Projektinė veikla

Finansavimo šaltinis - Europos Socialinis fondas. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

„Bendrakūros taikymas mados dizaine“

Projekto būsena Užbaigta
Projekto kodas 09.3.3-LMT-K-712-22-0065
Projekto suma 2 907,87 Eur
Atsakingas asmuo Irena Turčinavičienė
Tyrimą vykdantis studentas (-ė) Adriana Daškevič
Projekto mokslinio tyrimo vadovas dr. Renata Maldutienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020-11-03 - 2021-04-30
Projekto portfelis Mokslo projektų portfelis

„Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“ – tai rudens ir pavasario semestrais laisvu nuo auditorinių užsiėmimų metu studento pagal individualią programą atliekamas mokslinis tiriamasis darbas, vadovaujant tyrimų vadovui. Veiklos trukmė 6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijų metu).

VDA Mados dizaino magistrantūros programos, 2 kurso studentė Adriana Daškevič

Šio meninio tyrimo tikslas yra ištirti bendrakūros (angl.: co-creation) prieigą mados meninio tyrimo lauke ir suformuluoti jos pritaikymą. Globali šio tikslo priežastis - adresuoti vieną vienintelę mus visus vienijančią globalią problemą – klimato kaitą. Naudojant bendrakūros principą taip pat svarbu rinktis ir tinkamus įrankius, kurie galėtų tarnauti kūrėjams, tarpininkams, edukatoriams bei menininkams kreipti dėmesį į kolektyvinę išlikimo problemą, kuri globaliai mus visus vienija. Sužadinti dialogą, sustabdyti akimirką pamąstymui tarp kolegų, bendruomenės narių, žiūrovų – yra taip pat svarbu, kaip galutinis apčiuopiamas naujas produktas ar paslauga, jei tokie apskritai yra reikalingi. Mados dizainerį matau kaip tarpininką, kuris turėdamas įrankius padeda iškomunikuoti, transliuoti, dekoduoti įvairių rūšių atstovų, idėjų kalbas ir jas apjungti bei vystyti saugia linkme. Man atrodo, kad būtent bendrakūros aktualija mados dizaine dizaineriui paruošia mediatoriaus vaidmenį, o vartotoją (tai gali būti ir gamta ir žmogus ir kitos rūšies atstovai) įtraukia į lygiavertį santykį problemos sprendimo, mokymosi, suvokimo praplėtimo paieškose. Šiandien dizainerių ir mados industrijos atstovų kolektyvinio mokymosi (angl.: collaborative/collective learning) ir augimo aktualija yra itin svarbi norint siekti ne tik socio-kultūrinės naudos, taip pat ir atrasti ecocentrinius (gamtocentrinius) inovatyvius sprendimus globaliame klimato kaitos kontekste.Tikimasi, kad vartotojo poreikis ieškoti galimybių kūrybiškai reikštis ir įsitraukti į procesą vis augą. Mados verslas kaip viena iš didžiausių saviraišką atskleidžiančių sistemų tikrai galėtų ieškoti būdų drąsiai įtraukti vartotoją į procesą, ieškoti jo poreikius ir kartu spręsti kaip tuos poreikius spręsti mados objektais nesukuriant daugiau taršos gamtai, o sprendžiant bendruomenei svarbius socialinius klausimus.