Projektinė veikla

Finansavimo šaltinis - Europos Socialinis fondas. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

„Prisiminimų ir architektūrinės erdvės ryšys“

Projekto būsena Užbaigta
Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-22-0161
Projekto suma 2 988,42 Eur
Atsakingas asmuo Irena Turčinavičienė
Tyrimą vykdantis studentas (-ė) Augustė Kunevičiūtė
Projekto mokslinio tyrimo vadovas Dr. Giedrė Jankevičiūtė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020-11-03 - 2021-04-30
Projekto portfelis Mokslo projektų portfelis

„Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“ – tai rudens ir pavasario semestrais laisvu nuo auditorinių užsiėmimų metu studento pagal individualią programą atliekamas mokslinis tiriamasis darbas, vadovaujant tyrimų vadovui. Veiklos trukmė 6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijų metu).

VDA Scenografijos bakalauro programos, 4 kurso studentė Augustė Kunevičiūtė

Šiuo meno tyrimu norima atkreipti dėmesį, kad kai kurie ryškūs architektūros ir interjero dizaino pavyzdžiai Lietuvoje sparčiai nyksta ir juos būtina fiksuoti, dokumentuoti, kol dar yra gyvų individų, kuriems nykstančios architektūrinės erdvės kelia sentimentalius jausmus. Kaip meno tyrėja jaučiu pareigą šiuos žmones prakalbinti, jų prisiminimuose ieškoti naratyvo, dramaturgijos ir pasitelkus scenografijos žinias tiksliai atkurti ryšį su konkrečia architektūrine erdve.