Doktorantūra

Eglė Počiuipaitė

Kūrybinio darbo tema: "Kelionė naujumo link dizaino praktikoje". Vadovas prof. Audrius Klimas

Tiriamojo darbo tema: "Kelionė naujumo link dizaino praktikoje". Vadovė prof. dr. Jūratė Černevičiūtė

Naujumas dizaino praktikoje - tai ir naujas žinojimas, kurį galima ja pasiekti, ir nauji būdai tirti, papildantys esamus tyrimus, ir naujas būdas suvokti bei matyti ateitį, ir nauji būdai taikyti dizaino praktiką. Mano tikslas yra suprasti ir didinti supratimą apie dizaino praktikos ir dizaino tyrimų svarbą, bei jų praktikavimą už verslo ribų; tuo pačiu patyrinėti, kokie yra dizaino būdai numatyti ateitį ir paskatinti diskusiją visuomenėje, užbėgant galimoms problemoms už akių, kokios yra teorinės ir praktinės tyrimo per dizaino praktiką galimybės.