Doktorantūra

Doktorantūros dalyko "Tyrimas kaip praktika" diskusijos

Diskusijas moderuoja prof. dr. Marquard Smith (tyrėjas, Vizualios kultūros asociacijos įkūrėjas, Londono menų universitetas, VDA).
Diskusiją organizuoja VDA, bendradarbiaujant su Nacionaline dailės galerija.

Gildos Williams knygos „Kaip rašyti apie šiuolaikinį meną“ pristatymas

2019 m. vasario 22 d.
Vilniaus knygų mugė

Dalyvauja: dr. Gilda Williams, dr. Marquard Smith, dr. Agnė Narušytė
Organizatorius: Vilniaus dailės akademijos leidykla

Kaip rašyti apie šiuolaikinį meną – tai išsamus vadovas, skirtas tiems, kurie nori apie mūsų laikų meną kalbėti įtaigiai. Nepakeičiama studentams, meno profesionalams ir kitiems ambicingiems rašytojams knyga pirmiausia suteikia supratimą apie pagrindinius stiliaus ir turinio elementus, teksto uždavinį ir struktūrą, toną ir kalbą. Antroje dalyje duodama gausybė praktinių patarimų, aprėpiančių visą spektrą apie meną ir dėl meno kuriamų tekstų: akademinius darbus, pranešimus spaudai ir naujienų žinutes, straipsnius aukcionų ir parodų katalogams, galerijų vadovus ir parodų etiketes, publicistinius nuomonių straipsnius, rašinius interneto svetainėms ir tinklaraščiams.

Gilda Williams yra Artforum korespondentė Londone, Goldsmiths koledžo ir "Sotheby's" meno instituto Londone lektorė. Yra dirbusi "Phaidon Press" redaktore ir leidybos vadove (1994-2005), vyriausiąja Flash Art International redaktore. Jos tekstus spausdina Tate Etc., Parkett, Art Monthly, Art in America ir Time Out. Parašė knygą The Gothic (Gotika, 2007), dalyvavo rengiant Londono "Serpentine" galerijos, Vaitčapelio meno galerijos, 48-osios Venecijos bienalės ir Roterdamo "Stedelijk Van Abbemuseum" parodų katalogus.

Šis pristatymas yra sudėtinė prof dr. Marquardo Smitho dėstomo VDA meno doktorantūros dalyko „Tyrimas kaip praktika“ dalis.

Iš kairės: dr. Gilda Williams, dr. Marquard Smith, dr. Agnė Narušytė

 

Dekolonizacija

2018 m. gruodžio 7 d.

Dalyvauja: prof. dr. Almira Ousmanova (tyrėja, dėstytoja, Europos Humanitarinis Universitetas); dr. Danah Abdulla (dizainerė, dėstytoja, Brunel Universitetas Londonas); dr. Michelle Williams Gamaker (menininkė, aktyvistė, dėstytoja Goldsmiths koledžas, Londono Universitetas); dr. Ieva Mazūraitė-Novickienė (kuratorė, tyrėja, NDG).

Dekolonizacijos tema šiuo metu itin aktuali, diskutuojama įvairiose institucijose, universitetuose, meno mokyklose, gatvėse. Menininkai, dizaineriai, akademikai, kritikai, kuratoriai, aktyvistai reikalauja dekolonizuoti muziejus, studijų programas, žinias, mąstymą... Kodėl? Dėl to, kad vakarietiškame požiūryje į globalų pasaulį, muziejų, universitetinį išsilavinimą, meno ir dizaino lauką visada pastebima kolonializmo logika. Šiame kontekste būtinos ir sveikintinos skirtingose pasaulio vietose kylančios dekolonizavimo iniciatyvos. Jos ypač svarbios turint minty sudėtingą šiandienos politinę situaciją. Naujas galimybes ir iššūkius kelia alternatyvūs balsai girdimi iš Pietų Amerikos, sovietų įtakoje buvusių šalių, Birtų imperijos pakraščių. Jie skatina permąstyti vyraujantį požiūrį, dėstyti, rašyti ir kurti kitaip. Vadinasi, dekolonizuoti reiškia demokratizuoti. Kokia dekolonizavimo teikiamo impulso, jo retorikos, aktyvizmo, iš to kylančių protestų nauda? Ką, iš tiesų, tai reiškia muziejui, meno mokyklai, universitetinei studijų programai? Kaip dekolonizavimas keičia mąstymą ir žinojimą? Kokia galėtų būti dekolonozavimo estetika, politika, etika?

Iš kairės: prof. dr. Almira Ousmanova, dr. Danah Abdulla, dr. Michelle Williams Gamaker, dr. Ieva Mazūraitė-Novickienė

 

Tyrėjas: Praktikas | Kuratorius | Dėstytojas

2018 m. spalio 26 d.

Dalyvauja: Prof. Tom Corby (menininkas, tyrimų prodekanas, Central Saint Martins, Londono menų universitetas); doc. Dr. Lolita Jablonskienė (NDG vadovė /VDA); Dr. Emily Pringle (Tyrimų ir edukacijos skyriaus vadovė, Tate galerija, Londonas); doc. dr. Žygimantas Augustinas (menininkas, VDA dėstytojas); doc. dr. Vytautas Michelkevičius (kuratorius, VDA dėstytojas, Nidos meno kolonijos meno direktorius)

Diskusijos tikslas – aptarti praktika grįstą tyrimą, jo pavidalus ir būdus, diskutuoti VDA meno doktorantūros studijų formuojamą meninio tyrimo supratimą platesniame šiuolaikinio meno institucijų kontekste. Diskusijos atspirties taškas – Tom Holert tekstas „Art in the Knowledge-based Polis“ (e-flux, 2009: https://www.e-flux.com/journal/03/68537/art-in-the-knowledge-based-polis/). Kviestiniai dalyviai pasidalins skirtingomis tyrimo panaudojimo patirtimis meninėje, kuratorinėje, dėstymo praktikoje.