Dailėtyros institutas

Dr. Algė Andriulytė

alge.andriulyte[at]vda.lt

Menotyrininkė

Mokslinio darbo sritys: Lietuvos XIX a. antros pusės – XX a. pirmos pusės dailės istorija ir vizualioji kultūra, modernizacijos procesai, Vilniaus kultūros tyrinėjimai.

Dailėtyros bakalauro ir magistro studijas baigė Vilniaus dailės akademijoje, ten pat apgynė humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. Nuo 1997 m. dirba Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institute, 2010–2015 m. vadovavo VDA Doktorantūros skyriui. 2008–2018 m. koordinavo periodinio mokslo leidinio Acta Academiae Artium Vilnensis leidybą, nuo 2017 m. yra šio leidinio redaktorių kolegijos narė. 2005 m. tapo Lietuvos dailės istorikų draugijos nare, 2016–2019 m. buvo draugijos pirmininkė. Nuo 2021 m. dirba Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje direktoriaus pavaduotoja tyrimams ir leidybai. Nuo 2022 m. yra VDA Meno doktorantūros Dailės krypties komiteto narė. Savo tyrinėjimus mokslininkė yra paskelbusi Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose, dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo konferencijose, kuruoja dailės parodas, dalyvauja TV ir radijo laidose.

Apdovanojimai: 2019 m. už monografiją Ferdynandas Ruszczycas: Civis vilnensis sum (2018). įvertinta Vilniaus klubo ir Lietuvos leidėjų asociacijos premija, taip pat pelnė 1 vietą fundamentinių tyrimų srityje Lietuvos dailės istorikų draugijos geriausių menotyros publikacijų konkurse. 2024 m. monografiją Ferdynand Ruszczyc: Civis vilnensis sum (2022) anglų kalba Lenkijos užsienio reikalų ministras apdovanojo diplomu už nuopelnus tyrinėjant bendrą Lenkijos ir Lietuvos istoriją, meną ir kultūrą.

TYRIMŲ IR SKLAIDOS PROJEKTAI

2019–2022: Projekto vadovė, mokslo sklaidos projektas „Monografijos anglų kalba „Algė Andriulytė. Ferdynandas Ruszczycas“rengimas ir leidyba“, vykdanti institucija – Vilniaus dailės akademija; rėmėjas – Lietuvos mokslo taryba, Lituanistikos programa.

2017–2019: Projekto vadovė, mokslo projektas „Vilniaus dailė ir architektūra 1919–1939 m.: institucinis aspektas“; rėmėjas – Lietuvos mokslo taryba, Modernybės programa.

2019: Projekto vadovė, dailės sklaidos projektas „Tarpukario Vilnius: dailės ir architektūros pavidalai“; rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba.

2010–2018: Projekto vadovė, mokslo sklaidos projektas „Mokslinio periodinio žurnalo „Acta Academiae Artium Vilnensis“ rengimas ir leidyba“, vykdanti institucija – Vilniaus dailės akademija; rėmėjas – Lietuvos mokslo taryba, Lituanistikos programa.

2018: Projekto vadovė, dailės sklaidos s projektas „(Ne)matomas tarpukario Vilnius: dailės ir architektūros pavidalai 1919–1939 m.“  rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba.

2014–2015: Projekto vadovė, mokslo sklaidos projektas „Monografijos „Algė Andriulytė. Ferdynandas Ruszczycas: Civis Vilnensis Sum“ rengimas, vykdanti institucija – Vilniaus dailės akademija; rėmėjas – Lietuvos mokslo taryba, Lituanistikos programa.

2010–2011: Tyrėja mokslo projekte „Vilniaus meninės aplinkos. Kultūrinio identiteto tyrimai“; vykdanti institucija – Vilniaus dailės akademija; rėmėjas – Lietuvos mokslo taryba.

2010–2011: Tyrėja tarptautiniame dailės sklaidos projektas „Share“, skirtame meninio tyrimo aktualizavimui; vykdanti institucija – ELIA, GardCAM; pagrindinis rėmėjas – Europos Komisija.

2006–2007: Projekto vadovė, mokslo projektas „Senieji Panemunės pilies kokliai“, vykdanti institucija – Vilniaus dailės akademija; rėmėjas – LR Kultūros ir sporto rėmimo fondas, Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.

