Projektinė veikla

Studentų tyrimai semestrų metu: „Smurtas lyties pagrindu: problematikos analizė bei prevencija šiuolaikinio meno pagalba“

Projekto būsena

 Įgyvendinama

Projekto vertė

1583,98 Eur

Projekto vykdytojai

Mokslų daktaras Vytautas Michelkevičius,  Fotografijos, animacijos ir medijų meno katedros Animacijos bakalaurė Eva Rodz

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis

2022-09-15 - 2023-03-31

Projekto portfelis

Mokslo projektų portfelis

Šis meninis Evos Rodz ir dr. Vytauto Michelkevičiaus tyrimas nagrinėja smurtą lyties pagrindu, jo problematikos žinomumą Lietuvos visuomenėje bei informacijos sklaidos optimizavimą pasitelkiant šiuolaikinį meną kaip pagrindinį komunikacijos būdą. Projekte bus sprendžiami šie klausimai: Kaip menas gali skatinti visuomenės kalbėjimą apie smurto problemas? Kokia yra meno galia smurto prevencijos atžvilgiu? Kodėl Lietuvoje yra tabu kurti apie smurtą? Kodėl smurtautojas smurtauja? Kokios galimos smurto prevencijos Lietuvoje? Kaip sukurti paveikius ir atspindinčius problemą medijų meno kūrinius?

Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-ST-22-68.