Nastassia Pazniak | Vanduo iš akmens |  05 26 - 05 31 

VDA VF Grafikos bakalauro programos baigiamasis darbas 
Darbo vadovė | lekt. Elena Gudzinskaitė

Gegužės 26 d. Vilniaus dailės akademijos galerijoje "Artifex" bus pristatyta grafikos bakalauro studijų programos diplomantės Nastassios Pazniak paroda "Vanduo iš akmens".

Viso projekto koncepcija paremta savęs pažinimu, įspūdžiais ir filosofiniais apmąstymais apie egzistuojančias visatos teorijas, psichologinę, mentalinę struktūrą ir jos santykį su mitais. Pagrindinė idėja paimta iš Karlo Jungo archetipų teorijos. Kūrinių kompozicijų struktūra yra simetriška, iš dalies paremta K. Jungo požiūriu į mandalą kaip tobulą psichinės visumos vaizdinį, tačiau be idealaus fraktalinio atvaizdo, siekiant sukurti daugiau asociacijų.

Parodoje autorė Nastassia Pazniak pristato instaliaciją, kurią sudaro 6-ios originalios litografijos, vaizdo įrašai ir tekstai. 

Litografijos atspindi šešis autorės suformuotus asmeninius archetipinius įvaizdžius. Kūrinių idėja - savęs suvokimo įvairiose situacijose ir sąveikos su vidine nesuvokiamybe tyrimas, gyvenimo metaforos tyrinėjimas, bandymai suprasti individo viduje esančią visatą. Litografija yra natūrali ir meditatyvi technika, materija, lanksčiai sukurianti triukšmingą faktūrą, kuri autorei svarbi, norint parodyti pasaulio daugiasluoksniškumą ir sudėtingumą bei daugybės nematomų elementų, kurie yra visų daiktų struktūros pagrindas, intenciją. Kaip viena iš visatos sandaros teorijų darbuose panaudotas metaforiškas Stygų teorijos įvaizdis: per visus kūrinius ištempta mentalinė styga, vibruojanti skirtingais būdais, sukurianti naujas savybes ir prasminius vaizdinius. 
Litografijos kūrimo proceso metu nufilmuotuose kimatikos ir fraktalų vaizdo įrašuose pateikiamos archetipinių ir visatos struktūros teorijų interpretacijos. 

Atidarymas gegužės 26 d. 18 val. Paroda veiks iki gegužės 31 d.

Gegužės 31 d. vyks baigiamojo darbo gynimas. Projekto vadovė, lektorė Elena Grudzinskaitė, VDA Grafikos katedra.