Kuruotos parodos:

2023–2024 m. paroda „Septynios tarpukario Vilniaus menininkės“ Nacionalinė dailės galerija.  https://www.lndm.lt/septynios-tarpukario-vilniaus-menininkes/

2021–2022 m. kuruota paroda kartu su I. Mažeikiene „Moterys menininkės tarpukario Vilniuje: tarp lūkesčių ir galimybių“ Vytauto Kasiulio dailės muziejus. https://www.lndm.lt/moterys-menininkes-tarpukario-vilniuje-tarp-lukesciu-ir-galimybiu/

2020–2021 m. paroda „Ferdinandas Ruščicas. Auksinis kambarys“ Nacionalinė dailės galerija. https://www.lndm.lt/ferdinandas-ruscicas-auksinis-kambarys/

2018 m. paroda „(Ne)matomas tarpukario Vilnius: dailės ir architektūros pavidalai 1919–1939 m.“ (bendrakuratorės R. Butvilaitė, I. Mažeikienė) Vytauto Kasiulio dailės muziejus. https://www.lndm.lt/artejanti-paroda-nematomas-vilnius-tarpukario-dailes-ir-architekturos-pavidalai/

BIBLIOGRAFIJA

Monografijos:


Algė Andriulytė, Ferdynandas Ruszczycas: Civis vilnensis sum, Vilnius: VDA leidykla, 2018. ISBN 978-609-447-199-5.  https://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1288184515/ferdynandas-ruszczycas-civis-vilnensis-sum

Algė Andriulytė, Ferdynand Ruszczyc: Civis Vilnensis Sum, Vilnius: Vilnius Academy of Arts Press, Lithuanian National Museum of Art, 2022. ISBN 978-609-447-370-8

Straipsniai recenzuojamuose žurnaluose ir knygose:

Algė Andriulytė, „Moterys dailininkės tarpukario Vilniuje“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 98: Tarpukario Vilnius: dailės ir architektūros pavidalai 1919–1939 metais, sudarytoja Algė Andriulytė, 2020, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, p. 114–151. DOI: https://doi.org/10.37522/aaav.98.2020.26

А. Андрюлите, „Фердинанд Рущиц в Санкт-Петербурге: между Академией и путешествиями по Европе“, in: Архип Куинджи и его роль в развитии художественного в ХХ веке. Илья Репин в контексте русского и европейского искусства. Василий Дмитриевич Поленов и русская художественная культура второй половины XIX – первых десятилетий XX века. Москва: Государственная Третьяковская галерея, 2020, p. 59–69. ISBN 978-5-89580-304-2

Algė Andriulytė, „Tarpukario Vilnius: dailė ir valstybė“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 94: Menas valstybėje – valstybė mene, sudarytojos Lina Michelkevičė, Aušra Trakšelytė, p. 120155.

Algė Andriulytė, „Marijos ir Jurgio Šlapelių namų-muziejaus dailės kūrinių kolekcija“, in: Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018, p. 220–237.

Algė Andriulytė, „Symbolism and the Works of Ferdynand Ruszczyc“, in: Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājums Muzeja raksti 7 / Collection of writings of the Latvian National Museum of Art Museum Writings 7: Nacionālais Romantisms un Baltijas Simbolisms / National Romanticism and Baltic Symbolism / Romantisme National et Symbolisme Balte, Riga:  Latvian National Museum of Art, 2018, p.p.137–153.

Algė Andriulytė, „Apie Ferdynando Ruszczyco fotografijas“, in: Margarita Matulytė, Agnė Narušytė, Camera obscura. Lietuvos fotografijos istorija 1839-1945, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016, p. 197–208.

Algė Andriulytė, „Iš elitinės kultūros palikimo: Santeklių dvaras ir Onos Bagickaitės japoniškų graviūrų kolekcija“, in: Žemaičių praeitis, t. 16: Viekšniai. Istorija ir kultūra, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013, p. 751–773.

Algė Andriulytė, „Šv. Kazimiero relikvijų pagerbimas Vilniuje 1922 metais“, in: Šventasis Kazimieras istorijos vyksme, sudarytojas Paulius Subačius, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006, p. 66–74.

Algė Andriulytė, „Ferdinando Ruščico politiniai meninės veiklos aspektai: 1908-1922“, in: Menotyra, 2005, Nr. 3 (40), p.15–20.

