Šiandienos humanitarinių tyrimų plėtrą apibūdina dinamiška kultūrinių posūkių kaita, skatinanti paradigminius disciplinų pokyčius ir jų sąveiką. Šie posūkiai, keičia menotyros optiką, laužo nusistovėjusius teorinius bei metodologinius kanonus ir atveria meno lauką tarpdalykiniams ir tarpsritiniams tyrimams: pirmuosius radikalius pokyčius paskatino interpretacinis, performatyvusis, refleksyvusis posūkiai, juos papildė postkolonijinis, vertimo, erdvinis ir vaizdinis posūkiai; paradigmos kaita sudarė prielaidas materialiniam, afektyviajam, skaitmeniniam, ekologiniam ir kitiems tebevykstantiems posūkiams.

Menotyros dirbtuvių ciklas skirtas supažindinti su priešakiniais tyrimais ir menotyros laukui aktualiais darbais, kuriuos vykdo Lietuvos ir užsienio mokslininkai, bei paskatinti jungtinės LMTA, VDA ir LKTI menotyros doktorantūros bendruomenės mokslines diskusijas. 2023 m. pavasario semestre paskaitas skaitys prof. dr. Natalija Arlauskaitė (VU TSPMI), dr. Erika Grigoravičienė (LKTI), dr. Arvydas Grišinas (KTU), prof. dr. Benjamin Piekut (Kornelo universitetas, JAV), prof. dr. Rasa Vasinauskaitė (LMTA/LKTI), dr. Audronė Žukauskaitė (LKTI).  

Paskaitos atviros visiems, besidomintiems humanitarikos naujovėmis ir šiame lauke vykstančiomis mokslinėmis diskusijomis. VDA, LKTI ir LMTA menotyros doktorantams paskaitos privalomos.

Paskaitos vyksta trečiadieniais 14:00 val. Vilniaus dailės akademijos Doktorantūros skyriaus 102 auditorijoje, Malūnų g. 3, Vilnius.

Sesija #1 Posūkiai, lūžiai ir žvilgsniai