Doktorantų priėmimo 2022 metais datos ir terminai

Priėmimas numatomas 2022 m. rugsėjo mėn. Tikslios datos bus skelbiamos pavasarį.

Kol dar nėra 2022 m. priėmimo taisyklių, galite preliminariai remtis 2021 m. priėmimo reikalavimais ir datomis:

Humanitariniai mokslai, Menotyra (H 003)
Meno doktorantūra, Dailės kryptis (V 002)
Meno doktorantūra, Dizaino kryptis (V 003)
Ištęstinės studijos meno licenciatams

Humanitariniai mokslai, Menotyra (H 003) 

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas

birželio 21-22 d.
Stojimo dokumentai teikiami elektroniniu paštu (doktorantura@vda.lt)

Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiesiems liepos 1 d., 9 val. 
Konkurso rezultatų skelbimas liepos 1 d., 17 val. 
Apeliacijų priėmimas liepos 2-3 d.
Kviečiamųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas  liepos 7 d., 15 val.

Meno doktorantūra, Dailės kryptis (V 002)

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas

birželio 14–16 d.
Stojimo dokumentai teikiami elektroniniu paštu (doktorantura@vda.lt)

Kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Kviečiamųjų į pokalbį su priėmimo komisija sąrašo skelbimas. birželio 22 d., 17 val.
Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiems birželio 28 d., 10 val.
Kviečiamųjų į dailės doktorantūrą sąrašo skelbimas birželio 28 d., 17 val.
Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas birželio 29–30, 9–12 val.
Priimtųjų į dailės doktorantūros  studijas
sąrašo skelbimas ​
liepos 1 d., 15 val.

Meno doktorantūra, Dizaino kryptis (V 003)

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas

birželio 14–16 d.
Stojimo dokumentai teikiami elektroniniu paštu (doktorantura@vda.lt)

Kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Kviečiamųjų į pokalbį su priėmimo komisija sąrašo skelbimas. birželio 22 d., 17 val.
Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiems birželio 29 d., 10 val.
Kviečiamųjų į dizaino doktorantūrą sąrašo skelbimas birželio 29 d., 17 val.
Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas birželio 30 d. - liepos 1 d., 9–12 val.
Priimtųjų į dizaino doktorantūros  studijas sąrašo skelbimas  liepos 2 d., 15 val.