Dailėtyros institutas

MENAS MODERNIAI ŠALIAI MODERNIAME MIESTE (darbinis pavadinimas)
Anotacija: Kauno meno mokykla 2022 m. mini 100 metų jubiliejų. Jam pažymėti buvo skirta tarptautinė mokslo konferencija, vykusi Kaune 2022 m. rugsėjo 15–16 d. Konferenciją inicijavo Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas ir Dailėtyros institutas, Kauno kolegijos Menų akademija, bendradarbiaujant su Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi. Konferencija tapo pagrindiniu atspirties tašku naujoms įžvalgoms ir moksliniams straipsniams atsirasti.
Nuo Kauno meno mokyklos įkūrimo čia puoselėti dailės edukacijos procesai, jų įkvėpta meninė tradicija Lietuvoje išgyveno daugybę virsmų, kuriuos lėmė įvairialypiai XX a. lūžiai. Leidinyje naujai apmąstoma Kauno meno mokykloje suformuotų tradicijų kilmė ir pobūdis; aptariamos sąveikos su modernizmo sąjūdžio idėjomis; prisimenama Kauno meno mokyklos istorija, jos ištakos, raida; išryškinamos paralelės su kitomis XX a. pirmos pusės Europos meno mokyklomis, ypač įkurtomis panašiu metu. 
Straipsniuose aptariami esminiai Kauno meno mokyklos istorijos epizodai, keliami klausimai apie procesus, asmenis ir įvykius, nusipelniusius dėmesio ir pažinimo; taip pat naujai suaktualinami su mokykla siejamų asmenybių – pedagogų, dailininkų, architektų, dailės istorikų – veikla, atskleidžiamos sąsajos su vietos, nacionaliniu ir globaliu dailės kontekstais.

Sudarytojos: dr. Algė Andriulytė, dr. Karolina Jakaitė, prof. dr. Raimonda Simanaitienė
Numatyta išleisti: 2024 m.


VILNIAUS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS RAMINTOJOS BAŽNYČIOS ANSAMBLIS: ISTORIJA IR ATEITIES VIZIJOS
Sudarytoja: dr. Jolita Liškevičienė 
Numatyta išleisti: 2024 m.


MENAS UŽ POLITIKOS RIBŲ: AFRIKA IR „KITA“ EUROPA ŠALTOJO KARO METAIS (darbinis pavadinimas)
Sudarytojos: dr. Karina Simonsin, dr. Karolina Jakaitė
Numatyta išleisti: 2024 m.


AMŽIAUS SAMPRATA IR RAIŠKA KULTŪROJE
Sudarytojos: dr. Tojana Račiūnaitė, dr. Lina Michelkevičė
Numatyta išleisti: 2024 m.


ASMENINĖ PERSPEKTYVA IR ESEISTINĖ FORMA NEVAIDYBINIAME KINE IR MENE
Sudarytojos: doc. dr. Renata Šukaitytė, dr. Aušra Trakšelytė
Numatyta išleisti: 2024 m.


MENO IR DARBO SANTYKIS RYTŲ IR CENTRINĖS EUROPOS ŠALIŲ ŠIUOLAIKINIAME MENE PO 1991-ŲJŲ
Sudarytojai: dr. Lina Michelkevičė, Edgaras Gerasimovičius
Numatyta išleisti: 2025 m.


VIDURAMŽIŲ KULTŪROS TYRIMAI, INTERPRETACIJOS, TĘSINIAI
Anotacija: Daugeliui europiečių Viduramžių kultūra yra tautinės savasties ir istorinės vaizduotės aruodas. Kiekvienos kartos vis kitaip atrandami Viduramžiai stebina ir glumina, guodžia ir trikdo. Mokslininkai šioje epochoje randa ištakas darinių, tapusių reiškiniais globalėjančioje modernybėje. Menininkams tai laikotarpis, kai kūrinys pranoksta autorystę, kai nedermė reiškė įtaigą, kai suvokėjas matė akimis, o jautė kūnu.
Viduramžių kultūros ištirtumas yra pagrindinė prielaida mokslinėms ir kūrybinėms interpretacijoms, todėl šiame numeryje siekiama pristatyti Viduramžių kultūros tyrimų būklę ir kūrybinius atsakus. Moksliniais ir meniniais tyrimais grįstus straipsnius kviečiame teikti iki 2024 metų gegužės 31 d., numerį numatoma išleisti 2025 metų pirmąjį pusmetį.

Sudarytoja prof. dr. Giedrė Mickūnaitė
Numatyta išleisti: 2025 m.