• Naujienlaiškis
 • Doktorantūra

  Doktorantūros skyrius

  Menotyros doktorantai


  Virtualus choras. Lietuva [Vol. 2]. Autorė: Ingrida Alonderė

  Ingrida Alonderė (LMTA)

  Disertacijos tema "Chorinio atlikimo tradicijos peržengimas: Lietuvos chorai XXI a. atlikėjiškos praktikos kontekste". Vadovė doc. dr. Lina Navickaitė-Martinelli

   

  Marius Armonas (LKTI)

  Disertacijos tema "Materialusis turinys ir kultūrinės sąveikos instaliacijos mene". Vadovė dr. Erika Grigoravičienė

  Eglė Bagušinskaitė

  Disertacijos tema "Pramoninės revoliucijos įtaka XIX a. II p. – XX a. pr. baldų raidai: Vilniaus gubernijos atvejis". Vadovė dr. Dalia Klajumienė

  Plačiau

   

  Ieva Blinstrubienė

  Disertacijos tema "Istorinių vienuolynų kompleksų pritaikymas kaip kultūros paveldo išsaugojimo strategija". Vadovė dr. (hp) Rūta Janonienė

   

  Viktorija Bruneizerytė (LKTI)

  Disertacijos tema "Aktorės įvaizdis ir jo vizualizacija tarpukario Lietuvoje". Vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

   

  Jogintė Bučinskaitė (LKTI)

  Disertacijos tema "Lietuvos šiuolaikinio meno reprezentacijos posūkis (audio)vizualinėse medijose XXI a.". Vadovė dr. Skaidra Trilupaitytė

  Evelina Bukauskaitė

  Disertacijos tema "Žydų kilmės dailininkų įtaka XX a. I p. Lietuvos meninės kultūros modernėjimui". Vadovė dr. (hp) Laima Surgailienė

  Plačiau

  Marius Daraškevičius (LKTI)

  Disertacijos tema "Valgomojo erdvės planavimo modernėjimas Lietuvos dvaruose XVIII a. pab. – XX a. pr.". Vadovė doc. dr. Rasa Butvilaitė

  Plačiau

   

  Jurij Dobriakov

  Disertacijos tema "Lietuvos medijų meno suklestėjimas ir išnykimas XXI a. 1-ajame dešimtmetyje". Vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė

  Rolandas Gustaitis

  Disertacijos tema "Paparčių dominikonų vienuolyno architektūros raida ir meno vertybės". Vadovas dr. Mindaugas Paknys

  Plačiau

   

  Evelina Januškaitė-Krupavičė

  Disertacijos tema "Laki mimezė: fenomenologinė atspindžio samprata šiuolaikiniame mene". Vadovė prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

   

  Dainius Junevičius (LKTI)

  Disertacijos tema "XIX a. 6-9 dešimtmečio (šlapiojo kolodijaus laikotarpio) Lietuvos fotografiją determinuojantys faktoriai". Vadovė dr. Jolita Mulevičiūtė

   

  Eglė Juocevičiūtė (LKTI)

  Disertacijos tema "Kultūros komunikacija Lietuvoje vėlyvuoju sovietmečiu ir ankstyvuoju nepriklausomybės laikotarpiu: dailės atvejis". Vadovė dr. Skaidra Trilupaitytė

   

  Narius Kairys

  Disertacijos tema "Posovietinės erdvės naratyvinis kinas: tarp meno ir vizualinės antropologijos". Vadovas doc. dr. Nerijus Milerius

   

  Deima Katinaitė

  Disertacijos tema "Gamtos įkultūrinimo strategijos XIX–XX a. dailėje". Vadovė prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

   

  Jūratė Katinaitė (LMTA)

  Disertacijos tema "Lietuvos opera sovietinėje kultūros sistemoje (1956-1990): nacionalinės tradicijos transformacija ir kultūros politika". Vadovė prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė

  Monika Krikštopaitytė

  Disertacijos tema "Šiuolaikinio Lietuvos autoportreto kaitos veiksniai ir raiška". Vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

  Plačiau

   

  Dainius Labeckis

  Disertacijos tema "Lietuvos sodų menas kaip romantizmo raiškos erdvė". Vadovė doc. dr. Rasa Butvilaitė

   

  Kotryna Markevičiūtė (LKTI)

  Disertacijos tema "Instrumentinis posūkis kultūros politikoje ir socialinė orientacija Lietuvos šiuolaikiniame mene". Vadovė dr. Skaidra Trilupaitytė

   

  Valentyn Odnoviun (LKTI)

  Disertacijos tema "Intersections among Ukrainian, Lithuanian, Latvian, Polish and Czechoslovakian Art Photographers from 1960s to Early 1990s". Vadovė doc. dr. Agnė Narušytė


  Kristina Õllek, detail view to installation “Nautilus New Era” (2018).
  Cobalt-pigmented sand, plexiglass 18 x 24 cm, UV print,  tablet holder.

  Paulius Petraitis (LKTI)

  Disertacijos tema "Fotografinė prasmių gamyba ir tinklinės sąsajos: intermedialus Baltijos šalių fotomeno tyrimas". Vadovė dr. Odeta Žukauskienė

   

  Edita Povilaitytė-Leliugienė

  Disertacijos tema "Lietuvos architektūros paveldo tyrimai XIX–XX a.: Vilniaus Aukštutinės pilies atvejis". Vadovė doc. dr. Rasa Butvilaitė

  Vaida Ragėnaitė

  Disertacijos tema "Pilietinio pasipriešinimo motyvai ir jų šaltiniai Lietuvoje ir Lenkijoje XIX amžiuje: Kanuto Rusecko atvejo tyrimas". Vadovė doc. dr. Birutė Vitkauskienė

  Plačiau

  Karolina Rimkutė

  Disertacijos tema "Vizualioji kontrkultūra: pankų subkultūros vizualinė raiška Lietuvoje XX a. 9 deš. – XXI a. 2 deš.". Vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė


  Koliažas Daina Urbanavičienė

  Daina Urbanavičienė (LMTA)

  Disertacijos tema "Lietuvos  džiazo scenos identiteto kūrimas ir džiazo kultūros formavimas". Vadovė prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė

  Plačiau

  Birutė Valečkaitė

  Disertacijos tema "Šv. Dominyko ir šv. Pranciškaus ikonografija Vilniaus pranciškonų ir dominikonų dailėje XVI–XVIII a.: asmenybės ir šventumo perteikimo reikšmė ikonografinių tipų susiformavimui ir paplitimui". Vadovė dr. Tojana Račiūnaitė

   

  Mantė Valiūnaitė (LMTA)

  Disertacijos tema "Hibridinis kinas: estetinė ištarmė ir vieta kino industrijoje". Vadovė doc. dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė