Projektinė veikla

Finansavimo šaltinis - Europos Socialinis fondas. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

 

Lietuvos kultūrinio autentiškumo diskursas vizualiuosiuose menuose 1989-2004 m.

Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-16-0018
Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 2008,20 Eur
Mokslinio darbo vykdytoja Karolina Sadlauskaitė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2019-10-01 - 2020-04-30

Projekto tikslas – ištirti „Kultūrinio autentiškumo diskurso“ Lietuvos vizualiųjų menu lauke 1989-2004 m. sąsajas su šiame laikotarpyje kultūriškai artimomis šalimis.

Jau tris dešimtmečius Europoje, JAV ir visame pasaulyje vystoma šiandien ypač aktuali kolonializmo poveikio kultūrai, žmonių savimonei ir vizualiesiems menams tema Lietuvoje dar labai jauna ir visai nenagrinėta. Šiame projekte bus siekiama plačiau vystyti jau penketą metų tiriamą, studentės suformuluotą „Lietuvos kultūrinio autentiškumo diskursą“, kuriuo įvardijamas lietuvių savos ir kitų šalių kultūrų vertinimas bei lyginimas hierarchiniu modeliu: didumas-mažumas, modernumas-konservatyvumas, atsilikimas ar vijimasis-pažanga ir pirmavimas. Kartu į šį diskursą patenka ir šio vertinimo poveikis lietuvių kultūrinei tapatybei, savimonei ir jos raidai. Lietuvos meno raida, ypač po nepriklausomybės atkūrimo, tebėra smarkiai veikiama hegemoniškų Vakarų ir Rytų kultūrų. Ištirti problematišką specifinės kultūros santykį su ekonomiškai galingomis užsienio šalimis ir atkreipti dėmesį į šių kultūrų poveikį vietos kultūrai (akultūrizaciją) kiekvienai valstybei yra labai svarbu. Savo poziciją tarptautiniame kontekste remiantis kritiniais diskursais, tokiais kaip postkolonializmas, feminizmas ir kt., jau ėmėsi įvairiais būdais tirti nemažai „galingųjų“ kultūrų paveiktų šalių (Indija, Afrikos valstybės, Lenkija, Čekoslovakija, Vokietija ir daugelis kitų). Šių kritinių diskursų šviesoje nagrinėjamas problemas taip pat sėkmingai plėtoja šiuolaikinio meno bei kultūros teorijos sričių atstovai („Former West“, „After the Wall“ ir t.t.). Ankstesnio studentės atlikto „Lietuvos autentiškumo diskurso“ vizualiųjų menų lauke 1989-1995 m. analizės rezultatai buvo pristatyti bakalauro darbe, komisijos įvertinti 10 balų, o vėliau pristatyti VDA ir LMTA konferencijoje. Pasitelkiant skirtingas teorines prieigas, metodus ir autoritetų bei tyrėjų įžvalgas šiuo projektu būtų siekiama įvesti jau atliktą tyrimą į tarptautinį vizualiųjų menų 1989-2004 m. kontekstą bei išvysti jį  santykyje su šalimis, su kuriomis Lietuvos vizualusis menas turi ilgamečius kultūrinius saitus ir kurių buvo veikiamas (Lenkija, Latvija, Estija).