Projektinė veikla

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ Nr. 13.1.1-CPVA-K-703

Kompetencijos centrų veiklos skatinimas: Vilniaus dailės akademijos antreprenerystės programa

Apie projektą išsamiai: https://www.inoakademija.lt/

Projekto būsena Baigtas
Projekto kodas 13.1.1-CPVA-K-703-04-0002
Projekto suma 689 524,18 Eur
Atsakingas asmuo Irena Turčinavičienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021-04-28 - 2023-11-30
Projekto portfelis Mokslo projektų portfelis

Projekto tikslas - didinti Vilniaus dailės akademijos žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą. Projektu numatoma diegti antreprenerystės veiklas ir išspręsti šiuos iššūkius: ženkliai sustiprinti VDA antreprenerystės kultūrą, įtraukti tyrėjus į antreprenerystės veiklas, parengti MTEP produktus vystymui ir komercinimui, paruošti MTEP produktus visuomenės pristatymui, pristatyti MTEP produktus vietos ir tarptautiniu mastu. Projektas atliepia tiek Vilniaus dailės akademijos strateginius tikslus, tiek nacionalinius bei Europos Sąjungos strateginius inovacijų sektoriaus iššūkius ir tikslus.