Projektinė veikla

Finansavimo šaltinis - 2014 -2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 PRIORITETO „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ Nr. 09.3.3-LMT-K-712

Afrikos ir Azijos reprezentacija sovietmečio Lietuvos vaikų kultūroje (1945-1990 m.): ištakos, įtakos, sklaida, padariniai

Projekto būsena Baigtas
Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-23-0071
Projekto suma 56 703,58 Eur
Atsakingas asmuo Irena Turčinavičienė
Stažuotoja Karina Simonson
Stažuotės vadovė Giedrė Jankevičiūtė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021-06-08 - 2023-06-07
Projekto portfelis Mokslo projektų portfelis

Projekto tikslas – atlikti kompleksinius sovietinės lietuviškos vaikų vizualinės kultūros tyrimus, atskleidžiant Afrikos ir Azijos istorijos, kultūros ir gyventojų reprezentacijas, įkontekstinant jas gretutiniuose vaikų literatūros, teatro, kino ir muzikos tyrimuose, susiejant su sovietų „tautų draugystės“ ideologija bei geopolitiniais interesais ir pasiūlant galimas dabartinių rasizmo apraiškų ištakų hipotezes, tuo pačiu tyrimo probleminius pjūvius. Tyrimas plėtojamas ideologizuotos sovietinės vaikų kultūros ir pokolonijinės teorijos sandūroje. Projektas leistų peržengti lokalių tyrimų ribas ir interpretuoti rasės reprezentacijos formavimąsi tarptautiniame kontekste, užpildant ne tik Lietuvos, bet kartu Rytų Europos tyrimų spragą. Siekiant susipažinti su sovietmečio vaikų kultūros tyrimais bus vykstama į mokslines stažuotes Rusijoje ir JAV, taip pat numatyta komandiruotė į Vokietiją. Tyrimo metu numatoma parengti studiją ir mokslinį straipsnį, bei pristatyti tyrimo rezultatus skaitant pranešimus tarptautinėje konferencijoje Filadelfijoje bei Miuncheno bibliotekoje.