Projektinė veikla

Finansavimo šaltinis - Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3- LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ 

Mokslo tiriamasis darbas "Kultūrologinis Vilniaus Liepkalnio (Šv. Eufrosinijos) stačiatikių kapinių tyrimas"

Projekto būsena  Įgyvendinama
Projekto vertė 56 703,58 Eur
Atsakingas asmuo Jurgita Kristina Pačkauskienė
Stažuotės vadovas Dr. Dalia Klajumienė
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis 2020-10-01 - 2022-09-30
Projekto portfelis Mokslo projektų portfelis

Projekto tikslas – atlikti Vilniaus Šv. Eufrosinijos kapinių senųjų antkapinių paminklų (statytų iki 1914 m.) menotyrinius, istorinius ir kultūrologinius tyrimus.

Tyrimo uždaviniai:
• Išanalizuoti Šv. Eufrosinijos kapinių struktūrą, nustatant seniausias kapinių teritorijas, senųjų paminklų lokalizaciją.
• Atributuoti senuosius antkapinius paminklus.
• Nustatyti vertingąsias menines, istorines bei kultūrines antkapinių paminklų savybes, jų kontekstinį reikšmingumą.
• Išryškinti paminklų unikaliąsias savybes Lietuvos ir kaimyninių šalių stačiatikių kapinių kontekste.
• Nustatyti akultūracijos apraiškas antkapinių paminklų bei kapaviečių įrangoje.

Tyrimo metodai: lauko tyrimai, archyvinių šaltinių ir literatūros analizė, interviu, menotyriniai metodai (formalioji analizė, ikonografinis ir ikonologinis metodai), ikonoteologinis metodas, istorijos mokslo metodai, hermeneutinė analizė.