Projektinė veikla

Naujoji Lietuvos dailė

Projekto būsena                Užbaigtas
2019 m. skirtas finansavimas                9 922,00
Projekto vertė                   9 922,00
Atsakingas asmuo                Lolita Jablonskienė
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis                2019-02-01 - 2019-12-31
Projekto portfelis                Mokslo projektų portfelis

APIE PROJEKTĄ

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, ėmus keistis valstybės politinei ir ekonominei sanklodai, XX a. 10-ajame dešimtmetyje dideli pokyčiai vyko ir dailės gyvenime bei pačioje meninėje kūryboje. Lolitos Jablonskienės monografijoje "Naujoji Lietuvos dailė" aptariamos esminės to meto dailės gyvenimo ir meno praktikos naujovės, išryškinamos svarbiausių kūrėjų individualybės, analizuojami jų kūriniai. Taikant šiuolaikinės kontekstinės dailėtyros metodą, siekiama išryškinti, autorės nuomone, pagrindines 10 deš. dailės ypatybes (dailės gyvenimo variklius, šiuolaikinio meno praktikų pobūdį, vizualaus meno rūšių, temų savitumą ir kt.), leidžiančias susieti Lietuvos dailę su kitų Lietuvos kultūros sričių bei tarptautiniu šiuolaikinio meno kontekstu ir pagrįsti šiuolaikinio meno analizę aktualiomis dailės teorijos nuostatomis. Autorės betarpiška patirtis, įgyta aptariamą 10-ąjį deš. rašant dailės kritikos straipsnius, kuruojant šiuolaikinio meno parodas Lietuvoje ir užsienyje, neabejotinai turėjo įtakos  renkantis tyrimo aspektus. Knygoje panaudoti patikslinti ir papildyti įvairiu metu autorės rašyti mokslo straipsniai, konferencijose skaitytų pranešimų medžiaga, taip pat naujausios, nepublikuotos jos įžvalgos. Monografiją sudaro keturi pagrindiniai skyriai: pirmajame (Sena ir nauja) aptariama 10 deš. aktualia buvusi diskusija tarp tradicinės ir naujosios dailės, antrajame (Įvykiai ir veikėjai) analizuojami Lietuvos dailės ryšiai ir naujosios dailės kuratorių surengtos parodos, trečiajame (Kažkas atsitiko) išryškinamos svarbiausios naujosios Lietuvos dailės apraiškos: įvietintas, medijų ir socialiai angažuotas menas, ketvirtajame (Kas yra menininkas?) tiriami menininko identiteto pokyčiai, feministinės kritikos formavimasis ir galiausia - kelių ryškiausių šiuolaikinio meno pionierių (M. Navako, A. Railos, D. Narkevičiaus, E. Rakauskaitės ir G. ir N. Urbonų) kūryba.

Projekto tikslas - pristatyti mokslo bendruomenei ir plačiajai visuomenei naujosios Lietuvos dailės raidą XX a. 10 deš., atveriant jos formavimuisi svarbų lokalinį ir tarptautinį kontekstą bei išryškinant Lietuvos šiuolaikinio meno savitumą. Uždaviniai: 1. Mokslinio teksto ir kalbos požiūriu suredaguoti monografiją; 2. Surinkti ir parengti spaudai kūrinių iliustracijas; 3. Parengti monografijos santrauką ir išversti ją į anglų k.; 4. Sumaketuoti knygą; 5. Atspausdinti monografiją; 6. Viešame renginyje pristatyti monografiją visuomenei.