Doktorantūra

Doktorantūros skyrius

Dailės krypties meno doktorantai

Dizaino krypties meno doktorantai

Architektūros krypties meno doktorantai

Dailės krypties meno doktorantai

 
 

Miklós Tamás Ambrózy

Kūrybinio darbo tema "Kinosomatic Processes: Embodied Technique in Writing and Making Moving Images". Vadovė dr. Gabrielė Labanauskaitė

Tiriamojo darbo tema "Kinosomatic Processes: Embodied Technique in Writing and Making Moving Images". Vadovas prof. dr. Vytautas Michelkevičius

 

Monika Dirsytė 

Kūrybinio darbo tema „Nuo performanso prie transperformanso menininko vaidmuo posthumanistinėje epochoje“. Vadovas prof. Artūras Raila

Tiriamojo darbo tema „Meno esmės beieškant: prometėjiška dvasia ir ribos estetika“. Vadovas prof. dr. Vytautas Michelkevičius

Kipras Dubauskas

Meno projekto tema „Kultūros decentralizacija „Lazdynų“ salos tyrimas“.
Kūrybinės dalies vadovas prof. Artūras Raila, tiriamosios dalies vadovas dr. Tadas Šarūnas

Plačiau

Sophie Durand

Kūrybinio darbo tema "Emergence and Interconnectedness. An Analysis of Contemporary Arts Practice that Collaborates and Co-becomes with the Ocean, Coastal Landscapes and Connected Ecologies". Vadovė dr. Rūta Spelskytė-Liberienė

Tiriamojo darbo tema "Emergence and Interconnectedness. An Analysis of Contemporary Arts Practice that Collaborates and Co-becomes with the Ocean, Coastal Landscapes and Connected Ecologies". Vadovas prof. dr. Marquard Smith

Plačiau

Marta Frėjutė

Kūrybinio darbo tema "Civilizacijų serijos". Vadovas prof. Deimantas Narkevičius

Tiriamojo darbo tema "Civilizacijų serijos". Vadovė dr. Tojana Račiūnaitė

 

Gabrielė Gervickaitė

Kūrybinio darbo tema "Permąstant kūną biopolitikos ir posthumanizmo kontekste". Vadovas prof. Antanas Šnaras

Tiriamojo darbo tema "Permąstant kūną biopolitikos ir posthumanizmo kontekste". Vadovė dr. Audronė Žukauskaitė

Jan Georg Glöckner

Kūrybinio darbo tema "Choreography for fungi and humans in and around submerged culture". Vadovas prof. Žilvinas Lilas

Tiriamojo darbo tema "The development of a basic working language that allows for communication between fungal dancers and human choreographers in order to create collaborative dance pieces". Vadovas dr. Janis Liepins

Plačiau

Gailė Griciūtė

Kūrybinio darbo tema "Garso menas kaip kitokio santykio praktika". Vadovas Peter Ablinger

Tiriamojo darbo tema "Garso menas kaip kitokio santykio praktika". Vadovė dr. Lina Michelkevičė

Indrė Liškauskaitė

Kūrybinio darbo tema "Žmogiškasis elgesys". Vadovė Aurelija Maknytė

Tiriamojo darbo tema "Žmogiškasis elgesys". Vadovė dr. Lina Michelkevičė

 

Mindaugas Lukošaitis

Kūrybinio darbo tema "Karo menas: piešimo istorijos istorijoje ir piešinio gyvenimas". Vadovas prof. Artūras Raila

Tiriamojo darbo tema "Karo menas: piešimo istorijos istorijoje ir piešinio gyvenimas". Vadovė prof. dr. Agnė Narušytė

 

Robertas Narkus

Kūrybinio darbo tema "Atkirtis kompromisui". Vadovas prof. Konstantinas Bogdanas

Tiriamojo darbo tema "Atkirtis kompromisui". Vadovas prof. dr. Vytautas Michelkevičius

Marija Nemčenko

Kūrybinio darbo tema Meno projekto tema „Sąjungininkų paieškose: tarp-regioninės sąsajos tarp SWANA ir CEE kino“. Vadovas prof. Deimantas Narkevičius.

