Doktorantūra

Doktorantūros skyrius

Menotyros doktorantai

 

Milda Adamonytė (LKTI)

Disertacijos tema "Sakralinės architektūros modernėjimas Lietuvoje 1918–1940 m."
Vadovė dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė

Kadras iš filmo „Velnio nuotaka” (1973 m., rež. Arūnas Žebriūnas)

Vitalij Binevič (LKTI)

Disertacijos tema „Erotinis kūnas sovietiniame Lietuvos kine“. 
Vadovė doc. dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė

Plačiau

 

Ieva Blinstrubienė (VDA)

Disertacijos tema "Istorinių vienuolynų ansamblių pritaikymas kaip kultūros paveldo išsaugojimo strategija".
Vadovė dr. (hp) Rūta Janonienė

 

Linas Bliškevičius (VDA)

Disertacijos tema "Post-postmodernizmo sampratos: šiuolaikinio meno tapatybės paieška".
Vadovė vyresn. m. d. dr. Erika Grigoravičienė

 

Alma Braškytė (LMTA)

Disertacijos tema „Šiuolaikiniai kanoninės dramaturgijos perrašymai: reikšmių ir struktūrų dialogai. Yanos Ross sceniniai diskursai“. 
Vadovė prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė

 

Viktorija Bruneizerytė-Gaidamavičienė (LKTI)

Disertacijos tema "Aktorės įvaizdis ir jo vizualizacija tarpukario Lietuvoje".
Vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

 

Jogintė Bučinskaitė (LKTI)

Disertacijos tema "Lietuvos šiuolaikinio meno reprezentacijos posūkis (audio)vizualinėse medijose XXI a.".
Vadovė dr. Skaidra Trilupaitytė

 

Karolina Bukovskytė (LKTI)

Disertacijos tema „Ideologinė, meninė ir muziejinė ikonos vertė sovietų Lietuvoje“.
Vadovė prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

Alicja Dacevič (LKTI)

Disertacijos tema "1617-1864 m. Vilniaus katalikų vienuolijų kapelos: miesto kraštogarsio aspektas".
Vadovė doc. m. d. dr. Laima Budzinauskienė

 

Rasa Dargužaitė (LKTI)

Disertacijos tema "Lietuvos „Dailės“ kombinatai 1945–1990 m.: dizaino aspektai ir kontekstai".
Vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

 

Edgaras Gerasimovičius (VDA)

Disertacijos tema "Menininko darbas: praktikos, sampratos ir jų kaita Lietuvos šiuolaikiniame mene nuo 1990 m."
Vadovė dr. Lina Michelkevičė

 

Monika Gimbutaitė (LMTA)

Disertacijos tema „Kino politika ir industrija Lietuvoje 1990–2020 m.“
Vadovė doc. dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė

Rolandas Gustaitis (VDA)

Disertacijos tema "Paparčių dominikonų vienuolyno architektūros raida ir meno vertybės".
Vadovas dr. Mindaugas Paknys

Plačiau

 

Evelina Januškaitė (VDA)

Disertacijos tema "Laki mimezė: būdraujančio ir iš dabarties vis išsprūstančio atvaizdo patyrimas šiuolaikiniame mene".
Vadovė prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

 

Virginija Januškevičiūtė (VDA)

Disertacijos tema „Meno kūrinių ateitys, arba kūrinių ateitiškumas Lietuvos šiuolaikinio meno lauke po Nepriklausomybės atkūrimo“. 
Vadovė doc. dr. Eglė Rindzevičiūtė

 

Vaidas Jauniškis (LMTA)

Disertacijos tema "(A)politiškas teatro kūnas: sociokultūriniai aspektai šiuolaikiniame Lietuvos teatre".
Vadovė prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė

 

Deima Katinaitė-Zajančauskė (VDA)

Disertacijos tema "Gamtos įkultūrinimo strategijos XIX–XX a. dailėje".
Vadovė prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

 

Jūratė Katinaitė (LMTA)

Disertacijos tema "Lietuvos opera sovietinėje kultūros sistemoje (1956-1990): nacionalinės tradicijos transformacija ir kultūros politika".
Vadovė prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė

 

Ugnė Marija Makauskaitė (LKTI)

Disertacijos tema "Potrauminė tyla humanistinėje fotografijoje: Izio Bidermano kūrybos atvejis".
Vadovė doc. dr. Odeta Žukauskienė

 

Ilona Mažeikienė (VDA)

Disertacijos tema "Dailės švietimas Vilniuje 1919–1939 m.: tarp ideologinio diskurso ir regioninės tapatybės".
Vadovė dr. Algė Andriulytė

 

Valentyn Odnoviun (LKTI)

Disertacijos tema "Ukrainian and Baltic Intersections in the Context of Eastern European Art Photography From 1960s To 1980s".
Vadovė prof. dr. Agnė Narušytė

 

Jurgis Paliauka (LMTA)

Disertacijos tema "Bazinių struktūrų sklaidos strategijos ir jų raiška XX a. antrosios pusės lietuvių kompozitorių kūryboje". Vadovė prof. dr. Rima Povilionienė


Kristina Õllek, detail view to installation “Nautilus New Era” (2018).
Cobalt-pigmented sand, plexiglass 18 x 24 cm, UV print,  tablet holder.

