Doktorantų priėmimo 2024 metais datos ir sąlygos

Humanitariniai mokslai, Menotyra (H 003)
Meno doktorantūra, Architektūros kryptis (V 001)
Meno doktorantūra, Dailės kryptis (V 002)
Meno doktorantūra, Dizaino kryptis (V 003) 
Ištęstinės studijos meno licenciatams

Humanitariniai mokslai, Menotyra (H 003) 

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimo elektroninė registracija.

2024 m. rugpjūčio 26 – rugsėjo 4 d.
Stojimo dokumentai teikiami elektroniniu paštu (doktorantura@vda.lt)

Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiesiems. 2024 m. rugsėjo 13 d.
Konkurso rezultatų skelbimas. 2024 m. rugsėjo 13 d.
Apeliacijų priėmimas. 2024 m. rugsėjo 16 d.
Kviečiamųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas  2024 m. rugsėjo 18 d.

Meno doktorantūra, Dailės kryptis (V 002)

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimo elektroninė registracija.

2024 m. rugsėjo 5-6 d.
Stojimo dokumentai teikiami elektroniniu paštu (doktorantura@vda.lt)

Kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Kviečiamųjų į pokalbį su priėmimo komisija sąrašo skelbimas. 2024 m. rugsėjo 16 d.
Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiems. 2024 m. rugsėjo 23 d.
Konkurso rezultatų skelbimas. 2024 m. rugsėjo 23 d.
Apeliacijų priėmimas. 2024 m. rugsėjo 24 d.
Kviečiamųjų į dailės krypties meno doktorantūros studijas sąrašo skelbimas. 2024 m. rugsėjo 26 d.

Meno doktorantūra, Dizaino kryptis (V 003)

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimo elektroninė registracija.

2024 m. rugsėjo 5-6 d.
Stojimo dokumentai teikiami elektroniniu paštu (doktorantura@vda.lt)

Kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Kviečiamųjų į pokalbį su priėmimo komisija sąrašo skelbimas. 2024 m. rugsėjo 16 d.
Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiems. 2024 m. rugsėjo 20 d.
Konkurso rezultatų skelbimas. 2024 m. rugsėjo 20 d.
Apeliacijų priėmimas. 2024 m. rugsėjo 23 d.
Kviečiamųjų į dizaino krypties meno doktorantūros studijas sąrašo skelbimas. 2024 m. rugsėjo 25 d.

Meno doktorantūra, Architektūros kryptis (V 001)

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimo elektroninė registracija. 2024 m. rugsėjo 3-4 d.
Stojimo dokumentai teikiami viename pdf. dokumente atsiunčiant elektroniniu paštu (doktorantura@vda.lt)
Kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Kviečiamųjų į pokalbį su priėmimo komisija sąrašo skelbimas. 2024 m. rugsėjo 12 d.
Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiems. 2024 m. rugsėjo 17 d.
Pagal situaciją pokalbiai gali būti vykdomi nuotolinėmis ryšio priemonėmis.
Konkurso rezultatų skelbimas. 2024 m. rugsėjo 17 d.
Apeliacijų priėmimas. 2024 m. rugsėjo 18 d.
Kviečiamųjų į architektūros krypties meno doktorantūros studijas sąrašo skelbimas. 2024 m. rugsėjo 20 d.