so many years because it turns out I love doing it so much!

---


Marija Marcelionytė-Paliukė "Archeology of the Strike. Behind Closed Doors"

Parodą instaliavau ir eksponavau Grafikos tyrimų centre konferencijos dienomis, ji pristatyta ir internete.

Paroda buvo gausiai lankoma, teko daug kartų pristatyti koncepciją, pasidalinti technologiniais ir meniniais sprendimais. Manau, kad geriausiai dalyvavimą įprasmina tęstinės veiklos, o jos jau vyksta. Sulaukiau kvietimo iš rezidencijos "Opificio della Rosa" Italija, Riminio provincija, direktoriaus Umberto Giovannini ateinančią vasarą atvykti reziduoti. Į šią rezidenciją galima patekti tik asmeniniu jos vadovo kvietimu. Taip pat šiuo metu esu įtraukta į naujos paraiškos Šiaurės šalių fondui rengimo darbus norvegės menininkės Rita Marhaug, "Trykkeriet" - didžiausias grafikos meno sklaidos ir spaudos centras Šiaurės Europoje (Bergenas, Norvegija), direktorės kvietimu. Parodoje apsilankė meno terapijos dr. profesore, 12-os knygų autorė Marian Liebmann (JK).


Norvegijos menininkė Rita Marhaug

Kiekviena IMPACT konferencija man, kaip menininkei ir kaip dėstytojai, būna didžiulis įvykis. Parsivežu daugybę įspūdžių, naujų kontaktų, žinių, metodinės, vaizdinės medžiagos kolegoms ir studentams, būsimiems šiuolaikinio grafikos meno lauko žaidėjams. Atstovauju Lietuvą, Akademiją tarptautiniame šiuolaikinio grafikos meno kontekste - iš esmės veikiu ir kaip katalizatorius jauniesiems, kad verta aplikuoti, siekti dalyvauti, nes tikrai įmanoma. Ir vis dar sugebu pati save nustebinti – man vis dar įdomu! O kelionė tampa dar įdomesne, kai turi su kuo dalintis įspūdžiais, kartu gerti kavą pertraukų metu tarp pranešimų, pietauti universiteto pievelėje, pasiklysti mieste… Ačiū, Elena!


Elena Grudzinskaitė konferencijos išvykos į Lacock Abbey metu. 

----                               

Už galimybę dalyvauti tarptautinėje Imapct 12 koferencijoje bei surengti personalinę parodą Bristolyje (JK) dėkoju Lietuvos kultūros tarybai, skyrusiai edukacinę dailės srities valstybės stipendija kultūros ir meno kūrėjams bei VDA Erasmus+ mainų programai.