• Naujienlaiškis
 • Dizaino inovacijų centras

  Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
   
  Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centro veiklos plėtra
   
  Projekto kodas

  Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-0001

  Projekto būsena Įgyvendinama 
  Projekto išlaidų suma 656.052,18 eurų
  Skirtas finansavimas 656.052,18 eurų
  Atsakingas asmuo Marius Urbanavičius  
  Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2018-02-13 - 2021-02-13 
   

  Projekto tikslas

  Skatinti Vilniaus dailės akademijos (toliau – VDA) Dizaino inovacijų centro veiklą, siekiant aktyvesnio mokslo ir verslo bendradarbiavimo, tokiu būdu ženkliai padidinant sutarčių su ūkio subjektais vertę. Šiuo metu nepakankamas VDA mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) rezultatų komercinimas, nes Dizaino inovacijų centrui trūksta išteklių, yra poreikis didinti kompetenciją. Projekto metu bus sukurtos 6 naujos darbo vietos – 3 Vilniuje ir po vieną Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose. Bus nupirkti darbui reikalingi baldai ir įranga. Bus vystomas bendradarbiavimas su esamais partneriais ir naujų tarptautinių partnerių paieška. Bus parengta žinių ir technologijų perdavimo ir intelektinės nuosavybės apsaugos strategija, komunikacijos strategija, standartizuoti ir įdiegti MTEP rezultatų komercinimo procesai, vykdoma aktyvi MTEP rezultatų komercinimo veiklos sklaida ir kitos būtinos veiklos. Tikimasi, kad po projekto įgyvendinimo darbuotojai atpažins potencialą turinčias MTEP rezultatų idėjas ir sėkmingai jas komercializuos.