Tiriamojo darbo tema „Sąjungininkų paieškose: tarp-regioninės sąsajos tarp SWANA ir CEE kino“. Vadovė dr. Oksana Timofeeva.

Plačiau

Ignas Pavliukevičius

Kūrybinio darbo tema „Mąstančios ir jaučiančios technologinės būtybės mene: Santykis su skaitmenine gyvybe ir naujos intymumo formos“. Vadovas prof. Žilvinas Lilas

Tiriamojo darbo tema "Mąstančios ir jaučiančios technologinės būtybės mene". Vadovas prof. dr. Vytautas Michelkevičius

Simona Rukuižaitė

Kūrybinio darbo tema „Medžiagiškumas ir laikas: pigmentų pasakojimai“. Vadovė doc. Eglė Ridikaitė

Tiriamojo darbo tema "Medžiagiškumas ir laikas: pigmentų pasakojimai". Vadovė dr. Tojana Račiūnaitė

Adomas Žudys

Meno projekto tema "Ekskavavimas ir konspiravimas kaip modernybės kritika".
Kūrybinės dalies vadovas prof. Artūras Raila, tiriamosios dalies vadovė dr. Skaidra Trilupaitytė

Plačiau

Dizaino krypties meno doktorantai

 
 

Aistė Ambrazevičiūtė

Kūrybinio darbo tema "Kerpių gramatika". Vadovė dr. Rūta Spelskytė-Liberienė

Tiriamojo darbo tema "Kerpių gramatika". Vadovas prof. dr. Marquard Smith

 

Martyna Bikulčiūtė-Červokė

Kūrybinio darbo tema "Priešsąmonė: tikrovės ir virtualios realybės fikcijos". Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

Tiriamojo darbo tema "Priešsąmonė: tikrovės ir virtualios realybės fikcijos". Vadovas prof. dr. Nerijus Milerius

Plačiau

 

Martynas Gailiušas

Meno projekto tema „Medienos naratyvai dekolonijiniame konteskte“.
Kūrybinės dalies vadovas doc. Mantas Lesauskas, tiriamosios dalies vadovas doc. dr. Michael Kaethler

 

Vytautas Gečas

Kūrybinio darbo tema "Daikto savirealizacija ir vertė vartojimo kontekste". Vadovas prof. dr. Marquard Smith

Tiriamojo darbo tema "Daikto savirealizacija ir vertė vartojimo kontekste". Vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė

 

Barbora Gediminaitė

Kūrybinio darbo tema "Šviesos geometrija". Vadovė prof. Laima Oržekauskienė

Tiriamojo darbo tema "Šviesos geometrija islamo mene: ayaneh kari/veidrodystė – šviesos ir spindesio estetika Kadžarų Persijos architektūroje". Vadovas doc. dr. Valdas Jaskūnas

 

Rasa Jančiauskaitė

Kūrybinio darbo tema "Gaivališka raiška vizualiųjų komunikacijų dizaino lauke". Vadovė prof. Aušra Lisauskienė

Tiriamojo darbo tema "Gaivališka raiška vizualiųjų komunikacijų dizaino lauke". Vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

 

Liucija Kvašytė-Starinskienė

Kūrybinio darbo tema "Anti-vartotojiškumas madoje: fikcija ar realybė?". Vadovė doc. Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė

Tiriamojo darbo tema "Anti-vartotojiškumas madoje: fikcija ar realybė?". Vadovė dr. Karolina Jakaitė

Gerda Liudvinavičiūtė

Kūrybinio darbo tema "Klajojanti būtis. Dizainas posthumanistiniame kontekste". Vadovas doc. Mantas Lesauskas

Tiriamojo darbo tema "Klajojanti būtis. Dizainas posthumanistiniame kontekste". Vadovė doc. dr. Odeta Žukauskienė