Algė Andriulytė, „Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslo vainikavimo iškilmės 1927 m.: tradicinės apeigos ir moderni meninė raiška“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2013, t. 37, p. 187–204.

Algė Andriulytė, „Karališkųjų palaikų atradimas Vilniaus arkikatedroje 1931 m.: atvaizdų kolekcija“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2012, t. 65–66: Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai,simboliai, reliktai, sudarytojos Jolita Liškevičienė ir Gabija Surdokaitė, p. 321–354.

Algė Andriulytė, „Apie Ferdinando Ruščico fotografijas“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2010, t. 59: Meno idėjų migracija XX a. pradžioje: M. K. Čiurlionio ir amžininkų kūryboje, sudarytoja Rasa Andriušytė-Žukienė, p. 105–123.

Algė Andriulytė, „Art nouveau motyvai Ferdinando Ruščico grafikoje: vaizdų komentarai“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2007, t. 45: Iš šimtmečio perspektyvos: XX a. pradžios Lietuvos dailė, sudarytojas Vidmantas Jankauskas, p. 79–88.

Algė Andriulytė, „Tapybos ir fotografijos santykis: Ferdinandas Ruščicas ir Janas Bulhakas“, in: XX amžiaus pradžios Vilnius: modernėjančios kultūros židinys, Dailės istorijos studijos 1, Vilnius, 2004, p. 88–99.

Algė Andriulytė, „Tikrovės paieškos: Ruščicas ir Bulhakas“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2003, t. 31: Istorinė tikrovė ir iliuzija: Lietuvos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai, sudarytoja Dalia Klajumienė, p. 181–188.

Algė Andriulytė, „Peterburgo ir Vilniaus sąsajos Ferdinando Ruščico kūryboje“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2003, t. 29: Vilnius dailės mokymo ir sklaidos centras, sudarytojas Vidmantas Jankauskas, p. 77–83.

Алге Андрюлите, „Фердинанд Рущиц и издание журнала Tygodnik Wileński“, in: Матэрыялы навуковых чытанняў, прысвечаных 130-годдзю з дня наражэння Фердынанда Рушѓыца, Мiнск, 2001, с.14–17.

Algė Andriulytė, „Ferdinando Ruščico bandymai atgaivinti meninės spaudos leidybą“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2000, t. 17: XIX–XX a. Lietuvos dailė. Edukacinis aspektas, sudarytojas Vidmantas Jankauskas, p. 73–78.

Algė Andriulytė, „Simbolis XX a. pr. Vilniaus tapytojų darbuose“, in: Romantizmai po romantizmo, sudarytoja G. Jankevičiūtė, Vilnius: Kultūros ir meno institutas, 2000, p. 71–76.

Algė Andriulytė, „F. Ruščico naujieji „bazarai“ Vilniaus miesto salėje“, in: Menotyra, 1999, Nr. 4 (17), p. 46–49.

Taikomieji darbai:

Algė Andriulytė, „Vyslos žiočių tvirtovė“, in: Šiaurės Lenkijos architektūros ir dailė: Vadovas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007, p. 74–75.

Algė Andriulytė, „Visuomeninių, tautinių ir meninių, grupuočių veikla“, in: Lietuva 1009–2009, sudarytojai Adomas Butrimas, Rūta Janonienė, Tojana Račiūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. p. 453–459.

Algė Andriulytė, „Prarastosios sostinės gyvybingumas“, in: Lietuva 1009–2009, sudarytojai Adomas Butrimas, Rūta Janonienė, Tojana Račiūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. p. 547–555.

Katalogai:

Algė Andriulytė, „Budząc majestat przeszłości“, „Ferdynand Ruszczyc (1870–1936)“, in: Wilno / Vilnius / Vilne. 1918–1948. Jedno miasto – wiele opowieści, redaktor naukowy, katalog wystawy, redaktor naukowy  Giedrė Jankevičiūtė, Andrzej Sczerski, Muzeum Narodowe w Krakowie, 2023, s. 227–235, s. 307–313.

Algė Andriulytė, „Awakening the Glory of the Past“, „Ferdynand Ruszczyc (1870–1936)“, in: Vilnius, Wilno, Vilne 1918-1948. One City - Many Sories. Editors of the catalogue Giedrė Jankevičiūtė, Andrzej Szczerski, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2023, pp. 136–143, pp. 193–197.

