Fotografija ir medijos menas | Bakalauro studijos | Vilnius

Profesorius Alvydas Lukys

Dėsto Medijų teorijos fotografinius aspektus, Fotografinę raišką ir projektavimą, vadovauja bakalaurų baigiamiesiems darbams, magistrantų ir doktorantų studijoms.

Medijų teorijos kurso sandara

Fotografinio proceso apibūdinimas;
Fotografinis procesas komunikacinėje sistemoje, suvokimo mechanizmai;
Optinė sistema;
Įrašančiosios medijos;
Kūrybinė praktika - technologijos ir menas.

Šio kurso pagalbai parašytas vadovėlis „Medijų pagrindai“, VDA, 2008.


Kūrybinis projektas

kursas skirtas meninės kūrybos fotografinėmis priemonėmis aspektams ir įgūdžių lavinimui. Fotografiniai projektai siejami su dviem ganėtinai paplitusiais fotografinės kūrybos formatais - autorinė fotografinė knyga ir fotografijos paroda. Analizuojama šių formatų specifika, pasirenkamų temų atlikimo vienu ar kitu formatu tikslingumas, technologinis pagrįstumas.

Vadovavimas individualioms studijoms. Pagal studento poreikius, pasirenkamų temų pobūdį siūlomas teorinis pagrindas gilesnėms temos studijoms. Aptarinėjami galimi praktinės realizacijos būdai, diskutuojami pateikti eskizai, daromos nuorodos į alternatyvius sprendimus, siekiama aiškios temos ir sprendimo būdų artikuliacijos.


Kūrybinė veikla. 

Personalinės parodos