Projektinė veikla

Biržulis. Medžiotojai, žvejai ir pirmieji žemdirbiai. Biržulio regionas X–II tūkstantmetyje pr. Kr. I. Paminklų tyrinėjimai

Projekto būsena                Užbaigtas
2019 m. skirtas finansavimas                9 386,00
Projekto vertė                9 386,00
Atsakingas asmuo                Adomas Butrimas
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis                2019-09-01 - 2019-12-31
Projekto portfelis                Mokslo projektų portfelis

APIE PROJEKTĄ

Atliktų tyrimų tikslas – monografijoje pateikti Europos ir Lietuvos mokslo visuomenei keturių dešimtmečių tyrimų medžiagą, svarbią ne tik mūsų regiono istorijai, bet ir laidojimo bei aukojimo papročių, genetinės tautos praeities meno kilmės ištakoms mūsų regione pažinti. Nuo kitų panašaus pobūdžio tyrimų kituose Baltijos regionuose šis projektas skirsis visų pirma tyrinėtų paminklų ir duomenų įvairove, leisiančia atskleisti visai naujus tokio pobūdžio tyrimų aspektus. Tyrimų sintezė aktuali visam Baltijos jūros regionui ir Centrinei bei Šiaurės Europai. Monografijoje pateikiama 380 iliustracijų su parašais lietuvių ir anglų kalbomis, 40 puslapių angliška santrauka leidžia visus pagrindines joje publikuojamas tyrimų išvadas padaryti visai suprantamas Europos ir pasaulio tyrėjams. Informacijos supratimą palengvina išsamios vietovardžių ir asmenvardžių rodyklės, ji iliustruota žemėlapiais, tyrinėjimų planais, rekonstrukciniais piešiniais ir brėžiniais, duomenų lentelėmis, radiokarboninių datų sąvadais. 1996 m. Lietuvos Respublikos vyriausybė po sėkmingo autoriaus archeologinių tyrinėjimų paskelbė Pabiržulį archeologiniu draustiniu. Čia, Varnių regioniniame parke, atidaryta archeologinė ekspozicija. Monografija taps svarbi jos ir regioninio turizmo infrastruktūros tolesniam vystymui.

Sklaidos darbas – mokslinė monografija „Biržulis. Medžiotojai, žvejai ir pirmieji žemdirbiai. Biržulio regionas X–II tūkstantmetyje pr. Kr. I. Paminklų tyrinėjimai“ su apie 400 iliustracijų, 40 puslapių santrauka anglų k., vietovardžių ir asmenvardžių rodyklėmis – atitinka Lituanistinių mokslinių tyrimų tematiką 10.3. Lietuvos kultūros paveldo tyrimai (priešistorė, krikščionybės įtaka Lietuvos kultūrai, filosofinės, mokslinės, politinės ir teisinės minties raida, kultūrinė atmintis ir tapatumas, Lietuvos kultūros paveldas išeivijoje)