Algė Andriulytė, „Žadinant praeities didybę“, „Ferdynand Ruszczyc (1870–1936)“, in: Vilnius, Wilno, Vilne. 1918-1948. Vienas miestas - daug istorijų. Katalogo sudarytojai Giedrė Jankevičiūtė, Andrzej Szczerski,Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2023, p. 136–143, p. 193–197.

Moterys menininkės tarpukario Vilniuje: tarp lūkesčių ir galimybių / Women Artists in Interwar Vilnius: Between Expectations and Possibilities, Prodos katalogas, sudarytojos ir tekstai Algė Andriulytė, Ilona Mažeikienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2022. ISBN 978–609–447–371–5

Laukinės sielos. Baltijos šalių simbolizmo dailė / Wild Souls. Symbolism in the Art of the Baltic States, Parodos katalogas, sudarytojos Algė Andriulyte ir Eglė Mikalajūnė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus. 2020, psl. 262. ISBN 978-609-426-141-1

(Ne)matomas Vilnius: tarpukario dailės ir architektūros pavidalai / (In)visible Vilnius: Sapes of Interwar Art and Architecture: Parodos katalogas. Sudarytojos Algė Andriulytė, Rasa Butvilaitė, Ilona Mažeikienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018. Psl. 80. ISBN 978-609-447-302-9

Algė Andriulytė, „Ferdynand Ruszczyc „Nec mergitur““, p. 110; „Ferdynand Ruszczyc „Le Passé““, p. 182; „Ferdynand Ruszczyc „Le Vent dʼautomne““, p. 234; „Ferdynand Ruszczyc „Le printemps“, p. 236; Biographies des artistes „Ferdynand Ruszczyc“, p. 284, in: Âmes Sauvages: Les symbolisme dans les pays baltes: Catalogue, Sous la direction de Rodolphe Rapetti. Paris: Museé dʼOrsay, 2018. Psl. 312. ISBN 978-2-35433-657-9.

Algė Andriulytė, „Ferdynand Ruszczyc „Nec mergitur““, p. 70; „Ferdynand Ruszczyc „Minevik / the Past““, p. 160; „Ferdynand Ruszczyc „Sügistuul / Autum Wind““, p. 218; „Ferdynand Ruszczyc „Kevad / Spring“, p. 220; in: Vabad Hinged: Sümbolism Baltimaade kunstis / Wild Souls: Symbolism in the Art of The Baltic States: Catalogue. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2018. Psl. 264. ISBN-10: 9949485878 ISBN-13: 9789949485871

Algė Andriulytė, 36 dailininkų biogramos, in: Gamtos ilgesys. Europos peizažai. Longing for Nature. European Landscapes: Tarptautinės dailės parodos katalogas, sudarytoja Laima Bialopetravičienė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009.

Algė Andriulytė, „Andriolis, Mykolas Elvyras“ p. 391–392; „Bassi, Giambattista“ p. 392; „Chrystian, Breslauer“ p. 395–396; „Ivan Chruckij“ p. 397–398; „Vincentas Dmachauskas“ p. 398–399; [bendrautorius Lothar Schultes] „Gigante, Giacinto“ p. 403–404; „Wincenty Kasprzycki“ p. 411; „Archip Kuindži“ p. 412–413; „Marinus, Ferdinand Joseph“ p. 415; „Ruseckas, Kanutas“ p. 426–427; [bendrautorius Lothar Schultes] „Savrasov, Aleksej“ p. 428; [bendrautorius Lothar Schultes] „Scherres, Carl“ p. 428–429; „Schleich, Hans“ p. 430; „Stepanov, Aleksej“ p. 432, in: Sehnsucht Natur. Landschaften Europas, Katalog hrsg. von Lothar Schultes, Linz: Schlossmuseum, 2009.

Algė Andriulytė, „Gyvenimas ir kūryba“, in: Ferdinandas Ruščicas 1870–1936. Gyvenimas ir kūryba, Parodos katalogas, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2002, p. 5–10.

Algė Andriulytė, „Meno funkcionavimas kasdienybėje: sociologinis tyrimas“, in: Identifikacija. Projektas Vilniaus troleibusuose, [Elektroninis išteklius, CD], 1999.

