Dailėtyros institutas

Dr. Tojana Račiūnaitė

tojana.raciunaite[at]vda.lt

Menotyrininkė

Mokslinio darbo sritys: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XVI–XVIII a. kultūra, bažnytinė dailė, meno istorijos metodologija, atvaizdo antropologija.

g. 1967 m. Vilniuje; gyvena ir dirba Vilniuje. VDA Dailėtyros instituto vyriausioji mokslo darbuotoja. 1990 m. baigė meno istorijos ir teorijos studijas Vilniaus dailės akademijoje, 1999 m. VDA jai buvo suteiktas humanitarinių mokslų menotyros krypties daktaro laipsnis už disertaciją „Basųjų karmelitų dailė ir architektūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaištystėje“ (mokslinė vadovė dr. Irena Vaišvilaitė). Nuo 1996 m. dirba VDA Dailėtyros institute. 2008–2018 m. buvo šio instituto direktorė.
Tojana Račiūnaitė domisi vaizdo ir teksto sąveika senojoje LDK ir šiuolaikinėje kultūroje, ikonografine ir ikonologine religinės dailės kūrinių ir reiškinių interpretacija, taip pat atvaizdo antropologijos problematika.
Lietuvos dailės istorikų draugijos (LDID)  narė nuo 1995 m.  Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) narė nuo 1996 m. 2016 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu (nr. ĮV-963)  Račiūnaitei  suteiktas  Meno kūrėjo statusas.

Apdovanojimai: Račiūnaitė už mokslo darbų ciklą „Stebuklingasis atvaizdas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje. XVII–XVIII a. bažnytinės dailės tyrimai“ (2009–2018) skirta  2019 m.  Lietuvos mokslo premija.

PROJEKTAI

Lietuvos mokslo tarybos Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos projektas „Jono Karolio Chodkevičiaus simbolinės ir mimetinės reprezentacijos ir jų kontekstai“ paraiška nr. P-LIP-21-36, sutartis nr. S-LIP-21-2.


BIBLIOGRAFIJA

Monografijos

Lukiškių Dievo Motinos atvaizdo istorija. – Lukiškių Dievo Motina. Atvaizdo istorijos studija, stebuklų knyga ir jos vertimas, sud. T. Račiūnaitė, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2017 [158 p. iliustr.].  https://www.lituanistika.lt/content/68023

Atvaizdo gyvastis. Švč. Mergelės Marijos stebuklingųjų atvaizdų patirtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIIXVIII a.,Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014 [534 p. iliustr.]. https://www.lituanistika.lt/content/54429

Vizijos ir atvaizdai. Basųjų karmelitų palikimas. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003 [288 p. iliustr.]. https://www.lituanistika.lt/content/12358

Mokslo straipsniai, knygų skyriai

„The portraits of Jan Karol Chodkiewicz: a study in iconographic typology“, Artifexnovus, nr. 7, 2023, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. p. 234–263.https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/an/article/view/13469

„Matyti, ką matė Jonas Karolis Chodkevičius, arba keli etmono votyvinio atvaizdo profiliai, Senoji Lietuvos literatūra, 54, 2022, p. 109–166. extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.llti.lt/failai/raciunaite.pdf

„Pasijų Vaikelis Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios koplyčioje“, Acta Academiae Artium Vilnensis. Nr. 106 (2022): Vizijos, legendos ir sapnai mene, sudarytoja Rūta Janonienė, p. 138–175. https://aaav.vda.lt/journal/article/view/122/aaav106

[Tojana Račiūnaitė, Birutė Valečkaitė], „ Šv. Dominyko ir šv. Hiacinto susitikimai Lietuvos ikonografinėje tradicijoje“, in: Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje: aštuoni atminties šimtmečiai 2021 08 17 – 2022 01 29, sudarytoja Birutė Valečkaitė, Bažnytinio paveldo muziejus Parodos katalogas, p. 191–216. https://drive.google.com/file/d/1OjAHgnNfsc4l2bX0sT86dqKV5xWKXJwG/view?usp=share_link

Gyvastingieji senojo pasaulio profiliai. XVI-XIX a. Vakarų Europos tapyba iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkių. Sudarė Tojana Račiūnaitė, Joana Vitkutė, tekstai: Arūnas Gelūnas, Tojana Račiūnaitė, Dalia Trandaitė, Birutė Valečkaitė, Joana Vitkutė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2023, [298 p.], 36-47; 54; 56; 59; 60; 62; 64; 146-148; 150; 152; 154; 156; 158; 186; 200; 216; 218-222; 228-230; 236- 238; 240-242; 258; 260-262; 266; 268.

