Acta Academiae Artium Vilnensis (AAAV) – keturis kartus per metus leidžiamas recenzuojamas periodinis leidinys, skelbiantis originalius mokslinius ir meninius tyrimus, menotyros darbų recenzijas, menotyros šaltinius.

Pagrindinis žurnalo dėmesys skiriamas dailės, architektūros ir dizaino istorijos, šiuolaikinio meno ir vizualiosios kultūros tyrimams, meninio tyrimo publikacijoms, tačiau žurnale gali būti publikuojami ir kitų meno sričių, kultūros sociologijos, filosofijos tyrimai, reikšmingi konkretaus numerio temai. Tai vienas iš nedaugelio recenzuojamų periodinių menotyros leidinių, kurie prisideda ir prie meninio tyrimo sklaidos – greta mokslinių straipsnių čia publikuojami recenzuoti menininkų tyrėjų tekstai. Daugiau

INFORMACIJA AUTORIAMS 

Projekto vadovė
Dr. Aušra Trakšelytė
Vilniaus dailės akademija, Lietuva


REDAKCINĖ KOLEGIJA

Pirmininkė
Dr. Tojana Račiūnaitė
Vilniaus dailės akademija, Lietuva

Atsakingoji sekretorė
Dr. Lina Michelkevičė
Vilniaus dailės akademija, Lietuva 

Nariai

Dr. Kristiāna Ābele
Latvijos dailės akademija, Latvija

Prof. dr. (hp) Aleksandra Aleksandravičiūtė
Vilniaus dailės akademija, Lietuva

Dr. Algė Andriulytė
Vilniaus dailės akademija, Lietuva

Dr. Darius Baronas
Lietuvos istorijos institutas, Lietuva

Prof. dr. hab. Anna Sylwia Czyż
Kardinolo Stefano Wyszyńskio universitetas Varšuvoje, Lenkija

Prof. Mika Elo
Helsinkio menų universitetas, Suomija

Prof. dr. Axel Christoph Gampp
Bazelio universitetas, Šveicarija

Dr. Giovanni Matteo Guidetti
Florencijos sakralinio meno mokykla, Italija

Prof. dr. Beáta Hock
Leibnizo Rytų Europos istorijos ir kultūros institutas ir Berlyno Humboldtų universitetas, Vokietija

Dr. Dalia Klajumienė
Vilniaus dailės akademija, Lietuva

Dr. Andres Kurg
Estijos dailės akademija, Estija

Doc. dr. Vaidas Petrulis
Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Doc. Dr. Eglė Rindzevičiūtė
Kingstono universitetas, Jungtinė Karalystė