Projektinė veikla

Finansavimo šaltinis - Europos Socialinis fondas. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

„Veido vaidmuo visuomenėje apžvelgiant Europos migracijos, rasizmo klausimus“

Projekto būsena Užbaigta
Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-22-0048
Projekto suma 2 996,03 Eur
Atsakingas asmuo Irena Turčinavičienė
Tyrimą vykdantis studentas (-ė) Elena Lašaitė
Projekto mokslinio tyrimo vadovas Vytautas Kibildis
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020-11-03 - 2021-04-30
Projekto portfelis Mokslo projektų portfelis

„Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“ – tai rudens ir pavasario semestrais laisvu nuo auditorinių užsiėmimų metu studento pagal individualią programą atliekamas mokslinis tiriamasis darbas, vadovaujant tyrimų vadovui. Veiklos trukmė 6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijų metu).

VDA Dizaino magistrantūros programos, II kurso studentė Elena Lašaitė

Tyrimo metu nagrinėjamas tapatybės santykis su žmogaus veidu. XXI amžiuje veidas turi daugiau įgaliojimų nei bet kada iki šiol. Dabar esame klasifikuojami pagal duomenis, o ne pagal asmenybę. Šiuo metu mes galime turėti tik vieną tapatybę, ta su kuria gimstame. Tačiau ne visiems tapatybė būna palanki, galbūt tai dažnai tampa tik formalumu (šiandien paklausiausios yra Maltos ir Kipro pilietybės programos mainais į investicijas). Tyrimo tikslas ištirti veido vaidmenį visuomenėje pasitelkiant dizainą kaip priemonę apžvelgiant Europos migracijos, rasizmo klausimus.