Fotografija ir medijos menas | Bakalauro studijos | Vilnius

Docentė Irma Stanaitytė-Bazienė

    

Irma Stanaitytė-Bazienė (g. 1972, Klaipėdoje) baigė dailėtyros studijas Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir medijų meno studijas Vilniaus dailės akademijoje. Nuo 2002 m. dėsto Vilniaus dailės akademijos Fotografijos ir medijos meno katedroje, nuo 2018 m. yra šios katedros Fotografijos ir medijos meno BA programos vadovė. Nuo 1997 m. su audiovizualiniais ir tarpdisciplininiais meno projektais dalyvauja Lietuvoje ir užsienyje vykstančiose parodose, videomeno bei kino festivaliuose, rezidencijų programose. Yra sukūrusi keletą trumpametražių videofilmų, taip pat dokumentinį filmą "Ežerų dugne" (54 min.), kuris 2014 m. apdovanotas Aplinkos ir Kultūros ministerijos bei Lietuvos televizijos įsteigta Petro Abukevičiaus premija.
Raiška: video, fotografija, instaliacija, tekstas, objektas.
Temos: sociokultūrinis tapatumas; kūrybinė saviraiška; menininkas ir institucija; idealizmas ir tikrovė; teksto, vaizduotės ir tikrovės santykis.

Dėstomi dalykai:

Medijų teorija, vizualinė raiška, teorinė ir praktinė kino analizė, medijų raiška ir technologijos (1, 2), kūrybinis projektas, baigiamojo darbo projektas.


Vizualinės raiškos 

modulyje studentai supažindinami su studijų praktine aplinka bei pagrindiniais vaizdo genezės, jo formavimo ir suvokimo principais, techninėmis priemonėmis bei technologinių procesų kokybinėmis charakteristikomis, būtinomis tolimesnėms medijų raiškos bei technologinių procesų studijoms. 

Medijų teorijos 

modulio dalyje, dėstomoje Irmos Stanaitytės, studentai susipažįsta su videomeno istorija ir teoriniais aspektais, videomeno kūriniams būdingais "žanriniais", estetiniais bei technologiniais bruožais, šiandieninėmis videomeno tendencijomis.
Medijų teorijos modulį dalinai pratęsia ir papildo Teorinė ir praktinė kino analizė, kurios tikslas – analizuojant filmus, ugdyti kritinį santykį į medijas ir jų turinius, padėti studentams orientuotis kino teorijos bei kritikos idėjų lauke, suprasti kino vystymosi tendencijas, ugdyti gebėjimą savo paties kūrybą suvokti ir vertinti platesniame medijų (kritikos) kontekste.

Medijų raiškos ir technologijų 

modulis tęsiasi per keletą semestrų. Modulis Medijų raiška ir technologijos 1 apima kūrybinės idėjos pristatymo – vizualaus projekto/scenarijaus kūrimo bei naratyvo konstravimo klausimus, kameros valdymo principus, pasirinktų priemonių taikymą kūrybinio sumanymo įgyvendinimui. Modulyje Medijų raiška ir technologijos 2 toliau studijuojami technologiniai procesai bei tinkamas jų taikymas, gilinamasi į videokūrinio konstravimo principus per laiko ir erdvės kontrolę (montažą). 

Kūrybinio projekto ir Baigiamojo darbo projekto 

moduliai yra daugiau susiję su individualiais studentų kūrybiniais interesais ir poreikiais, todėl atitinkamai varijuoja ir seminarų bei individualių konsultacijų turinys.