Projektinė veikla

Finansavimo šaltinis - Europos Socialinis fondas. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

„Vietos bendruomenės kultūrinio tapatumo atspindžiai dvarų architektūros kontekste“

Projekto būsena Užbaigta
Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-22-0054
Projekto suma 2 425,48 Eur
Atsakingas asmuo Irena Turčinavičienė
Tyrimą vykdantis studentas (-ė) Birutė Jankauskaitė
Projekto mokslinio tyrimo vadovas Vaida Almonaitytė Navickienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020-11-03 - 2021-04-30
Projekto portfelis Mokslo projektų portfelis

„Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“ – tai rudens ir pavasario semestrais laisvu nuo auditorinių užsiėmimų metu studento pagal individualią programą atliekamas mokslinis tiriamasis darbas, vadovaujant tyrimų vadovui. Veiklos trukmė 6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijų metu).

VDA Architektūros vientisųjų studijųprogramos, 2 kurso studentė Birutė Jankauskaitė

Šis tyrimas aktualizuoja nykstančią dvarų architektūrą bei įtraukia toli nuo miesto centro įsikūrusias bendruomenes į kultūrinę veiklą. Šiuo projektu siekiama išanalizuoti Apytalaukio, Terespolio ir Aristvaėlės dvarų padarytą įtaką vietos benruomenių mikroklimatui bei kolektyvinei patirčiai. Ištirti skirtingų paveldo architektūros pastatų būklės bei privatizacijos reikšmę bendruomenėms įsiskūrusioms netoli jų. Tyrimo pabaigoje kartu su vietos bendruomenių autentiška patirtimi įveiklinti kiekvieną iš trijų dvarų, surengiant parodas.