Projektinė veikla

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

Paralelinio roboto (judėjimo platformos) plėtotė ir komercinimas

Projekto būsena Užbaigtas
Projekto kodas Nr. 01.2.2-MITA-K-702-04-0002
Projekto suma 22 790,00 Eur
Atsakingas asmuo Marius Urbanavičius
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2019-10-22 - 2021-10-21
Projekto portfelis Mokslo projektų portfelis

Projekto tikslas

Vilniaus dailės akademija kartu su atžaline įmone UAB „Meniniai tyrimai“ siekia plėtoti ir komercinti paralelinio roboto (judėjimo platformos, simuliacinės platformos) prototipą. Numatomas projekto rezultatas: galutinis judėjimo platformos prototipas su vartotojui draugiška valdymo sąsaja, t.y. pasiektas 7 MTEP lygis. Projektas atitinka Sumaniosios specializacijos programos prioritetą „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ ir yra skirtas dizaino technologijos sukūrimui. Vertinama, jog sukurtas produktas bus aktualus kūrybinių industrijų bendruomenei (pvz. tokiuose sektoriuose kaip atliekamieji menai, atrakcionų parkai, 4D kinas, video žaidimai, spec. efektai, audiovizualinės medijos), verslo įmonėms ir asocijuotoms verslo struktūroms (pvz. tyrimams vykdyti), aukštosioms mokykloms ir MTEPI organizacijoms (pvz. tyrimams vykdyti ir edukacijai).