Dailėtyros institutas

Dr. Tojana Račiūnaitė

tojana.raciunaite[at]vda.lt

Menotyrininkė

Mokslinio darbo sritys: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XVI–XVIII a. kultūra, bažnytinė dailė, meno istorijos metodologija, atvaizdo antropologija.

g. 1967 m. Vilniuje; gyvena ir dirba Vilniuje.
VDA Dailėtyros institute dirba nuo 1996 m.; 2008–2018 m. buvo Dailėtyros instituto direktorė. Vyresnioji mokslo darbuotoja nuo 1999 m.

1990 m. baigė meno istorijos ir teorijos studijas Vilniaus dailės akademijoje, 1999 m. VDA jai buvo suteiktas humanitarinių mokslų menotyros krypties daktaro laipsnis už disertaciją „Basųjų karmelitų dailė ir architektūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaištystėje“ (mokslinė vadovė dr. Irena Vaišvilaitė). Rengdama disertaciją dalyvavo „Baroko kelio“ ir „Vienuolynų kelio“ programose, buvo viena iš vadovo Barokas Lietuvoje autorių, taip pat rašė straipsnius vadovui Lietuvos vienuolynai. Nuo 1990 m. su pertraukomis VDA skaitė Lietuvos meno istorijos, XVII–XIX a. Vakarų meno istorijos, baroko dailės, vizualaus ir žodinio teksto analizės kursus, šiuo metu dėsto atvaizdo antropologijos kursą. 1996 m. pradėjo dirbti VDA Dailėtyros institute. Nuo 2012 m. aktyviai dalyvauja VDA menotyros ir meno doktorantūrų procesuose.

Tojana Račiūnaitė domisi vaizdo ir teksto sąveika senojoje LDK ir šiuolaikinėje kultūroje, ikonografine ir ikonologine religinės dailės kūrinių ir reiškinių interpretacija, taip pat atvaizdo antropologijos problematika.

Lietuvos dailės istorikų draugijos narė nuo 1995 m., nuo 1996 m. – Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) narė.

Bibliografija