• Naujienlaiškis
 • Doktorantų priėmimo 2020 metais datos ir terminai

  Humanitariniai mokslai, Menotyra (H 003)
  Meno doktorantūra, Dailės kryptis (V 002)
  Meno doktorantūra, Dizaino kryptis (V 003)
  Ištęstinės studijos meno licenciatams

  Priėmimas į konkursinės doktorantūros vietas:
  Meno doktorantūra, Dailės kryptis (V002)
  Humanitariniai moksai, Menotyra (H 003)

  Humanitariniai mokslai, Menotyra (H 003) 

  Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas

  rugpjūčio 10-14 d.
  Stojimo dokumentai teikiami elektroniniu paštu (doktorantura@vda.lt)

  Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiesiems rugpjūčio 24 d., 10 val. 
  Kviečiamųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas rugpjūčio 24 d., 17 val. 
  Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas rugpjūčio 25-26 d.
  Priimtųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas  rugpjūčio 28 d.

  Meno doktorantūra, Dailės kryptis (V 002)

  Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas

  rugpjūčio 17–21 d.
  Stojimo dokumentai teikiami elektroniniu paštu (doktorantura@vda.lt)

  Kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Kviečiamųjų į pokalbį su priėmimo komisija sąrašo skelbimas. rugsėjo 2 d., 17 val.
  Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiems rugsėjo 4 d., 10 val.
  Kviečiamųjų į dailės doktorantūrą sąrašo skelbimas rugsėjo 4 d., 17 val.
  Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas rugsėjo 7–8, 9–12 val.
  Priimtųjų į dailės doktorantūros  studijas
  sąrašo skelbimas ​
  rugsėjo 9 d., 15 val.

  Meno doktorantūra, Dizaino kryptis (V 003)

  Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas

  rugpjūčio 17–21 d.
  Stojimo dokumentai teikiami elektroniniu paštu (doktorantura@vda.lt)

  Kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Kviečiamųjų į pokalbį su priėmimo komisija sąrašo skelbimas. rugsėjo 1 d., 17 val.
  Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiems rugsėjo 3 d., 10 val.
  Kviečiamųjų į dizaino doktorantūrą sąrašo skelbimas rugsėjo 3 d., 17 val.
  Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas rugsėjo 4–7, 9–12 val.
  Priimtųjų į dizaino doktorantūros  studijas sąrašo skelbimas  rugsėjo 8 d., 15 val.