Vadovėliai:

Algė Andriulytė, „Pramoninė revoliucija ir modernas“, „Tautinis atgimimas ir pirmosios lietuvių dailės parodos“ in: Įdomioji Lietuvos istorija 2 [Elektroninis išteklius, CD]: Lietuvos meno istorija nuo seniausių laikų iki mūsų dienų, sudarytojai Eugenijus Jovaiša, Rūta Janonienė, Vilnius: Elektroninės leidybos namai, 2005. Algė Andriulytė, „Pramoninė revoliucija ir modernas/ the Industrial Revolution and Modernism“, „Tautinis atgimimas ir pirmosios Lietuvių dailės parodos/ National Rebirth and the First Exhibitions of Lithuanian Art“ in: Įdomioji Lietuvos istorija [Elektroninis išteklius, 3 vaizdo diskai įdėkle (DVD)]: Meno istorija nuo seniausių laikų iki mūsų dienų / Attractive History of Lithuania: the History of Art from Ancient Times to the Present day, sudarytojai Eugenijus Jovaiša, Vilnius elektroninės leidybos namai, 2007.

Sudaryti leidiniai:

Vilniečių albumas. 20 esė ir 150 vaizdų Vilniui, sudarytojai Algė Andriulytė, Rasa Antanavičiūtė, Arūnas Gelūnas,  Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2023. ISBN 978-609-426-184-8

Moterys menininkės tarpukario Vilniuje: tarp lūkesčių ir galimybių / Women Artists in Interwar Vilnius: Between Expectations and Possibilities, Prodos katalogas, sudarytojos ir tekstai Algė Andriulytė, Ilona Mažeikienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2022. ISBN 978–609–447–371–5

Laukinės sielos. Baltijos šalių simbolizmo dailė / Wild Souls. Symbolism in the Art of the Baltic States, Parodos katalogas, sudarytojos Algė Andriulyte ir Eglė Mikalajūnė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus. 2020, psl. 262. ISBN 978-609-426-141-1

(Ne)matomas Vilnius: tarpukario dailės ir architektūros pavidalai / (In)visible Vilnius: Sapes of Interwar Art and Architecture: Parodos katalogas. Sudarytojos Algė Andriulytė, Rasa Butvilaitė, Ilona Mažeikienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018. Psl. 80. ISBN 978-609-447-302-9

Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2020, t. 98: Tarpukario Vilnius: dailės ir architektūros pavidalai 1919–1939 metais, sudarytoja Algė Andriulytė, 2020. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. ISSN 1392-0316  https://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1293521618/acta-academiae-artium-vilnensis-98

Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2009, t. 55: Lietuvos dvarai: Kultūros paveldo tyrinėjimai, sudarytojos Algė Andriulytė, Rasa Butvilaitė.

Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2009, t. 53: Kūrinys kontekste, sudarytojos Algė Andriulytė, Milda Žvirblytė.

Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2006, t. 43: Formų difuzijos XX a. dailėje, sudarytojai Algė Andriulytė, Austėja Čepauskaitė, Viktoras Liutkus.

Kiti straipsniai ir leidiniai:

Algė Andriulytė, „Gyvenimo ir mirties šokis „Laukinėse sielose““, in: Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus metraštis 2019–2020, t. 22, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2021, p. 46–50. ISSN 1648-6706

Algė Andriulytė, „Ferdynando Ruszczyco auksinis kambarys“, in: Dailė, Nr. 81–82, Vilnius: ARTSERIJA / Dailininkų sąjungos leidykla, p. 42–51. ISSN 0130-6626

Algė Andriulytė, Rasa Butvilaitė, Ilona Mažeikienė, „(Ne)matomo Vilniaus istorijos“, in: 7 meno dienos, Nr. 28 (1265), 2018-09-14

Algė Andriulytė, „Balsusis modernizmas: Teodoro Kazimiero Valaičio paroda”, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2014, Nr. 8, p. 58–61.

Algė Andriulytė, „„Properio“ pašnekesiai“, in: Literatūra ir menas, 2000 03 31, p. 8.

Algė Andriulytė, „Troleibuso maniją: menininkų „Identifikacijos“ projektas Vilniaus troleibusuose“, in: 7 meno dienos, 1999 10 01, p. 6.

Algė Andriulytė, „Vytauto Kalinausko žaidimai su hampelmanais“, in: 7 meno dienos, 1999 08 01, p. 9.

