Fotografija ir medijos menas | Bakalauro studijos | Vilnius

Profesorius Artūras Raila

Tarpdisciplininio meno kursas orientuotas į individualius interesus, kūrybinius sumanymus bei praktines galimybes.

Programa sudaryta iš keturių pagrindinių veiksnių:

1. Faktų įsisavinimas. Tai susiję su meno teorijos apžvalga - meno įvykių analizė, atsižvelgiant į nūdienos poreikius.
2. Veiklos bei išraiškos priemonių pasirinkimas. Tai susiję su kompozicijos disciplina - vizualinių ir naratyvinių strategijų panaudojimas meno kūrinio sumanymui ir suvokimui.
3. Sumanymų įgyvendinimas. Tai susiję su menine technika - technologijos ir raiškos būdai, reikalingi meno kūrinio įgyvendinimui ir komunikavimui, jų atitikimas ar neatitikimas turiniui.
4. Meno kūrinio kontekstualizavimas. Tai susiję su „meno ir visuomenės” sritimi - meno funkcionavimas, jo motyvacija aplinkoje ir įvairiose aplinkybėse, taip pat jo perteikimas publikai.

 Praktinio kurso tikslas:
a) analizuoti kūrinio funkcijas ir meno raidą,
b) kritiškai vertinti kūrybos, menininko, meno kūrinio suvokimo koncepcijas.

 Darbo eigą taip pat galima skirstyti į keturis etapus:

1. Identifikacija: individualių interesų ir kontekstualumo sąveikos klausimai.
2. Absorbavimas: pasinėrimo į kūrybos procesą esamo laikmečio sąlygomis problemos.
3. Performatyvumas: laiko ir erdvės poveikis įsisavinant ir komunikuojant punktus (1) ir (2).
4. Dokumentacija: punktų (1), (2), (3) rezultatų įforminimo/įrėminimo galimybės.

Tarpdisciplininio meno kursas fotografijos ir medijos meno katedroje yra pradedamas dėstyti trečiaisiais bakalauro studijų metais, kai studentai jau yra susipažinę su akademiniu piešimu, bendraisiais kompozicijos pagrindais, savo specialybės (šiuo atveju fotografijos, video, multimedijos) technikos bei technologijos klausimais, vizualinės komunikacijos problemomis bei meno istorijos ir teorijos pagrindais. Katedros darbo strategijoje šis kursas yra integruotas kaip nuoseklus pirmų dvejų metų tęsinys, o kartu yra suderintas su lygiagrečiai dėstomų disciplinų uždaviniais bei tikslais. 

Praktinis kursas bakalauro lygyje yra sudarytas iš trijų susijusių pakopų, kiekvienai skiriant po pusmetį. Asmeninių/individualių temų paieškos vyksta pagal dėstytojo programoje suformuluotas problemas:

pirmąjį trečio kurso pusmetį siekiama išsiaiškinti meno kūrinio daiktiškumo galimybes šiuolaikiniame mene; 
antras pusmetis skirtas vietos ir specifikos klausimams bei instaliacijai;
pirmasis ketvirto kurso pusmetis – subjekto ir aplinkybių/konteksto problematikai, antrasis - baigiamojo darbo įgyvendinimui.

Tarpdisciplininio meno kurse fotografijos ir medijos meno studentai lavinami kaip kūrybingi individai, t.y. technologijų išmanymas ir pritaikymas čia yra savaime suprantami dalykai. Ypač svarbi minties ir atminties dimensija per meno istorijos ir teorijos, savojo konteksto kūrybinę nuojautą ir gebėjimą bendradarbiauti daugiakultūrinėje aplinkoje. Tarpdisciplininio meno studijų programa yra siekiama ugdyti plačios erudicijos šiuolaikinio meno praktikus, suteikiant studentams reikiamas teorijos ir praktikos žinias plačiausioje meninės raiškos skalėje. Taip pat, siekiama ugdyti komunikacinius gebėjimus pristatant kūrybinio darbo rezultatus auditorijai. Per mokomąją ir profesinę praktiką studentai įgyja gebėjimą savarankiškai atlikti empirinį tyrimą tinkamai naudojant teorinius šaltinius, sisteminti duomenis ir pateikti išvadas, kritiškai analizuoti ir vertinti meno reiškinius tarptautiniame kontekste, diskutuoti, o taip pat suplanuoti savo laiką ir įgyvendinti kūrybinį sumanymą laikantis terminų.


Kūrybinė veikla

Parodos