• Naujienlaiškis
 • Fotografija ir medijos menas | Bakalauro studijos | Vilnius

  Docentė Irma Stanaitytė-Bazienė

   

  Dėstomi dalykai:

  Medijų teorija, vizualinė raiška, teorinė ir praktinė kino analizė, medijų raiška ir technologijos (1, 2), kūrybinis projektas, baigiamojo darbo projektas.


  Vizualinės raiškos 

  modulyje studentai supažindinami su studijų praktine aplinka bei pagrindiniais vaizdo genezės, jo formavimo ir suvokimo principais, techninėmis priemonėmis bei technologinių procesų kokybinėmis charakteristikomis, būtinomis tolimesnėms medijų raiškos bei technologinių procesų studijoms. 

  Medijų teorijos 

  modulio dalyje, dėstomoje Irmos Stanaitytės, studentai susipažįsta su videomeno istorija ir teoriniais aspektais, videomeno kūriniams būdingais "žanriniais", estetiniais bei technologiniais bruožais, šiandieninėmis videomeno tendencijomis.
  Medijų teorijos modulį dalinai pratęsia ir papildo Teorinė ir praktinė kino analizė, kurios tikslas – analizuojant filmus, ugdyti kritinį santykį į medijas ir jų turinius, padėti studentams orientuotis kino teorijos bei kritikos idėjų lauke, suprasti kino vystymosi tendencijas, ugdyti gebėjimą savo paties kūrybą suvokti ir vertinti platesniame medijų (kritikos) kontekste.

  Medijų raiškos ir technologijų 

  modulis tęsiasi per keletą semestrų. Modulis Medijų raiška ir technologijos 1 apima kūrybinės idėjos pristatymo – vizualaus projekto/scenarijaus kūrimo bei naratyvo konstravimo klausimus, kameros valdymo principus, pasirinktų priemonių taikymą kūrybinio sumanymo įgyvendinimui. Modulyje Medijų raiška ir technologijos 2 toliau studijuojami technologiniai procesai bei tinkamas jų taikymas, gilinamasi į videokūrinio konstravimo principus per laiko ir erdvės kontrolę (montažą). 

  Kūrybinio projekto ir Baigiamojo darbo projekto 

  moduliai yra daugiau susiję su individualiais studentų kūrybiniais interesais ir poreikiais, todėl atitinkamai varijuoja ir seminarų bei individualių konsultacijų turinys.