Vibrant Old World Profiles. 16th to 19th-Century Western European Painting from the Collection of the Lithuanian National Museum of Art, Compiled by: Tojana Račiūnaitė, Joana Vitkutė, Authors of texts: Arūnas Gelūnas, Tojana Račiūnaitė, Dalia Tarandaitė, Birutė Valečkaitė, Joana Vitkutė. Publisched by Lithuanian National Museum of Art, [306 p.], 38-51; 58; 60; 62; 64; 66; 68; 150; 152; 154; 156; 158; 160; 162; 190; 204; 220; 222; 224-228; 234; 236; 242; 244; 246; 248; 264; 266; 268; 270; 273; 276.

Liūtas ir erelis, žmogus ir kolona: hibridiniai atvaizdai Kretingos bažnyčios durų dekore / Acta Academiae Artium Vilnensis, [T.] 96. Kaukė ir veidas: atvaizdo istorijos aspektai = Mask and Face: The Aspects of  Pictoral History: 2020, ed. Tojana Račiūnaitė, p. 43–86. https://drive.google.com/file/d/1oeDwHLs0ewSUbGN32076-vB6BZGFblWk/view?usp=sharing

Kosmetinės kaukės motyvas Lietuvos šiuolaikinėje dailėje / Acta Academiae Artium Vilnensis, [T.] 96. Kaukė ir veidas: atvaizdo istorijos aspektai = Mask and Face: The Aspects of Pictoral History: 2020, ed. Tojana Račiūnaitė p. 286–307. https://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_96/Acta_96_10_Raciunaite_su_Latga.pdf

Pamėkliniai žmonės ir jų kūno fragmentai, Problemos. Priedas, 2020, p. 101–110. https://drive.google.com/file/d/1PmFpzUvOeLCdedCdvg57Z3nchbv1chH_/view?usp=sharing

[Tojana Račiūnaitė, Rūta Kasiulytė], Madona su auskarais: Rykantų Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo tyrimai ir restauravimas / Acta Academiae Artium Vilnensis, [T.] 92–93. Restauravimo laboratorija = Conservation laboratory: 2019, ed. Dalia Klajumienė, p. 305–339. http://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta%2092_93/Acta_2019_170x240mm_Raciunaite.pdf

The Art History of Invisible Originals, or ‘When Shadows Talk…’, in: Kunstiteaduslikke Uurimusi. Studies on Art and Architecture / Studien fur Kunstwissenschaft. vol. 27 / 1–3. Special Issue: Representing Art History in the Baltic Countries: Experiences and Prospects. – Estonian Society of Art Historians and Curators Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Uhing, Tallinn, 2018, p. 10–29. https://drive.google.com/open?id=1FoH_jg7Q4MB2ch6V7br6d01BKpZ8nU3D

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atvaizdai Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose [with Rūta Janoniene]; Švč. Mergelė Marija – visų luomų globėja . „Švč. Mergelės Marijos pagarbinimas“ Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje“; „Tapyba be rėmų“: Sveika, Mergele! Vilniaus arkivyskupijos marijinės ikonografijos aspektai, [Hail, Mary! Aspects of Marian Iconography of Vilnius Archdiocese], ed. Tojana Račiūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, Bažnytinio paveldo muziejus, 2018, p. 183–212; 213–238; 241–260. https://drive.google.com/open?id=1wD5HhYF04DLS_8PIYxZzsQ7EVogsjPuW

Dievo Motinos rožė: Trakų stebuklingojo paveikslo ikonografijos kontekstai [Rose of the Mother of God: the contexts of the iconography of the miraculous painting of Trakai. Summary] / Acta Academiae Artium Vilnensis, [T.] 90: Po Trakų Dievo Motinos karūna = Under the Crown of Our Lady of Trakai,  ed. Mindaugas Paknys, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018, p. 115–145.  https://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_90/ACTA_90_Raciunaite.pdf

Šventieji ir nusidėjėliai XVI–XVII a. paveikslo „erdvėje: Švč. Mergelės Marijos pagarbinimo Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje atvejis“ [Saints and sinners in the ‘Space’ of a 16th–17th century painting: the case of Adoration of the Blessed Virgin Mary in the Vilnius Church of All Saints. Summary],  Acta Academiae Artium Vilnensis [T] 80–81: Kūnas: ne laiku ir be vietos = The Body: out of Time and without a Place, ed. Aušra Trakšelytė, Lina Michalkevičė, Gintautė Žemaitytė, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016, p. 89–109. https://www.lituanistika.lt/content/63593