Algė Andriulytė, „Dar viena paroda arba ką padovanoti „bosui“: R. Sližio tapybos ir pastelių paroda“, in: 7 meno dienos, 1999 08 20, p. 8.

Algė Andriulytė, „„Mornig after“ lietuviškai: E. Vertelkaitės grafikos darbų parodą ŠMC“, in: 7 meno dienos, 1997 02 21, p. 9.

Algė Andriulytė, „24 ir 100: apie 100-ąją parodą „Grupės 24“ „Lietuvos aido“ galerijoje“, in: 7 meno dienos, 1997 03 21, p. 9.

Algė Andriulytė, „Noros Blaževičiūtės keramika“, in: 7 meno dienos, 1997 06 20, p. 9.

Algė Andriulytė, „Formos apoteozė: B. Stulgaitės mažosios plastikos paroda „Lietuvos aido“ galerijoje“, in: 7 meno dienos, 1997 10 10, p. 1.

Algė Andriulytė, „„Vonioje“ su angelais: D. Laučkaitės-Jakimavičienės parodą „Lietuvos aido“ galerijoje“, in: 7 meno dienos, 1997 11 7, p. 1.

Algė Andriulytė, „Netradiciškai tradicinis požiūris ŠMC: A.Švėgždos darbų paroda“, in: Veidas, 1997, nr.43, p. 52.

Algė Andriulytė, „Keletas nenaujų „Estampo‘95“ bruožų“, in: Kultūros barai, 1995, Nr. 5, p. 34–35.

Pranešimai mokslo konferencijose:

2021 balandžio 29 d. Tarptautinė konferencija „Symbolism in Europe and the Identity of the Baltic Nations“ (Latvijos nacionalinis dailės muziejus). Skaitytas pranešimas „Symbolic Motifs in Ferdynand Ruszczyc' Graphic Design“.

2019 vasario 14 d. Tarptautinė konferencija „Archipas Kuindžis ir jo vaidmuo XX amžiaus meno procesuose“ (Maskva, Tretjakovo galerija). Skaitytas pranešimas „Ferdynandas Ruszczycas Sankt Peterburge: tarp akademijos ir kelionių po Europą“.

2018 gegužės 2–6 d. Tarptautinė konferencija  „Romantisme national et symbolisme balte“ (Paryžius, Museé dʼOrsay). Skaitytas pranešimas „Simbolizmas ir Ferdynando Ruszczyco darbai“.

2018 gegužės 10–11 d. Tarptautinė konferencija „Menas valstybėje – valstybė mene“ (Vilniaus dailės akademija). Skaitytas pranešimas „Vilniaus modernėjimo prielaidos 1919-1939 m.: dailė ir valstybė“.

2016 m. spalio 12–14 d. Tarptautinė mokslinė konferencija „Abiejų Tautų Sostinių Katedros. Krokuvos ir Vilniaus vyskupiškosios bažnyčios / Stołeczne Katedry Obojga Narodów. Kościoły biskupie w Krakowie i Wilnie“ (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai). Skaitytas pranešimas „Vilniaus arkikatedroje 1931 m. rastų karališkųjų palaikų atvaizdai: protėvių kultas ar dokumentas?“.

2016 m. gruodžio  8–9 d. Mokslinė konferencijoje „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“ (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas / Marijos ir Jurgio Šlapelių namai-muziejus / Lietuvių kalbos institutas). Skaitytas pranešimas „Marijos ir Jurgio Šlapelių dailės kolekcija“.

2015 m. balandžio  23–24 d. Tarptautinė mokslinė konferencija „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje” (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). Skaitytas pranešimas „M. K. Čiurlionis Vilniaus lenkiškoje spaudoje: „Tygodnik Wileński” atvejis“.

2015 m. gruodžio 11 d. Tarptautinis renginys skirtas F. Ruszczyco 145 m. gimimo jubiliejui „Dailininko F. Ruszczyco indėlis kuriant ir vystant nacionalinį peizažą“ (Baltarusijos respublikos nacionalinis dailės muziejus). Skaitytas pranešimas „Ferdynando Ruszczyco gyvenimas ir kūryba“.

2015 m. lapkričio 6 d. Mokslinė konferencija „Vilniaus arkikatedros tarpukario tvarkybos darbai ir nūdienos aktualijos“ (Bažnytinio paveldo muziejus). Skaitytas pranešimas „Karališkųjų palaikų atradimas Vilniaus arkikatedroje 1931: atvaizdų kolekcija“.

