Fotografija ir medijos menas | Bakalauro studijos | Vilnius

Prof. Dr. Vytautas Michelkevičius

   
Fotografija: Kęstutis Pleita

Prof. dr. Vytautas Michelkevičius (g. 1981, Kaune) kuratorius, tyrėjas ir menininkas, humanitarinių mokslų daktaras (2010), knygų sudarytojas ir autorius, kurio interesai kito nuo fotografijos išplėstame lauke iki medijų meno bei teorijos ir diagramavimo bei žemėlapiavimo, o pastaraisiais metais – link meninio tyrimo akademijoje ir už jos ribų.

Studijavo Vilniaus ir Vienos universitetuose bei Kelno medijų meno akademijoje (Kunsthochschule für Medien Köln, Vokietija) ir Vienos taikomojo meno universitete (Universität für angewandte Kunst Wien, Austrija).
Nuo 2019 rugsėjo vadovauja Fotografijos ir medijos meno katedrai bei Meno doktorantūros (dailė) programai.
Dėsto bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studentams bei vadovauja visų pakopų studentų darbams.
Kaip kuratorius, mokslininkas ir pedagogas domisi medijų menu bei teorijomis, taip pat nestabiliomis ir socialinėmis meno formomis bei tyrimo ir fikcijos galimybėmis.
Kuruoja parodas, simpoziumus ir netikėtas situacijas įvairiuose kontekstuose nuo Lietuvos paviljono 56-ojoje Venecijos meno bienalėje (Dainius Liškevičius, Muziejus, 2015) ir doktorantų parodos „Darbalaukis“ (Titanikas, 2017) iki LTMKS projektų erdvių „Malonioji 6“ ir „Sodų 4“.
2010-2019 metais buvo VDA Nidos meno kolonijos meno direktoriumi ir kuravo 9-ių Inter-formato simpoziumų ciklą. 2010-2016 metais buvo LTMKS (Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos) pirmininkas, o šiuo metu yra tarybos narys.
Jis yra Tarptautinės meninio tyrimo draugijos (SAR) narys ir tarptautinių meninio ir mokslinio tyrimo žurnalų bei konferencijų komitetų narys.

Dėsto ir dėstė kuratorystės, medijų teorijos ir meno, meninio tyrimo ir diagraminės vaizduotės, interaktyvių medijų, mediologijos, medijų teorijos ir praktikos bei koceptualios fotografijos (VDA KDF) kursus, vadovauja studentų praktiniams ir teoriniams darbams. Kūrybinė veikla: kuratorystė, kritika, fotografija, menas ir komunikacija, socialinės ir dalyvavimo praktikos, medijų menas ir naujųjų medijų menas. Tyrimo interesai: medijų menas, meninis tyrimas, žemėlapiai ir diagraminė vaizduotė.


Kūrybinė veikla ir publikacijos

Pagrindinės parašytos ar sudarytos knygos:

Atlas of Diagrammatic Imagination: Maps in Research, Art and Education = Diagraminės vaizduotės atlasas: žemėlapiai tyrimuose, mene ir edukacijoje (sud. Vytautas Michelkevicius &Lina Michelkevičė), VDA leidykla, 2019.

Mapping Artistic Research. Towards Diagrammatic Knowing, VDA leidykla, 2018

Meninio tyrimo suvesti. Žinojimo kontūrais, VDA leidykla, 2016

(In)dependent Contemporary Art Histories. 2nd volume / (Ne)priklausomo šiuolaikinio meno istorijos (II tomas) (sud. Vytautas Michelkevičius ir Kęstutis Šapoka), LTMKS, 2014

LTSR fotografijos meno draugija – vaizdų gamybos tinklas, VDA leidykla, 2011

Vietos karta: atvaizdas, atmintis ir fikcija Baltijos šalyse = Generation of the Place: Image, Memory and Fiction in the Baltics, MENE, 2011

Medijų kultūros balsai: teorijos ir praktikos (only LT)/ The Voices of Media Culture: Theories and Practices, MENE / Balsas.cc, 2009