The canonical image in the context of the History of the face: overpainting and reconstruction of an Icon“, in: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences& Arts, Conference proceedings, 2016. Book 3, Vol. II, Sofia: STEF92 Technology, 2016, p. 11–22. https://drive.google.com/open?id=0B2pvGluwa0qVdE5VcE1RRUhqZzg

Lukiškių Dievo Motinos ikonos atodanga: restauravimas, ikonografija ir kilmės klausimas [The exposure of Mother of God icon of Lukiškės: restoration, iconography and the question of origin.  Summary], Acta Academiae Artium Vilnensis, [T] 69: Kultiniai atvaizdai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: importas ir sklaida = Cult Images in the Grand Duchy of Lithuania: Import and Dissemination, ed. Tojana Račiūnaitė, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013, p. 65–94. https://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_69/Acta_69_04_T.raciunaite_65-94%20p.pdf

Šešėliai ir debesys: anapusybės vaizdavimo ribos [Shadows and clouds: the boundaries of depicting Otherwordliness. Summary], Acta Academiae Artium Vilnensis, [T] 64: Vizualioji kultūra: problemos ir interpretacijos = Visual Culture: Problems and Interpretations, ed. Monika Saukaitė, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012, p. 49–64. https://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_64/Acta%2064_netui_49%20ir%2064psl_T_R.pdf

Globojant šventą kankinio kūną: Juozapato Kuncevičiaus kultas Loca Sancta aspektu [Patronizing the holy body of a martyr: the cult of Josaphat Kuntsevych from the "loca sancta" aspect. Summary], Acta Academiae Artium Vilnensis, [T. 60]:  Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai = Celestial Patrons and terrestrial Benefactors, ed. Jolita Liškevičienė, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 203–219. https://www.lituanistika.lt/content/35473

LDK stebuklingųjų Švč. Mergelės Marijos atvaizdų apmąstymo būdai: istoriografinės pastabos  in: Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje, ed. Gabija Surdokaitė, ser. Religinės kultūros paveldo studijos, t. 3, 2011, p. 54–69. https://www.lituanistika.lt/content/33104

Švč. Mergelės Marijos Snieginės su adorantais paveikslas, Acta Academiae Artium Vilnensis, [T. 57]: Meninis Vilnius įtakos ir įvaizdžiai = Vilnius: Influences and Images, ed. Rūta Janonienė, Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2010, p. 21–41. https://www.lituanistika.lt/content/29922

Portretas ir asmens tapatybė: karalaitė Marija Ona Teresė, in: Dailės istorijos studijos. Kn. 4.:  Socialinių tapatumų reprezentacijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje, ed. Aistė Paliušytė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas. 2010, p. 150–171. https://www.lituanistika.lt/content/28685

Stebuklingasis atvaizdas ir jo aplinka. Loreto Švč. Mergelė Marija iš Valkininkų, Acta Academiae Artium Vilnensis, [T. 52]: Meno kūrinys: Paviršius, figūra, reikšmė = The Art Work: Surface, Figure, Meaning, ed. Dalia Klajumienė, Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2009, p. 7–30. https://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_52/acta_52_7_30(1).pdf

[with Valmantas Budrys] Stebuklų laukas ir neurologija: neurologiniai sutrikimai Lietuvos stebuklų knygose [The field of the miracle and neurology: neurological disorders in the miracle books of the Great Duchy of Lithuania], Neurologijos seminarai, t. 11 (Nr. 1(31)), Vilnius: Rotas, 2007, p. 39–46. http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02/Neuro_2007_Nr1_39-46.pdf

[Tojana Račiūnaitė, Sigita Maslauskaitė], Šventosios drobulės ir kraujuojantis krucifiksas; Šventųjų atvaizdų teologija ir stebuklai“, [kartu su Arūnas Sverdiolas] „Atvaizdų pragmatika“, „Krucifiksas-knyga. Kūno tekstas“, in: Gyvas žodis gyvas vaizdas. Fabijono Birkowskio pamokslas apie šventuosius atvaizdus. Pamokslo faksimilė, vertimas ir studija, sud. Tojana Račiūnaitė, Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2009, p. 1008–121; 122–138; 140–161; 162–181. https://www.lituanistika.lt/content/21295

Marijos puošmenos: šventųjų relikvijos Kodenio Šv. Onos bažnyčioje [Mary's ornamentations : relics of the saints in the Church of St. Anne in Koden. Summary], Acta Academiae Artium Vilnensis, [T. 41] : Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje = Relics of the saints in Lithuanian culture, ed. Tojana Račiūnaitė. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, p. 129–148. https://www.lituanistika.lt/content/15036