Viešos paskaitos visuomenei:

Nacionalinėje dailės galerijoje 2022 m. gegužės 25 d. skaityta vieša paskaita „Ferdinando Ruščico ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio susitikimai: nuo Varšuvos iki Vilniaus“ (Organizatorius „Čiurlionio kelias“).

Nacionalinėje dailės galerijoje 2021 m. gruodžio 7 d. skaityta vieša paskaita „Tarpukario Vilniaus moterų dailė: tarp lūkesčių ir galimybių“. Paskaitų ciklas „Aktualioji dailėtyra“ (Vykdytojas VDA).

Nacionalinėje dailės galerijoje 2018 m. vasario mėn. 1 d. skaityta paskaita „Nuo pirmųjų lietuvių  dailės parodų iki Lietuvos dailininkų sąjungos“ (organizatorius Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas)

Viešos paskaitų Vytauto Kasiulio muziejuje tema „Ką žinome apie tarpukario Vilnių“ 2018 rugsėjo 15 d. organizavimas.

Vytauto Kasiulio muziejuje 2018 rugsėjo 15 d. Algė Andriulytė skaitė pranešimą „Vilniaus vaizdai: nuo karalių miesto iki priemiesčių romantikos“

Dalyvavimas radijo laidose, TV projektuose:

2021-03-17 LRT Klasika. Radijo laida „Džiazuojanti istorija“, ved. Sigutė Maslauskaitė-Mažylienė ir Indrė Kaminckaitė. Pokalbis „XX a. Vilniaus kultūrinio gyvenimo kūrėjas Ferdinandas Ruščicas“. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000144633/dziazuojanti-istorija-ved-indre-kaminckaite

2020-02-22 Žinių radijas. Laida „Šitai nėra“, vedėjas Marijus Gailius. Tema „Ką rodo didelis susidomėjimas pamirštomis kultūros moterimis?“ kartu su Agne Narušyte, Migle Anušauskaite. https://www.ziniuradijas.lt/laidos/sitai-nera/ka-rodo-didelis-susidomejimas-pamirstomis-kulturos-moterimis?video=1

2020-07-29 dalyvauta Latvijos TV laidoje „Kultūros naujienos“, parodos „Laukinės sielos. Baltijos šalių simbolizmas“ pristatymas kartu su dr. Lolita Jablonskiene. https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/29.07.2020-baltijas-simbolistu-maksla-vilna.id193143/

2020-08-10 Latvijos TV laida „Kultūros naujienos“. Tarptautinės parodos Nacionalinėje dailės galerijoje „Laukinės sielos. Baltijos šalių simbolizmas“ pristatymas. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013699830/ryto-allegro-2018-08-10-08-10

2020-08-20 LRT Radijas. Klasika. „Homo cultus. Iš balkono“, ved. laima Kreivytė. Tarptautinės parodos Nacionalinėje dailės galerijoje „Laukinės sielos. Baltijos šalių simbolizmas“ pristatymas ir diskusija. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000118798/homo-cultus-is-balkono-radijo-paroda-laukines-sielos

2020-10-08 LRT Radijas. „Atminties akmenys“. Tema – dailininkas Žakas Lipšicas. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000124529/atminties-akmenys-zakas-lipsic

2019-03-20 dalyvauta LRT Klasika. Radijo laida „Homo cultus. Istoriko teritorija“, ved. dr. Aurimas Švedas. Pristatyta monografija „Ferdynandas Ruszczycas: Civis vilnensis sum“. Kartu su Liudu Parulskiu ir dr. Laima Laučkaite.

2018 m. kovo 5 d. dalyvauta dokumentinio filmo „(Ne)tikėti susitikimai: Laukinės sielos. Baltijos šalių simbolizmas“ filmavime. Autorius Loïc Salfati (Prancūzų institutas Lietuvoje).   http://www.institutfrancais-lituanie.com/

2018-08-10 dalyvauta LRT Klasika. Radijo laida „Ryto allegro“ parodos „(Ne)matomas Vilnius: tarpukario dailės ir architektūros pavidalai“ ir Vilniaus tarpukario kultūros tyrinėjimų pristatymas. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013699830/ryto-allegro-2018-08-10-08-10