Fotografija ir medijos menas | Bakalauro studijos | Vilnius

Parodoje „Muilas ir vanduo“ prisiliesta prie praeities ir atminties temų. Nepriklausomai nuo to, į kokią praeitį parodos menininkės atsigręžia, į asmeninę, istorinę ar kultūrinę, jų kūriniai ir atspindi, ir kuria paradoksalų ryšį tarp pri(si)minimo ir užmaršties. Į panašų santykį nurodo Fluxus menininko Robin Page kūrinys-instrukcija, kurioje prašoma perskaityti tekstą, jį suplėšyti ir pamiršti, bet esmė tame, kad tuomet pamiršti neįmanoma.

Nostalgija pažįsta net nepatirto laiko prisiminimą. Neringos Puzanauskaitės „икра“ – po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo gimusios menininkės sentimentai sovietiniams ikrams ir močiutės sekcijai su krištoliniais indais iš to paties laikmečio. Dianos Nakrevič smėlio ir stiklo dėžė „ACE: 7“ – autobiografinis kūrinys, inspiruotas bandomų užmiršti vaikystės disfunkcionalioje šeimoje prisiminimų. Gintarė Vaicekauskaitė videokūrinyje „Muilas ir vanduo“ stebi, kaip atnaujinami pamiršti ir niekam nereikalingi monumentai, bet taip iš arti, kad nelieka galimybės jų atpažinti, taigi, ir prisiminti. Tuo tarpu Eglės Lekevičiūtės „Stiklainių grindys“ aptingusią atmintį gaivina, provokuodamos pojūčius. 

Parodos kūriniai – pažįstami objektai, ne(be)prieinami įprastiniam patyrimui. Ikrų neįmanoma paragauti, kaip ir pažaisti smėlio dėžėje, neatpažinti monumentai nepasiekiami, o ištuštinti nebereikalingi stiklainiai tampa netikėtai tvirtu pagrindu po mūsų kojomis. 

„Muilas ir vanduo“ – viena iš VDA Fotografijos, animacijos ir medijų meno katedros teminių parodų, kuriomis siekta pristatyti jauniausios kartos menininkų, katedros studentų ir absolventų kūrybą. 2021 m. teminių parodų ciklą sudarė spalio 26 d. atsidariusios parodos „Muilas ir vanduo“ (galerijoje „Artifex“) ir „Bėgančios eilutės“ (galerijoje „Akademija“). Jomis siekta išryškinti dvi reakcijos į kintantį pasaulį formas, pastebimas jaunų menininkų kūriniuose: atsigręžimą į praeitį, prisimenant ankstesnes ir dažnu atveju ne mažiau traumines patirtis, ir atitolimą nuo tikrovės į teksto bei virtualybės pasaulius.

Parodos kuratorė: Irma Stanaitytė-Bazienė 
Parodos dalyviai: Diana Nakrevič, Eglė Lekevičiūtė, Gintarė Vaicekauskaitė, Neringa Puzanavičiūtė
Organizatoriai: Vilniaus dailės akademijos Fotografijos, animacijos ir medijų meno katedra kartu su galerija “Artifex”
Plakato dizaineris: Pijus Chraptavičius
Plakate panaudoto vaizdo autorė: Eglė Lekevičiūtė 
Tekstų vertėja: Austėja Masliukaitė 
Dėkojame: Mindaugui Baziui, Gailei Cijūnaitytei, Ryčiui Urbakavičiui, Ignui Gutauskui, Šarūnui Rudžui, Laurai Stasiulytei Gudaitei, Gintui Kavoliūnui, Ričardui Šileikai
Dokumentacija: Laurynas Skeisgiela