Plačiau

Austėja Platūkytė

Kūrybinio darbo tema "Tarpdisciplininė celiuliozinių medžiagų galimybių studija. Suyrantys meno objektai Antropoceno laikotarpyje". Vadovas prof. dr. Vytautas Kibildis

Tiriamojo darbo tema "Tarpdisciplininė celiuliozinių medžiagų galimybių studija. Suyrantys meno objektai Antropoceno laikotarpyje". Vadovė dr. Gintautė Žemaitytė

Plačiau

 

Eglė Počiuipaitė

Kūrybinio darbo tema "Kelionė naujumo link dizaino praktikoje". Vadovas prof. Audrius Klimas

Tiriamojo darbo tema "Kelionė naujumo link dizaino praktikoje". Vadovė prof. dr. Jūratė Černevičiūtė

Plačiau

 

Marija Puipaitė

Kūrybinio darbo tema "Daikto paviršius ir viduriai: juslinio dizaino link". Vadovas doc. Mantas Lesauskas

Tiriamojo darbo tema "Daikto paviršius ir viduriai: juslinio dizaino link". Vadovė prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

 

Nerijus Rimkus

Kūrybinio darbo tema "Grafikos dizaineris, Vormgever, Gestalter,...". Vadovas prof. Audrius Klimas

Tiriamojo darbo tema "Grafikos dizaineris, Vormgever, Gestalter,...". Vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė

Justina Semčenkaitė

Kūrybinio darbo tema "Mados diskursas aktyvizmo kontekste XXI a.". Vadovė prof. dr. Renata Maldutienė

Tiriamojo darbo tema "Mados diskursas aktyvizmo kontekste XXI a.". Vadovė doc. dr. Laima Kreivytė

Ieva Šlaičiūnaitė

Meno projekto tema „Morfavimas kaip kūrybinio proceso branduolys“.
Kūrybinės dalies vadovė prof. Jolanta Talaikytė, tiriamosios dalies vadovė dr. Jolita Liškevičienė

Plačiau

Architektūros krypties meno doktorantai

 

Ieva Butkutė (VDA)

Kūrybinio darbo tema "Metamorfozė. Kompleksiškas aplinkos (per)kūrimas ir (bio)medžiagų tyrimai bei taikymas". Vadovas doc. Romualdas Kučinskas

Tiriamojo darbo tema "Metamorfozė. Kompleksiškas aplinkos (per)kūrimas ir dirbtinis intelektas". Vadovė dr. Skaidra Trilupaitytė

Plačiau

 

Justinas Dūdėnas (VDA)

Kūrybinio darbo tema "Generatyvinis verčių greitintuvas". Vadovas doc. Gediminas Urbonas

Tiriamojo darbo tema "Generatyvinis verčių greitintuvas". Vadovas prof. dr. Tomas Grunskis

Monika Liočaitė–Raubickienė (KTU)

Kūrybinio darbo tema "Biofilinio projektavimo taikymas neigiamumo aurą turinčių pastatų ir patalpų architektūroje". Vadovas doc. Gintaras Balčytis

Tiriamojo darbo tema "Biofilinio projektavimo taikymas neigiamumo aurą turinčių pastatų ir patalpų architektūroje". Vadovė doc. dr. Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė

Povilas Marozas (VDA)

Kūrybinio darbo tema "Vizualieji menai urbanizuotose erdvėse: reflektyvi vietokūra ir institucinis jos realizavimas". Vadovas doc. Gediminas Urbonas

Tiriamojo darbo tema "Vizualieji menai urbanizuotose erdvėse: reflektyvi vietokūra ir institucinis jos realizavimas". Vadovas prof. dr. Tomas Grunskis

 

Gediminas Viliūnas (KTU)

Kūrybinio darbo tema "Biofilinės architektūros estetika žaliajame kurse: paieškos per meninį tyrimą". Vadovė doc. Gražina Janulytė-Bernotienė

Tiriamojo darbo tema "Biofilinės architektūros estetika žaliajame kurse: paieškos per meninį tyrimą". Vadovė doc. dr. Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė