Fotografija ir medijos menas | Bakalauro studijos | Vilnius

Specialybės dėstytojai


Dr. Arnas Anskaitis (g. 1988) yra tarpdisciplininio meno srityje kuriantis menininkas. Nuo 2007-ųjų metų studijuoja Vilniaus dailės akademijoje, Fotografijos ir medijos meno katedroje. Šiuo metu studijuoja meno doktorantūrą Vilniaus dailės akademijoje. Arno kūryba yra labai įvairi – apima fotografiją, kiną, garso meną, filosofiją. Jo kūrybai svarbus lingvistinis dėmuo, žodio ir jo vizualumo, skambesio bei jo reikšmės ryšys. Autoriui būdingas analitiškumas, fenomenologinė mąstymo prieiga.


Prof. Laura Stasiulytė-Gudaitė (g. 1977 metais, Klaipėdoje) kuria ir gyvena Vilniuje. 1998-2004  studijos fotografijos ir medijos meno katedroje,  Magistro laipsnis VDA. 1999 Studijos Institut d´Art Visuels (Vizualių menų institutas), Orleanas, Prancūzija. Nuo 2010 dėsto fotografijos ir medijos meno katedroje, VDA.
Lauros Stasiulytės Gudaitės kūryba orientuota į socialiopolitines kalbos, laiko ir vietos prasmes. Ji naudoja skirtingas medijas savo darbuose: video, fotografija, garsas, tekstai, piešiniai ir performansas.
Nuo 2000 ji rodė savo darbus įvairiose parodose, tokiose kaip  Manifesta 4th, European Biennial of Contemporary Art, Frankfurt/Main; Someplace unreachable, IBID Projects, London; Faster than history, KIASMA Museum of Contemporary Art, Helsinki; IKI and thanks for all the IKA, ARTSPACE, Auckland; BMW, IX Baltic Triennial of International Art, CAC, Vilnius; How to Do Things? - in the Middle of (No)where..., Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlin; Progressive Nostalgia, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato, Italy; 54 th International Short Film Festival Ober- hausen, Oberhausen; GLOBAL SOUTH, International festival of contemporary art – City of Women, Ljubljana; Track changes, Museum for Contemporary Art, Leipcig.

Nuorodos:
Kūrybinė veikla
montostattoo.lt


  

Prof. Avydas Lukys (g. 1958, Šiauliuose) 1977 baigė Šiaulių J. Janonio vidurinę mokyklą. 1984 - Vilniaus inžinerinį statybos institutą (dabar Vilniaus Gedimino technikos universitetas). Tais pačiais metais įstojo į Lietuvos fotomenininkų sąjungą. Nuo 2013 metų yra šios sąjungos Garbės narys. Nuo 1990 dėsto Vilniaus dailės akademijoje, ir yra vienas iš Fotografijos ir videomeno specialybės kūrėjų. 1998 išrinktas Fotografijos ir medijos meno katedros vedėju. Meninėje kūryboje dažnaiusiai naudojasi fotografijos technikomis. Darbams būdingos minimalistinės priemonės ir tipologinis metodas. Temos gimsta iš domėjimosi kultūros antropologija, todėl dominuoja įvairios kultūros apraiškos, žmogaus veiklos pėdsakai. 2018 A. Lukiui už fotografijų ciklus KRIKŠTAI (1988/1998/2018) ir DAIKTAI IŠ JŪROS (1988-1992) buvo skirta Neringos savivaldybės Mero premija, pažymint indėlį į Kuršių nerijos vardo sklaidą profesionalaus meno lauke.

Kūrybinė veikla


   

Prof. Dr. Vytautas Michelkevičius (g. 1981, Kaune) kuratorius, tyrėjas ir menininkas, humanitarinių mokslų daktaras (2010), knygų sudarytojas ir autorius, kurio interesai kito nuo fotografijos išplėstame lauke iki medijų meno bei teorijos ir diagramavimo bei žemėlapiavimo, o pastaraisiais metais – link meninio tyrimo akademijoje ir už jos ribų. Studijavo Vilniaus ir Vienos universitetuose bei Kelno medijų meno akademijoje (Kunsthochschule für Medien Köln, Vokietija) ir Vienos taikomojo meno universitete (Universität für angewandte Kunst Wien, Austrija).
Dėsto bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studentams bei vadovauja visų pakopų studentų darbams.
Kaip kuratorius, mokslininkas ir pedagogas domisi medijų menu bei teorijomis, taip pat nestabiliomis ir socialinėmis meno formomis bei tyrimo ir fikcijos galimybėmis.
Kuruoja parodas, simpoziumus ir netikėtas situacijas įvairiuose kontekstuose nuo Lietuvos paviljono 56-ojoje Venecijos meno bienalėje (Dainius Liškevičius, Muziejus, 2015) ir doktorantų parodos „Darbalaukis“ (Titanikas, 2017) iki LTMKS projektų erdvių „Malonioji 6“ ir „Sodų 4“.
2010-2019 metais buvo VDA Nidos meno kolonijos meno direktoriumi ir kuravo 9-ių Inter-formato simpoziumų ciklą. 2010-2016 metais buvo LTMKS (Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos) pirmininkas, o šiuo metu yra tarybos narys.
Jis yra Tarptautinės meninio tyrimo draugijos (SAR) narys ir tarptautinių meninio ir mokslinio tyrimo žurnalų bei konferencijų komitetų narys.

Kūrybinė veikla 


    

Prof. Artūras Raila (g. 1962, Rainaičiuose, Panevėžio raj.), šiuo metu gyvena ir dirba Vilniuje. Vilniaus dailės akademijoje baigęs skulptūros studijas (1989), menininkas pasuko objekto, instaliacijos, video, performanso kūrimo linkme. Menininko praktikai būdinga socialinės skulptūros - socialinio dizaino taktika. Projektuose jis glaudžiai bendradarbiauja su įvairiomis specifinėmis socialinėmis grupėmis ar subkultūromis, integruodamas jas į būsimo darbo scenarijų ir suteikdamas laisvę nenumatytiems įvykiams. Railos darbai susiję su institucinės kritikos ir tautinio identiteto diskursais. Menininkas socialinę realybę integruoja į meno lauką, panaikindamas meno ir gyvenimo skirtį.  Artūrui Railai 2018 metais suteikta Nacionalinė kultūros ir meno premija už nepriklausomos vizualiosios kultūros formavimą.

Kūrybinė veikla


    

Irma Stanaitytė-Bazienė (g. 1972, Klaipėdoje) baigė dailėtyros studijas Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir medijų meno studijas Vilniaus dailės akademijoje. Nuo 2002 m. dėsto Vilniaus dailės akademijos Fotografijos ir medijos meno katedroje, nuo 2018 m. yra šios katedros Fotografijos ir medijos meno BA programos vadovė. Nuo 1997 m. su audiovizualiniais ir tarpdisciplininiais meno projektais dalyvauja Lietuvoje ir užsienyje vykstančiose parodose, videomeno bei kino festivaliuose, rezidencijų programose. Yra sukūrusi keletą trumpametražių videofilmų, taip pat dokumentinį filmą "Ežerų dugne" (54 min.), kuris 2014 m. apdovanotas Aplinkos ir Kultūros ministerijos bei Lietuvos televizijos įsteigta Petro Abukevičiaus premija.
Raiška: video, fotografija, instaliacija, tekstas, objektas.
Temos: sociokultūrinis tapatumas; kūrybinė saviraiška; menininkas ir institucija; idealizmas ir tikrovė; teksto, vaizduotės ir tikrovės santykis.