Doktorantų priėmimo 2022 metais datos ir sąlygos

Humanitariniai mokslai, Menotyra (H 003)
Meno doktorantūra, Architektūros kryptis (V 001)
Meno doktorantūra, Dailės kryptis (V 002)
Meno doktorantūra, Dizaino kryptis (V 003) 
Ištęstinės studijos meno licenciatams

Humanitariniai mokslai, Menotyra (H 003) 

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimo elektroninė registracija.

2022 m. rugsėjo 1-2 d.
Stojimo dokumentai teikiami elektroniniu paštu (doktorantura@vda.lt)

Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiesiems. 2022 m. rugsėjo 12 d., 9 val. 
Konkurso rezultatų skelbimas. 2022 m. rugsėjo 12 d., 17 val. 
Apeliacijų priėmimas. 2022 m. rugsėjo 13-14 d.
Kviečiamųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas  2022 m. rugsėjo 16 d.

Meno doktorantūra, Dailės kryptis (V 002)

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimo elektroninė registracija.

2022 m. rugsėjo 5-7 d.
Stojimo dokumentai teikiami elektroniniu paštu (doktorantura@vda.lt)

Kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Kviečiamųjų į pokalbį su priėmimo komisija sąrašo skelbimas. 2022 m. rugsėjo 15 d., 17 val.
Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiems. 2022 m. rugsėjo 20 d., 10 val.
Konkurso rezultatų skelbimas. 2022 m. rugsėjo 20 d., 17 val.
Apeliacijų priėmimas. 2022 m. rugsėjo 21 d.
Kviečiamųjų į dailės krypties meno doktorantūros studijas sąrašo skelbimas. 2022 m. rugsėjo 23 d.

Meno doktorantūra, Dizaino kryptis (V 003)

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimo elektroninė registracija.

2022 m. rugsėjo 5-7 d.
Stojimo dokumentai teikiami elektroniniu paštu (doktorantura@vda.lt)

Kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Kviečiamųjų į pokalbį su priėmimo komisija sąrašo skelbimas. 2022 m. rugsėjo 13 d., 17 val.
Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiems. 2022 m. rugsėjo 16 d., 10 val.
Konkurso rezultatų skelbimas. 2022 m. rugsėjo 16 d., 17 val.
Apeliacijų priėmimas. 2022 m. rugsėjo 19 d.
Kviečiamųjų į dizaino krypties meno doktorantūros studijas sąrašo skelbimas. 2022 m. rugsėjo 21 d.

Meno doktorantūra, Architektūros kryptis (V 001)

 
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimo elektroninė registracija. 2022 m. rugsėjo 5-7 d.
Stojimo dokumentai teikiami viename pdf. dokumente atsiunčiant elektroniniu paštu (doktorantura@vda.lt)
Kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Kviečiamųjų į pokalbį su priėmimo komisija sąrašo skelbimas. 2022 m. rugsėjo 15 d., 17 val.
Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiems. 2022 m. rugsėjo 22 d., 10 val.
Pagal situaciją pokalbiai gali būti vykdomi nuotolinėmis ryšio priemonėmis.
Konkurso rezultatų skelbimas. 2022 m. rugsėjo 22 d., 17 val.
Apeliacijų priėmimas. 2022 m. rugsėjo 23 d.
Kviečiamųjų į architektūros krypties meno doktorantūros studijas sąrašo skelbimas. 2022 m. rugsėjo 27 d.