Projektinė veikla

Finansavimo šaltinis - Europos Socialinis fondas. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

„Šv. Liudviko skulptūra iš Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios: prarasto konteksto rekonstrukcija“

Projekto būsena Užbaigta
Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-22-0146
Projekto suma 2 998,81 Eur
Atsakingas asmuo Irena Turčinavičienė
Tyrimą vykdantis studentas (-ė) Akmis Lomsargis
Projekto mokslinio tyrimo vadovas prof. dr. Giedrė Mickūnaitė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020-11-03 - 2021-04-30
Projekto portfelis Mokslo projektų portfelis


„Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“ – tai rudens ir pavasario semestrais laisvu nuo auditorinių užsiėmimų metu studento pagal individualią programą atliekamas mokslinis tiriamasis darbas, vadovaujant tyrimų vadovui. Veiklos trukmė 6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijų metu).


VDA Dailėtyros ir kuratorystės bakalauro programos, 2 kurso studentas Akmis Lomsargis

Šis tarpsritinis projektas siekia, pasitelkdamas dailėtyrinius ir gamtamokslinius metodus, rekonstruoti Šv. Liudviko skulptūros iš Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios (eksponuojama Bažnytinio paveldo muziejuje) istorinį kontekstą. Gotikos ir baroko bruožų turinti skulptūra yra vienintelis XVII a. I puse datuojamas interjero puošybos objektas iš Šv. Mikalojaus bažnyčios. Neįvardinta jokiuose archyviniuose šaltiniuose, netekusi vienalaikio konteksto skulptūra glumina mišrios stilistikos plastika, reta ikonografija ir drožybai neparankia pušies mediena. Projekte numatyta patikslinti skulptūros datavimą atliekant dendrochronologinę analizę pasitelkiant kompiuterinę tomografiją. Tikėtina, kad šis vienas pirmųjų biofizikinių technologijų pritaikymas Lietuvos dailėtyroje leis suformuluoti klausimus tolesniam skulptūros istorijos ir plastikos tyrimui ir taip rekonstruoti prarastą šio vienetinio objekto kontekstą.