Dailėtyros institutas

MENAS MODERNIAI ŠALIAI MODERNIAME MIESTE (darbinis pavadinimas)

Anotacija: Kauno meno mokykla 2022 m. mini 100 metų jubiliejų. Jam pažymėti buvo skirta tarptautinė mokslo konferencija, vykusi Kaune 2022 m. rugsėjo 15–16 d. Konferenciją inicijavo Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas ir Dailėtyros institutas, Kauno kolegijos Menų akademija, bendradarbiaujant su Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi. Konferencija tapo pagrindiniu atspirties tašku naujoms įžvalgoms ir moksliniams straipsniams atsirasti.
Nuo Kauno meno mokyklos įkūrimo čia puoselėti dailės edukacijos procesai, jų įkvėpta meninė tradicija Lietuvoje išgyveno daugybę virsmų, kuriuos lėmė įvairialypiai XX a. lūžiai. Leidinyje naujai apmąstoma Kauno meno mokykloje suformuotų tradicijų kilmė ir pobūdis; aptariamos sąveikos su modernizmo sąjūdžio idėjomis; prisimenama Kauno meno mokyklos istorija, jos ištakos, raida; išryškinamos paralelės su kitomis XX a. pirmos pusės Europos meno mokyklomis, ypač įkurtomis panašiu metu. 
Straipsniuose aptariami esminiai Kauno meno mokyklos istorijos epizodai, keliami klausimai apie procesus, asmenis ir įvykius, nusipelniusius dėmesio ir pažinimo; taip pat naujai suaktualinami su mokykla siejamų asmenybių – pedagogų, dailininkų, architektų, dailės istorikų – veikla, atskleidžiamos sąsajos su vietos, nacionaliniu ir globaliu dailės kontekstais.

Sudarytojos: dr. Algė Andriulytė, dr. Karolina Jakaitė, prof. dr. Raimonda Simanaitienė
Numatyta išleisti: 2024 m.