Projektinė veikla

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Paralelinio roboto (judėjimo platformos) plėtotė ir komercinimas: integracija su egojudėjimo pojūčius atkartojančia technologija

Projekto kodas

Nr. 13.1.1-MITA-K-702-11-0003

Projekto būsena

Baigtas

Projekto išlaidų suma

99 986,50 eurų

Skirtas finansavimas

99 986,50 eurų

Atsakingas asmuo

Julijonas Urbonas  

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė

2021-04-01 - 2022-11-30 
 

Projekto tikslas

Vilniaus dailės akademijos atžalinė įmonė UAB „Meniniai tyrimai“ siekia toliau plėtoti ir komercinti paralelinio roboto (judėjimo platformos, simuliacinės platformos) prototipą. Numatomas projekto rezultatas: galutinis paralelinio roboto (judėjimo platformos) prototipas su integruota egojudėjimo pojūčius atkartojančia technologija, t.y. pasiektas 7 MTEP lygis. Projektas atitinka Sumaniosios specializacijos programos prioritetą „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ ir yra skirtas dizaino technologijos sukūrimui. Vertinama, jog sukurtas produktas bus aktualus kūrybinių industrijų bendruomenei (pvz. tokiuose sektoriuose kaip atliekamieji menai, atrakcionų parkai, 4D kinas, video žaidimai, spec. efektai, audiovizualinės medijos), verslo įmonėms ir asocijuotoms verslo struktūroms (pvz. tyrimams vykdyti), aukštosioms mokykloms ir MTEPI organizacijoms (pvz. tyrimams vykdyti ir edukacijai).