• Naujienlaiškis
 • Doktorantūra

  Priėmimas į nuolatines Meno Doktorantūros Dailės krypties studijas 2020 m.

  Į  doktorantūros studijas bus priimami asmenys, turintys kvalifikacinį magistro laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, pasiekę aukštų meninių rezultatų, pasižymintys originalia kūrybine pozicija, kritiniu mąstymu, dailės krypties išmanymu, plačiu akiračiu ir gebantys argumentuotai formuluoti idėjas žodžiu ir raštu.

  Informaciją apie priėmimą į Konkursinę doktorantūros vietą (Meno doktorantūra, Dailės kryptis (V002)) rasite >>> ČIA

  Priėmimo datos ir terminai

  Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas

  rugpjūčio 17–21 d. 
  Stojimo dokumentai teikiami viename pdf. dokumente atsiunčiant elektroniniu paštu (doktorantura@vda.lt)

  Kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Kviečiamųjų į pokalbį su priėmimo komisija sąrašo skelbimas. rugsėjo 2 d., 17 val.
  Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiems rugsėjo 4 d., 10 val.
  Pagal situaciją pokalbiai gali būti vykdomi nuotolinėmis ryšio priemonėmis.
  Kviečiamųjų į dailės krypties meno doktorantūros studijas sąrašo skelbimas rugsėjo 4 d., 17 val.
  Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas rugsėjo 7–8, 9–12 val.
  Priimtųjų į dailės krypties meno doktorantūros studijas sąrašo skelbimas  rugsėjo 9 d., 15 val.

  Atrankos kriterijai, papildomi balai

  Portfolio (kūrybinės veiklos pristatymas, atsiliepimai spaudoje) įvertinimas, meno projekto aprašo įvertinimas, pokalbio įvertinimas.

  Konkursinio balo formulė

  Konkursinis balas susideda iš portfolio (Prt), meninio tyrimo projekto aprašo (Mtpa) bei pokalbio (Pk) pažymių sumos.

  Ʃ - Konkursinis balas
  Ʃ = 0,25Prt + 0,5Mtpa + 0,25Pk

  Konkursinio balo sandara

  Priėmimo konkursas vyksta dviem etapais. Pirmas etapas – kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Priėmimo komisija išnagrinėja stojančiųjų dokumentus, pripažintų menininkų rekomendacijas, portfolio. Jeigu priėmimo komisija nusprendžia, kad stojančiojo kūrybos meninis lygis nepakankamas, tolesniame konkurse jis nedalyvauja. Antras etapas – pokalbis. Pokalbio metu stojantieji žodžiu pristato Priėmimo komisijai numatomą meno projektą – jo kūrybinę ir tiriamąją dalis. Kandidatai suformuluoja būsimojo meno projekto problemą, išdėsto numatomas veiklos kryptis, pristato iki tol vykusią kūrybinę veiklą, reikšmingiausius kūrybinius laimėjimus. Portfolio, meno projekto aprašas ir pokalbis vertinamas taikant dešimtbalę sistemą. Balų suma sudaro konkursinį balą. Surinkus vienodą balų skaičių atsižvelgiama į pateiktas pripažintų menininkų rekomendacijas. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7.

  Reikalingi dokumentai (žemiau išvardinti dokumentai teikiami viename pdf. dokumente)

  Prašymas Rektoriaus vardu
  • Diplomo ir jo priedo kopija. Jeigu išsilavinimas įgytas užsienio aukštojoje mokykloje, su diplomo ir jo priedėlio kopija reikia pateikti Studijų kokybės vertinimo centro išduotą pažymą apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą. Stojantieji, kurie 2020 m. apgynė magistro baigiamąjį darbą, tačiau jų diplomų įteikimas numatytas vėliau nei 2020-06-18, gali pateikti pažymą apie baigiamojo darbo įvertinimą iš institucijos, kurioje apsigynė magistro laipsnį. Tokiu atveju diplomo ir jo priedėlio kopijos pateikiamos įstojus.
  • Dviejų pripažintų menininkų rekomendacijos (2020 m.)
  • Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas 
  Meno projekto kūrybinės ir tiriamosios dalių aprašymas (apie 3000-5000 žodžių). 
  • Portfolio (atsiliepimai spaudoje, kūrybinės veiklos raidą atspindinčių kūrinių fotografijos)
  • Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • Stojimo įmokos kvitas

  Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

  gavėjas – Vilniaus dailės akademija;
  kodas 111950439;
  gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
  sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
  banko kodas – 73000;
  SWIFT: HABALT22;
  mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
  suma skaičiais – 30 Eur;
  būtina nurodyti mokesčio pavadinimą – „stojančiojo vardas pavardė stojamoji įmoka į doktorantūrą“. 

  Stojamųjų studijų įmoka, įmokėta ne į VDA sąskaitą, neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Atsiimant dokumentus, įmokėta studijų įmoka negrąžinama.

  Informacija teikiama

  El. p. doktorantura@vda.lt