Projektinė veikla

Lietuvos balsas Šaltojo karo metais: lietuvių koplyčios Vašingtono National Shrine ir Vatikano Šv. Petro bazilikoje

Projekto būsena  Įgyvendinama
2020 m. skirtas finansavimas 34 230,00
2021 m. skirtas finansavimas 24 517,00
2022 m. skirtas finansavimas 6 561,00
Projekto vertė 65 308,00
Atsakingas asmuo Giedrė Jankevičiūtė
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis 2020-03-01 - 2022-12-31
Projekto portfelis Mokslo projektų portfeli

Projekto tikslas - ištirti ir paviešinti 2 embleminių bažnytinės architektūros ir dailės kūrinių - Vašingtono National Shrine ir Vatikano Šv. Petro bazilikos lietuvių koplyčių fenomeną kaip: 1) lietuvių diasporos politinės kovos už Lietuvos valstybingumą simbolinę priemonę, įgijusią naują reikšmę dabarties geopolitikos konjunktūroje; 2) Lietuvos meninės kultūros modernizacijos rezultatą, iš dalies padėjusį užtikrinti koplyčių matomumą už diasporos ribų ir patvirtinantį Lietuvos dailės savalaikiškumą.

Uždaviniai:

  1. Išanalizuoti Vašingtono ir Šv. Petro bazilikos lietuvių koplyčių sumanymo kilmę ir genezę, nustatyti iniciatorius, vykdytojus, rėmėjus, išskiriant religinius, tautinius, kultūrinius ir politinius motyvus.

  2. Atskleisti ideologinį lietuvių koplyčių meninių programų kontekstą, susiejant jį su: a) diasporos politiniais siekiais; b) išeivijos kunigijos pažiūromis bei socialiniais ryšiais; c) pokario lietuvių išeivių išeivių dailininkų poreikio integruotis į priimančiųjų šalių dailės gyvenimą nulemtais meniniais orientyrais; d) tarpukario Lietuvos dailės mokykla ir jos kontekste gimusiomis bažnytinės dailės modernizacijos idėjomis bei praktikomis.

  3. Ištirti Lietuvos bažnytinės dailės modernizacijos tiesioginius šaltinius susipažįstant su Marcel-Lenoir kūrybos pavyzdžiais Prancūzijoje (Tulūza, Montricoux) ir pirmos išeivijos bangos dailininkų kūriniais JAV (Putnamas, Čikaga, kt.), taip pat Jonyno kūriniais Vašingtono ir Šv. Petro bazilikos lietuvių koplyčiose.

  4. Sutelkti ikonografinės medžiagos, dokumentinių ir vizualinių šaltinių korpusą, leidžiantį interpretuoti 20 a. vidurio Lietuvos bažnytinės dailės modernizacijos naratyvą; panaudoti šią medžiagą kritiniuose tekstuose (konferencijų pranešimai, straipsniai) ir BPM surengtoje parodoje bei jos kataloge.

  5. Aktualizuoti Šv. Petro bazilikos lietuvių koplyčią, atskleidžiant iš dabarties perspektyvos išryškėjančias reikšmes.