2022 m. vasario 9 – kovo 5 dienomis Vilniaus grafikos meno centro galerijoje  „Kairė-dešinė“ veiks VDA VF Grafikos kat. absolvenčių paroda „Jauna / Nauja grafika. Kintamieji”.
Atidarymas 2022 m. vasario 9 d., 18–20 val.  

Parodoje eksponuojami trijų jaunosios kartos menininkių, VDA Vilniaus fakulteto  Grafikos katedros absolvenčių Emos Alševskajos, Paulės Vaitkutės ir Vaivos  Frančiakaitės baigiamieji darbai – meninės instaliacijos, parodoje susietos kintamųjų  koncepcija. 

Kintamieji – tai duomenys, kurių reikšmės gali kisti laike.  

Kintamieji, kismas, pokytis, judėjimas, mutacija, kaita, nepastovumas,  svyravimai, alteracija, transformacija, kintamumas, poslinkis, perdirbimas, virsmas,  interakcija – šios su veiksmu susijusios sąvokos apibūdina parodoje pristatomų  jaunųjų menininkių instaliacijas „Vandens paviršius“, „Koordinatė 55°13'31.5"N  22°53'57.3"E II“ ir „Kvėpavimas“. Kiekviena iš autorių pasitelkia individualius meninio  tyrimo metodus bei įrankius, liečia aktualias temas bei problemas, taiko savitus  kalbėjimo būdus pastebėti, permąstyti ir įprasminti kintamuosius


Ema Alševskaja, Instaliacijos „Vandens paviršius” fragmentas, 2021

Kurdamos baigiamuosius darbus, autorės tyrinėjo gamtosaugos, dirbtinio  intelekto, jo ryšio su individu, fizikinių reiškinių ir žiūrovo bei kūrinio sąveikos atvejus.  Į kūrybinį procesą jos integruoja tarpsritines jungtis, taiko inovatyvias mokslo, medijų  technologijas, nepalieka nuošaly ir tradicinių grafikos technikų, naudoja jos teikiamas  spaudos bei tiražavimo galimybes. Ekspozicija žiūrovą skatina pažįstamus, natūralioje  ir gamtos aplinkoje matomus reiškinius ir situacijas patirti naujai, nekasdieniškai,  atrasti dar netyrinėtų terpių ir objektų paradoksalumo variacijų, suteikia prielaidą  lankytojui, įsitraukusiam į parodos vyksmą, sąmoningai ar nesąmoningai patirti visą  pojūčių, minčių, laiko kismo spektrą. 


Vaiva Frančiakaitė, instaliacijos „Kvėpavimas” ekspozicijos fragmentas, 2021 m., autorės nuotr.

Jaunosios menininkės parodoje permąsto spausdintinės grafikos atlikimo procesą, transformuoja turimas žinias ir pritaiko jas naujai, „negrafiškai“ formai kurti – čia taip pat galima įžvelgti kintamųjų / kintamumo aspektą.

Dalyvaudamas Emos Alševskajos interaktyvioje instaliacijoje „Vandens paviršius“ žiūrovas pats gali tapti kūrėju: jo impulsai, veiksmai, judesio piešinys įrėžiamas neregimoje klišėje. Menininkės sukurtos sąlygos ir sugeneruota programa atlieka technloginį atspaudo kūrimo procesą, o patį atspaudą žiūrovas gali patirti čia pat, po sekundės ar dar trumpesnės pauzės. Įžengusįjį į Paulės Vaitkutės instaliaciją „Koordinatė 55°13'31.5"N 22°53'57.3"E II“ pasitinka medžių objektų įspaudai plastiko materijoje – jie gali būti regimi kaip laikinos gyvybės reliktai, tolygūs estampo lakštams, atkartojantys medžio klišės reljefą. Drauge šie objektai gali būti suvokiami ir kaip naujos klišės – galimoms / įsivaizduojamoms reliktinių medžių replikoms dauginti. Vaivos Frančiakaitės interaktyvi instaliacija „Kvėpavimas“ – tai gyvas, pulsuojantis, aplinkai jautrus ne grafikos, o drauge ir grafikos lakštas; jis liečiamas, patiriamas; nenutrūkstamai fiksuojantis būties, aplinkos kismą. 


Paulė Vaitkutė, instaliacijos fragmentas iš parodos „KOORDINATĖ 55°13’31.5″N 22°53’57.3″E“, Dūmų fabrikas, Vilnius, 2021G. Trimako nuotr.

Ši paroda žiūrovą kviečia dalyvauti meniniame vyksme, palikti įrašą, prisilietimą, pasivaikščiojimo žymių, sukurti prielaidą po jo apsilankymo ekspozicijoje atsirasti naujiems kintamiesiems. 

„Jauna / Nauja grafika. Kintamieji“ – tai pirmasis Vilniaus dailės akademijos ir  VGMC bendras projektas. Projekto tikslas-  skatinti jaunųjų grafikos menininkų kūrybos sklaidą ir populiarinti šiuolaikinį grafikos meną. Tikimasi ateityje surengti daugiau tokio pobūdžio projektų, paremtų VDA ir Vilniaus grafikos meno centro partneryste.

Parodos kuratorė VDA VF Grafikos kat. lektorė Elena Grudzinskaitė

* Paroda yra kultūrinio maršruto SUMENĖK dalis 

Organizatorius Vilniaus grafikos meno centras
Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė
Partneriai: Vilniaus dailės akademija, Lietuvos dailininkų sąjunga 
Informaciniai partneriai: „7 meno dienos“, artnews.lt 

Dėkojame: doc. Agnei Dautartaitei-Krutulei, doc. Matui Jonui Dūdai, studentams Kotrynai Navickaitei, Alex Kochan, Viliui Juozapui Vingrui, Kornelijui Pelkiui, Justui Zabulėnui, Nidai Shah, Elzei Milašiūtei, Miglei Šliterytei, Danieliui Markevičiui, Lukai Dominykai Misiūnaitei, Romualdai Kudabaitei, Paulei Popovaitei, Austėjai Skrupskaitei, Emilei Krutulytei, Eitvydui Žukui, Sebastian Pik.

Daugiau apie parodą- graphic.lt 
Darbo laikas II–V 11–18 val., VI 11–15 val.