Elena Grudzinskaitė | Persekiojančios trukmės | 2022 12 20 – 2023 01 20

Parodoje „Persekiojančios trukmės“ menininkė, Grafikos katedros lektorė Elena Grudzinskaitė grafikos atspaudų ir instaliacijų pavidalu pristato fizinėje viešoje aplinkoje randamų peizažų, objektų bei artimoje intymioje aplinkoje konstruojamų kraštovaizdžių vizualias interpretacijas.

Autorė tyrinėja kasdienio monotoniško/rutiniško peizažo sąvoką,– ką galima įvardinti peizažu plačiąja fundamentine prasme, ir kaip tuo pačiu peizažu gali patapti iš aplinkos surinktų trumpalaikių situacijų fragmentai bei jų dariniai, gerokai nutolę nuo įprastinės kraštovaizdžio sampratos. 

Parodoje pristatomi kūriniai, kuriuose atpažįstami žmogaus / gyventojo / klajotojo / keliautojo kasdienoje periferiniu žvilgsniu pagaunami monotoniški vaizdiniai, buitiniai objektai, situacijos, peizažo elementai, dažnai esantys šalikelėje ar tik pašonėje, rutinoje: praeinami, apeinami, pereinami, ignoruojami, tačiau tuo pačiu kuriantys nepagražintos čia ir dabar esančios tikrovės terpę.

„Šalutinis” – fotopolimero graviūros atspaudų serija, sukurta iš sukauptos laikinai miesto teritorijose skirtingų industrinių ar socialinių aplinkybių atvejais atsiradusių įvairių medžiagų supiltų kalnų, kalvelių, kupstelių, „dirbtinių” kalnų vaizdų kolekcijos. Ekspozicijoje serija auditorijai pateikiama kaip galimybė apmąstyti žmogaus santykį su jį supančia aplinka, kiek objektų laikinumo momentas veikia estetinę kraštovaizdžio jauseną ir kokius kaitos rezultatus pranašauja nuolat žmogaus vykdomi aplinkos transformacijos procesai. 

Kinetinis objektas „Mono-tik” – daugiau nei 20-ties metrų ilgio koliažas, sulipdytas iš 20-ties tūkstančių fotografijų fragmentų iš menininkės vienerių metų eigoje fiksuotų fotografijų archyvo, parodoje pristatomas kaip artimosios aplinkos regimybės sintezė, laiko tėkmę, įvykius, nutikimus ir rutiną absorbuojantis išplėstinis kraštovaizdis.

Parodos atidarymas - 2022 m. gruodžio 20 d. 18 val. VDA galerijoje Artifex (Gaono g. 1, Vilnius)
Paroda veiks iki 2023 m. sausio 20 d. 

Parodą remia Vilniaus dailės akademija, dalinai remia Lietuvos kultūros taryba.

Elena Grudzinskaitė (gimė 1987 m. gyvena ir kuria Vilniuje) 2012 m. baigė Grafikos magistrantūros studijas Vilniaus dailės akademijoje, nuo 2015 m. dirba lektore VDA Grafikos katedroje. Nuo 2010 m. dalyvauja vietinės ir tarptautinės reikšmės meno projektuose, surengė 6 personalines parodas, intensyviai dalyvauja tarptautinėse grafikos ir tarpdisciplininio meno parodose, bienalėse ir trienalėse, kuruoja parodas ir organizuoja grafikos meno sklaidos projektus.

Savo menininėje praktikoje menininkė analizuoja individo ir teritorijos bei jį supančios aplinkos santykį, erdvės ir laiko parametrų ribiškumą ir trapumą, žmogaus įtaką aplinkos fiziniams pokyčiams, landšafto sampratos „levitaciją“ tarp kultūros ir natūros, tikrovės ir fikcijos. Kuriami darbai, dažnai įgauna tranformuoto, sintezuoto landšafto, peizažo pavidalą,- tai tarsi yra kondensatas reakcijų į supančią fizinę, socialinę, kultūrinę aplinką, mintys, svarstymai, vidinės diskusijos, įgavusios vizualiąją išraišką.

Fotografijos Light Stroke Photograpy