Doktorantūra

Opapa, meno doktorantūra?! Pokalbiai prie Vilnelės apie mokslą ir meną (sud. Vytautas Michelkevičius), Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2023

Šioje knygoje žaismingu pokalbių ir esė formatu pristatomi pagrindiniai meno doktorantūros aspektai ir atsakymai į galimus klausimus apie ją, taip pat nevengiama pateikti provokacijų ir spekuliacijų. Knygoje kalbasi menininkai, filosofai, menotyrininkai ir kiti praktikai bei tyrėjai. Ši knyga siekia populiarinti meno doktorantūrą ir meninį tyrimą platesniuose visuomenės sluoksniuose. Labiausiai ji sudomins ne tik esamus bei būsimu meno magistrantus ir meno doktorantus, bet ir mokslinininkus, kurie domisi naujomis tyrimo metodologijomis bei epistemologijomis.

Sudarytojas prof. dr. Vytautas Michelkevičius

[[preview external content]] https://drive.google.com/file/d/172Vb8veHQ6GyIRxnXQ1EwasbK5-6QcwC/preview