Projektinė veikla

Jono Karolio Chodkevičiaus simbolinės ir mimetinės reprezentacijos ir jų kontekstai

2021 m. skirtas finansavimas 16 683,00 Eur
2022 m. skirtas finansavimas 21 472,00 Eur
2023 m. skirtas finansavimas 22 392,00 Eur
2024 m. skirtas finansavimas 9 965,00 Eur
Bendra projekto vertė 70 512,00 Eur
Atsakingas asmuo Tojana Račiūnaitė
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis 2021-03-01 - 2024-03-31
Projekto portfelis Mokslo projektų portfelis

Projekto problematika išauga iš LDK giminių ir mecenatystės tyrimų ir kartu siejasi su asmens reprezentacijų kultūroje studijomis. Projekto tikslas – analizuoti LDK etmono Jono Karolio Chodkevičiaus (1561–1621) meninę aplinką ir joje susiformavusių mimetinių ir simbolinių atvaizdų ir vaizdinių raišką, atskleidžiant kaip konstruojamas asmens tapatumas ir jo puoselėjamos ideologinės vertės skirtingose reprezentacinėse struktūrose: portretuose ir herbinėse kompozicijose, architektoninėse portalų dekoro sistemose, proginių, panegirinių bei kitokių kūrinių tekstuose ir jų iliustracijose. Projekte atveriamas iki šiol menkai tyrinėtas su Chodkevičiaus asmeniu susijęs XVII a. I ketvirčio LDK kultūros paveldas ir jo istorinis kontekstas, teoriniame lygmenyje keliami asmens reprezentacijos XVII a. kultūroje klausimai. Atskleidžiant Jono Karolio Chodkevičiaus reprezentacijų pobūdį ir raišką, projekto tyrimais siekiama formuoti savitą XVII a. asmens reprezentavimo(si) kultūroje modelį. Projektas pagilins XVII a. LDK kultūros paveldo objektų supratimą, prisidės prie LDK istorinių asmenybių aktualizavimo visuomenėje. Projekte planuojami monografijos „Jono Karolio Chodkevičiaus mimetinės ir simbolinės reprezentacijos ir jų kontekstai“ parengimas ir leidyba bei mokslinio straipsnio „Tapybiniai ir literatūriniai Jono Karolio Chodkevičiaus portretai“ publikavimas. Tyrimų rezultatai bus viešinami nacionalinėje ir tarptautinėje mokslo konferencijose.