Reprezentacija ir meno istorijos pabaiga, in: Lietuvos dailės istorikų draugijos biuletenis 2006, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, p. 7–13.https://www.lituanistika.lt/content/56593

Lukiškių Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios Dievo Motinos paveikslas ir jo stebuklų knyga „Mistinis fontanas...: Stebuklo vieta ir laukas, Acta Academiae Artium Vilnensis, [T. 25]: Paveikslas ir knyga. LDK dailės tyrimai ir šaltiniai, ed.  Tojana Račiūnaitė. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 225–242. https://www.lituanistika.lt/content/16354

Gėlės atminties paraštėse: Vilniaus basųjų karmeličių meninės raiškos prielaidos, in: Menotyra, 2003, Nr. 2 (31), p. 19–26. https://www.lituanistika.lt/content/12384

Šv. Bonifaco kankinio relikvijos Valkininkų bažnyčioje [Relics of martyred St. Boniface in Valkininkai church. Summary], in: Menotyra, 2004, Nr. 2 (35), p. 36–45. https://www.lituanistika.lt/content/12240

Jausmų kelionė ir tikrieji stebuklingųjų paveikslų atvaizdai, Acta Academiae Artium Vilnensis, [T. 35]: Pirmavaizdis ir kartotė: vaizdinių transformacijos tyrimai, ed. Marius Iršėnas, Gabija Surdokaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004, p. 41–46. https://www.lituanistika.lt/content/7259

Stebuklingasis atvaizdas ir stebuklo atvaizdas: „Gidlų stebuklingasis Marijos atvaizdas“ Traupio bažnyčioje, Acta Academiae Artium Vilnensis, [T. 26]: Vaizdas ir pasakojimas, ed. Ieva Pleikienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 137–159.

Šaltinių publikacijos

Mykolas Moscickis ir jo mokslas apie šventas relikvijas, Acta Academiae Artium Vilnensis, [T. 41]: Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje, sud. Tojana Račiūnaitė, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, p. 149–177.

Vadovai, metodinė literatūra

Penki Trakų Dievo Motinos bruožai, in: Ave Maris Stella. Trakų Dievo Motinos vainikavimo jubiliejui, Vilnius: Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika, 2018, p. 29–122.

Atverčiant Kazokiškių stebuklų knygą, in: Kazokiškių Marija Dievo malonės pilnoji. Trakai: Voruta, 2017, p. 5–27.

Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę,  Vilnius: Lietuvos kultūros ir tyrimų institutas, 2012 (tekstai kartu su Irena Vaišvilaite, Aiste Paliušyte, Jolita Liškevičiene, Dalia Klajumiene), sud. Irena Vaišvilaitė, Aistė Paliušytė, [knygos apimtis 588 p].

Linkuvos karmelitų vienuolynas ir bažnyčia / The Carmelite Monastery and Church in Linkuva, scenarijaus autorė T. Račiūnaitė, režisierius L. Kontrimas: Elektroninis išteklius [CD-ROM]. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012.

Vilniaus basųjų karmelitų vienuolynas ir Šv. Teresės bažnyčia / Vilnius Monastery of the Discalced Carmelites and the Church of St. Theresa, scenarijaus autorė T. Račiūnaitė, režisierius V. Babaliauskas: Elektroninis išteklius [CD-ROM]. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013.

Kitos publikacijos

Phenomenology of  Reflection: The Beginning of Chapter 9, in: Dainius Liškevičius, Labyrinthus, ed. by Dainius Liškevičius, Agnė Narušytė, Compiled by M puslapiai, published by Lapas, 2018, p. 175–188.

Reflections in the Royal Vault, in: Speculum of  Old Lithuania, No. 1, Vilnius: The Lithuanian Institute, 2006, p. 7–28

The Former Jezuit Refektory, in: Speculum of  Old Lithuania, No. 1, Vilnius: The Lithuanian Institute, 2006, p. 39–49.

Journeys to Ancient Lithuania, in: Speculum of Old Lithuania, No. 2, Vilnius: The Lithuanian Institute, 2009, p. 6–17.

Lithuanian Baroque. Lithuania on First Acquitance. Vilnius: Baltos lankos, 2005

Aušros Vartai: vadovas (kartu su Vytautu Ališausku), Vilnius: Aidai, 2003

Expression and the Passion, The 50th Venice Biennale, S&P Stanikas, Museo Fortuny, Paris-Vilnius, 2003

Šiuolaikinės dailės strategijos ir katarsio ilgesys, in: Dešimtojo dešimtmečio dailės procesai ir kontekstai, sud. Erika Grigoravičienė, Vilnius, 2001, p. 115–122.