Projektinė veikla

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ ir REACT-EU inciatyvos lėšomis.

"Vilniaus dailės akademijos pastato, adresu Jasinskio g. 16D, Vilnius, energetinio efektyvumo gerinimas"

Projekto būsena Įgyvendinamas
Projekto kodas 04.3.1-VIPA-T-113-02-0086
Projekto suma 383 015,00 Eur
Atsakingas asmuo Virgilijus Kireilis
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021-03-17 - 2023-03-31

Įgyvendinamas Projektas skirtas užtikrinti aukščiausios kokybės paslaugas ir aplinką, atitinkančias besimokančiųjų poreikius, kartu didinant Vilniaus dailės akademijos (VDA) patrauklumą, prieinamumą visuomenei.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdoma viena veikla, būtina tikslui ir uždaviniui pasiekti: įdiegti energinio efektyvumo priemones VDA pastate pagal Audite įvardintą efektyviausią energijos taupymo priemonių paketą. Įgyvendinant šią veiklą bus atlikti VDA pastato patalpų remonto darbai, adresu Jasinskio g. 16D, Vilnius, įdiegiant energetinio efektyvumo priemones, pagal parengtą išsamų energijos vartojimo auditą.

Projekto tikslas – modernizuoti VDA pastatą diegiant energinio efektyvumo priemones, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažiausiai C energinio naudingumo klasės, pagerinant pastato inžinerinių sistemų ir energetines savybes.

Projekto uždavinys – modernizuoti VDA priklausantį pastatą, įdiegiant jame energinio efektyvumo priemones.

Rezultate bus modernizuotas VDA pastatas, adresu Jasinskio g. 16D, Vilnius, kuriame bus įdiegtos energinio efektyvumo priemonės. Pasirinkto įgyvendinti 1-jo energijos taupymo priemonių paketo sąnaudų veiksmingumo rodiklis yra geriausias, ko rezultate:

sumažės pastato išlaikymo kaštai, bus sutaupytos valstybės biudžeto lėšos;
pagerintos besimokančių ir mokančiųjų bei kt. personalo sąlygos;
atkurtas pastato ilgaamžiškumas, sudarant sąlygas ilgalaikei veiklai;
padidintas teikiamų VDA paslaugų prieinamumas ir kokybė.

Projektui skirta suma 383 015,00 Eur (iš ES struktūrinių fondų lėšų gražinamajai subsidijai – 268.110,50  Eur, iš Energijos efektyvumo fondo (ENEF) lengvatinei paskolai – 114 904,50 Eur, techninei dokumentacijai skirtos lėšos iš Energijos efektyvumo fondo (ENEF) – 17 474,80 Eur).