Projektinė veikla

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0074  pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

 

Stažuotė Archeologijos muziejaus bibliotekoje, Gotorfo pilyje, Šlezvige (Museum für Archäologie Schloss Gottorf, Scheswig)

Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-14-0074
Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 2 512,88
Stažuotojas Marius Iršėnas
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2019-03-01 - 2019-07-01

Dr. Mariaus Iršėno mokslinės stažuotės metu bus surinkti duomenys, reikalingi monografijos "Baltijos regiono zoomorfinė ir antropomorfinė dailė. Akmens amžius" skyriaus, skirto Šiaurės Vokietijos mezolito laikotarpio radiniams, parengimui. Duomenys bus renkami Baltijos ir Skandinavijos Archeologijos centro Archeologijos muziejaus bibliotekoje, Gotorfo pilyje, Šlezvige (Museum für Archäologie Schloss Gottorf, Scheswig). Bendradarbiavimas su Archeologijos muziejuje dirbančiais akmens amžiaus tyrėjais įgalins patikslinti informaciją apie Šiaurės Vokietijos akmens amžiaus antropomorfinius ir zoomorfinius atvaizdus, sužinoti apie jų atžvilgiu taikytus naujausius gamtamokslinius tyrimus ir gautų rezultatų interpretacijas.