Dailėtyros institutas

Dr. Algė Andriulytė

alge.andriulyte[at]vda.lt

Dailės istorikė                        

Mokslinio darbo sritys: Lietuvos XIX a. II p.–XX a. I p. dailės istorija ir vizualinė kultūra, modernizacijos procesai, Vilniaus kultūros tyrimai.

g. 1972 m. Vilniuje; gyvena ir dirba Vilniuje. VDA Dailėtyros institute dirba nuo 1998 m., Vyresnioji mokslo darbuotoja nuo 2008 m.1997 m. Vilniaus dailės akademijoje baigė dailės istorijos ir teorijos magistro studijas, 2006 m. VDA apgynė humanitarinių mokslų menotyros krypties disertaciją „Ferdinando Ruščico veikla Vilniuje: modernumo ir tradicijos dialogas“ (mokslinė vadovė dr. Rūta Janonienė).

1990–1991 m. dirbo knygų restauratore Vilniaus universiteto Popieriaus restauracijos skyriuje; nuo 1998 m. dirba VDA Dailėtyros institute. Nuo 2008 m. yra mokslinio periodinio leidinio Acta Academiae Artium Vilnensis mokslinė sekretorė ir projekto vadovė, 2010–2015 m. VDA Magistrantūros studijų ir doktorantūros skyriaus vedėja. Lietuvos dailės istorikų draugijos narė nuo 2005 m., nuo 2016 m. – draugijos pirmininkė.

Bibliografija