Paulius Petraitis (LKTI)

Disertacijos tema "Fotografinė prasmių gamyba ir tinklinės sąsajos: intermedialus Baltijos šalių fotomeno tyrimas".
Vadovė dr. Odeta Žukauskienė

 

Tautvydas Petrauskas (LKTI)

Disertacijos tema „Saugumas kaip juslinė patirtis ir socioistorinė kategorija Lietuvos XX a. pab. šiuolaikiniame mene“. 
Vadovė prof. dr. Agnė Narušytė

 

Edita Povilaitytė-Leliugienė (VDA)

Disertacijos tema "Lietuvos architektūros paveldo tyrimai XIX–XX a.: Vilniaus Aukštutinės pilies atvejis".
Vadovė doc. dr. Rasa Butvilaitė

 

Aistė Račaitytė (LMTA)

Disertacijos tema "Lietuvos kino festivaliai: raida, ekonominė ir kultūrinė reikšmė".
Vadovė doc. dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė

 

Gabrielė Radzevičiūtė (VDA)

Disertacijos tema "Kasdienybės vizualizacija ir modernizmo diskursas tarpukario Lietuvoje".
Vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

Vaida Ragėnaitė (VDA)

Disertacijos tema "Pilietinio pasipriešinimo motyvai ir jų šaltiniai Lietuvoje ir Lenkijoje XIX amžiuje: Kanuto Rusecko atvejo tyrimas".
Vadovas prof. dr. Helmutas Šabasevičius

Plačiau

 

Rimgailė Renevytė (LMTA)

Disertacijos tema "Vaidmens sąmonė: aktoriaus kūryba šiuolaikiniame teatre".
Vadovė prof. dr. Rasa Vasinauskaitė

Karolina Rimkutė (VDA)

Disertacijos tema "Vizualioji kontrkultūra: pankų subkultūros vizualinė raiška Lietuvoje XX a. 9 deš. – XXI a. 2 deš."
Vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė

 

Ieva Rusteikaitė (VDA)

Disertacijos tema "Vilniaus universiteto bibliotekos dokumentų įrišai XVI a. II pusėje – XVII a. I pusėje: struktūriniai bruožai, tipologija ir tradicija".
Vadovė dr. Jolita Liškevičienė

 

Odeta Stripinienė (LKTI)

Disertacijos tema „Vlado Čižausko bažnytinių dirbtuvių veiklos fenomenas XX a. Lietuvos katalikų šventovių interjeruose“. 
Vadovė vyresn. m. d. dr. Skirmantė Žeimienė


Koliažas Daina Urbanavičienė

Daina Urbanavičienė (LMTA)

Disertacijos tema "Lietuvos  džiazo scenos identiteto kūrimas ir džiazo kultūros formavimas".
Vadovė prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė

Plačiau

 

Jurgita Valčikaitė-Šidlauskienė (LKTI)

Disertacijos tema "Muzikos komponavimo procesas: nuo eskizo iki kūrinio. Kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno kūryba".
Vadovė prof. dr. (hp) Gražina Daunoravičienė

Birutė Valečkaitė (VDA)

Disertacijos tema "Šv. Dominyko ir šv. Pranciškaus ikonografija Vilniaus pranciškonų ir dominikonų dailėje XVI–XVIII a.: asmenybės ir šventumo perteikimo reikšmė ikonografinių tipų susiformavimui ir paplitimui".
Vadovė dr. Tojana Račiūnaitė

 

Mantė Valiūnaitė (LMTA)

Disertacijos tema "Hibridinis kinas: teorinė samprata, vieta kino festivaliuose ir Lietuvos dokumentiniame kine".
Vadovė doc. dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė

Nežinomas Abiejų Tautų Respublikos autorius, Berniukas su rože, XVIII a. vidurys – antroji pusė, drobė, aliejus, 67 × 52 cm, Žemaičių muziejus „Alka“, Kęstučio Stoškaus nuotrauka.

Joana Vitkutė (VDA)

Disertacijos tema "Vaiko reprezentacija XVIII a. vidurio – XIX a. I pusės Lietuvos dailėje: "vaikystės atradimas"".
Vadovė vyresn. m. d. dr. Aistė Paliušytė-Lugovojienė

Plačiau

 

Deima Žuklytė-Gasperaitienė (VDA)

Disertacijos tema „Sovietinis Lietuvos plakatas 1956–1988: tarp propagandos, meninio avangardo ir vizualinio triukšmo“. 
Vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė

 

Aistė Žvinytė (LKTI)

Disertacijos tema "Nimfa Fiorentina ir Ninfa Moderna: Georges Didi-Hubermano ir Aby Warburgo vaizdo virtualumo koncepcija ir jos taikymas Lietuvos šiuolaikinio meno analizėje".
Vadovė dr. Tojana Račiūnaitė