• Naujienlaiškis
 • Projektinė veikla

  Meninis tyrimas: tyrimo ir vertinimo metodologijos

  Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-05-0007
  Projekto būsena Užbaigta
  Skirtas finansavimas 2.085,68
  Atsakingas asmuo Rasa Antanavičiūtė
  Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2018-03-13 - 2018-09-02

  Projekto tikslas

  Šiuo projektu siekiama ugdyti Vilniaus dailės akademijos mokslininkų ir doktorantų meninio tyrimo gebėjimus, vystyti tarptautinį mokslininkų bendradarbiavimą ir mokslinių idėjų mainus. Projekto metu į VDA atvyksta patyręs aukšto lygio užsienio mokslininkas – Dr. Michaelis Schwabas iš Orpheus instituto Belgijoje. Šio projekto dėmesio centre yra meninis tyrimas kaip mokslinio tyrimo objektas. Vykdant praktines mokslines veiklas – konsultuojant VDA meno ir dizaino doktorantus bei jų dėstytojus – siekiama susisteminti meninio tyrimo metodologijas ir suformuluoti galimus jo vertinimo kriterijus bei metodus, kuriuos VDA dėstytojai ir doktorantai galės taikyti savo mokslinėje praktikoje. Projekto metu bus keliamos VDA mokslininkų bei doktorantų kompetencijos meninio tyrimo sampratos ir metodologijos, šio tyrimo vertinimo ir pristatymo srityse.

  Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.