Doktorantūra

Doktorantūros skyrius

Menotyros doktorantai

 

Milda Adamonytė (LKTI)

Disertacijos tema "Sakralinės architektūros modernėjimas Lietuvoje 1918–1940 m.". Vadovė prof. dr. (hp) Aleksandra Aleksandravičiūtė


Virtualus choras. Lietuva [Vol. 2]. Autorė: Ingrida Alonderė

Ingrida Alonderė (LMTA)

Disertacijos tema "Chorinio atlikimo tradicijos peržengimas: Lietuvos chorai XXI a. atlikėjiškos praktikos kontekste". Vadovė prof. dr. Lina Navickaitė-Martinelli

Kadras iš filmo „Velnio nuotaka” (1973 m., rež. Arūnas Žebriūnas)

Vitalij Binevič (LKTI)

Disertacijos tema „Erotinis kūnas sovietinės Lietuvos kine“. Vadovė doc. dr. Lina Kaminskaitė -Jančorienė

Plačiau

 

Ieva Blinstrubienė (VDA)

Disertacijos tema "Istorinių vienuolynų ansamblių pritaikymas kaip kultūros paveldo išsaugojimo strategija". Vadovė dr. (hp) Rūta Janonienė

 

Linas Bliškevičius (VDA)

Disertacijos tema "Post-postmodernizmo sampratos: šiuolaikinio meno tapatybės paieška". Vadovė vyresn. m. d. dr. Erika Grigoravičienė

 

Viktorija Bruneizerytė-Gaidamavičienė (LKTI)

Disertacijos tema "Aktorės įvaizdis ir jo vizualizacija tarpukario Lietuvoje". Vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

 

Jogintė Bučinskaitė (LKTI)

Disertacijos tema "Lietuvos šiuolaikinio meno reprezentacijos posūkis (audio)vizualinėse medijose XXI a.". Vadovė dr. Skaidra Trilupaitytė

Alicja Dacevič (LKTI)

Disertacijos tema "XVII-XIX a. Vilniaus Romos ir graikų katalikų vienuolijų kapelos: miesto audiosferos aspektas". Vadovė doc. m. d. dr. Laima Budzinauskienė

 

Rasa Dargužaitė (LKTI)

Disertacijos tema "„Dailės“ kombinatų 1945–1990 m. produkcija: lietuviškojo dizaino aspektai ir kontekstai". Vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

 

Edgaras Gerasimovičius (VDA)

Disertacijos tema "Menininko darbas: praktikos, sampratos ir jų kaita Lietuvos šiuolaikiniame mene nuo 1990 m. iki 2022 m.". Vadovė dr. Lina Michelkevičė

Rolandas Gustaitis (VDA)

Disertacijos tema "Paparčių dominikonų vienuolyno architektūros raida ir meno vertybės". Vadovas dr. Mindaugas Paknys

Plačiau

 

Evelina Januškaitė (VDA)

Disertacijos tema "Laki mimezė: fenomenologinė atspindžio samprata šiuolaikiniame mene". Vadovė prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

 

Vaidas Jauniškis (LMTA)

Disertacijos tema "(A)politiškas teatro kūnas: sociokultūriniai aspektai šiuolaikiniame Lietuvos teatre". Vadovė prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė

 

Dainius Junevičius (LKTI)

Disertacijos tema "XIX a. 6-9 dešimtmečio (šlapiojo kolodijaus laikotarpio) Lietuvos fotografiją determinuojantys faktoriai". Vadovė dr. Jolita Mulevičiūtė

 

Deima Katinaitė-Zajančauskė (VDA)

Disertacijos tema "Gamtos įkultūrinimo strategijos XIX–XX a. dailėje". Vadovė prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

 

Jūratė Katinaitė (LMTA)

Disertacijos tema "Lietuvos opera sovietinėje kultūros sistemoje (1956-1990): nacionalinės tradicijos transformacija ir kultūros politika". Vadovė prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė

 

Ugnė Marija Makauskaitė (LKTI)

Disertacijos tema "Migracijos patirčių įtaka menininko kūrybos plėtotei XX a. istorinių įvykių kontekste: Izio Bidermano atvejis". Vadovė doc. dr. Odeta Žukauskienė

 

Ilona Mažeikienė (VDA)

Disertacijos tema "Dailės švietimas Vilniuje 1919–1939 m.: tarp ideologinio diskurso ir regioninės tapatybės". Vadovė dr. Algė Andriulytė

 

Valentyn Odnoviun (LKTI)

Disertacijos tema "Intersections among Ukrainian, Lithuanian, Latvian, Polish and Czechoslovakian Art Photographers from 1960s to Early 1990s". Vadovė prof. dr. Agnė Narušytė

 

Jurgis Paliauka (LMTA)

Disertacijos tema "Muzikinės medžiagos generatyvumo sampratos kismas". Vadovė prof. dr. Rima Povilionienė


Kristina Õllek, detail view to installation “Nautilus New Era” (2018).
Cobalt-pigmented sand, plexiglass 18 x 24 cm, UV print,  tablet holder.

Paulius Petraitis (LKTI)

Disertacijos tema "Fotografinė prasmių gamyba ir tinklinės sąsajos: intermedialus Baltijos šalių fotomeno tyrimas". Vadovė dr. Odeta Žukauskienė

 

Edita Povilaitytė-Leliugienė (VDA)

Disertacijos tema "Lietuvos architektūros paveldo tyrimai XIX–XX a.: Vilniaus Aukštutinės pilies atvejis". Vadovė doc. dr. Rasa Butvilaitė

 

Gabrielė Radzevičiūtė (VDA)

Disertacijos tema "Kasdienybės reprezentacijos Lietuvos tarpukario vizualinėje kultūroje". Vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

Vaida Ragėnaitė (VDA)

Disertacijos tema "Pilietinio pasipriešinimo motyvai ir jų šaltiniai Lietuvoje ir Lenkijoje XIX amžiuje: Kanuto Rusecko atvejo tyrimas". Vadovė doc. dr. Birutė Vitkauskienė

Plačiau

 

Rimgailė Renevytė (LMTA)

Disertacijos tema "Vaidmens sąmonė: aktoriaus kūryba šiuolaikiniame Lietuvos teatre". Vadovė prof. dr. Rasa Vasinauskaitė

Karolina Rimkutė (VDA)

Disertacijos tema "Vizualioji kontrkultūra: pankų subkultūros vizualinė raiška Lietuvoje XX a. 9 deš. – XXI a. 2 deš.". Vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė

 

Ieva Rusteikaitė (VDA)

Disertacijos tema "Vilniaus universiteto bibliotekos dokumentų įrišai XVI a. II pusėje – XVII a. I pusėje: struktūriniai bruožai, tipologija ir tradicija". Vadovė dr. Jolita Liškevičienė


Koliažas Daina Urbanavičienė

Daina Urbanavičienė (LMTA)

Disertacijos tema "Lietuvos  džiazo scenos identiteto kūrimas ir džiazo kultūros formavimas". Vadovė prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė

Plačiau

 

Jurgita Valčikaitė-Šidlauskienė (LKTI)

Disertacijos tema "Muzikos komponavimo procesas: nuo eskizo iki kūrinio. Kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno kūryba". Vadovė prof. dr. (hp) Gražina Daunoravičienė

Birutė Valečkaitė (VDA)

Disertacijos tema "Šv. Dominyko ir šv. Pranciškaus ikonografija Vilniaus pranciškonų ir dominikonų dailėje XVI–XVIII a.: asmenybės ir šventumo perteikimo reikšmė ikonografinių tipų susiformavimui ir paplitimui". Vadovė dr. Tojana Račiūnaitė

 

Mantė Valiūnaitė (LMTA)

Disertacijos tema "Hibridinis kinas: estetinė ištarmė ir vieta kino industrijoje". Vadovė doc. dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė

Nežinomas Abiejų Tautų Respublikos autorius, Berniukas su rože, XVIII a. vidurys – antroji pusė, drobė, aliejus, 67 × 52 cm, Žemaičių muziejus „Alka“, Kęstučio Stoškaus nuotrauka.

Joana Vitkutė (VDA)

Disertacijos tema "Vaiko reprezentacija XVIII a. vidurio – XIX a. I pusės Lietuvos dailėje: vaikystės atradimas". Vadovė vyresn. m. d. dr. Aistė Paliušytė-Lugovojienė

Plačiau

 

Aistė Žvinytė (LKTI)

Disertacijos tema "Nimfa Fiorentina ir Ninfa Moderna: Georges Didi-Hubermano ir Aby Warburgo vaizdo virtualumo koncepcija ir jos taikymas Lietuvos šiuolaikinio meno analizėje". Vadovė dr. Tojana Račiūnaitė