Projektai

Dailėtyros instituto vykdyta projektinė veikla 2023 metais

Dailėtyros instituto vykdyta projektinė veikla 2022 metais

Dailėtyros instituto vykdyta projektinė veikla 2021 metais

Dailėtyros instituto vykdyta projektinė veikla 2020 metais

Dailėtyros instituto vykdyta projektinė veikla 2019 metais

Renginiai

Mokslinė konferencija Amžiaus samprata ir raiška kultūroje. Konferencija dedikuojama Vilniaus 700 metų jubiliejui 2023
Konferencija Skirta 225-ąjam Tapybos ir piešimo katedros įsteigimo jubiliejui

2022

Tarptautinė mokslinė konferencija „Menas moderniai šaliai moderniame mieste“  2022
Nuotolinė mokslinė konferencija „Kaip pasakoti apie meną? Dailės istorija, kritika, tekstai ir pasakojimai Lietuvoje“ 2021
Tarptautinė nuotolinė konferencija „Materialus knygos kūnas: tarp tradicijos ir inovacijos“ 2020
Tarptautinė mokslinė konferencija „Tarpukario Vilnius: dailės ir architektūros pavidalai 1919–1939 metais“ 2019
Mokslinė konferencija „Kaukė ir veidas: atvaizdo istorijos ir teorijos aspektai“ 2019
Tarptautinė mokslinė konferencija „Menas valstybėje – valstybė mene“ 2018
Mokslinė konferencija „Sodai: tradicijos, įvaizdžiai, simboliai Lietuvos kultūroje“ 2017
Tarptautinė mokslinė konferencija (At)koduota istorija architektūroje 2016
Tarptautinė mokslinė konferencija „Kūnas: ne laiku ir be vietos“ 2015
Tarptautinė mokslinė konferencija-praktinis seminaras „Pasaulietinių pastatų sienų tapyba: aktualios restauravimo teorijos, metodikos ir problemos“ (kartu su VDA Paminklotvarkos katedra) 2015
Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuva – Italija: Šimtmečių ryšiai“ (kartu su Nacionaliniu muziejumi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmais, Vilniaus universitetu ir Lietuvos istorijos institutu) 2014
Tarptautinė mokslinė konferencija „Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas“ 2013
Mokslinė konferencija „Kultiniai atvaizdai Lietuvos Diždžiojoje Kunigaištystėje: importas ir sklaida“ 2012
Mokslinė konferencija „Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai“ 2011
Mokslinė konferencija „Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai“ 2010
Mokslinė konferencija „Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdžiai“ 2009
Mokslinė konferencija „Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė“ 2008
Mokslinė konferencija „Lietuvos dvarai: kultūros ir šaltinių tyrimai“ 2007
Mokslinė konferencija „Iškilmės ir kasdienybė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje ir jos kontekstuose“ 2006
Mokslinė konferencija „Stasio Ušinsko ir Liudviko Strolio 100-osioms gimimo metinėms“ 2005
Mokslinė konferencija „Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje“ 2005
Mokslinė konferencija „Pirmavaizdis ir kartotė“ 2004
Mokslinė konferencija „Istorinė tikrovė ir iliuzija“ 2003
Mokslinė konferencija „Laurynas Gucevičius ir jo epocha“ 2003
Mokslinė konferencija „Vaizdas ir pasakojimas“ 2002
Tarpdisciplininė
konferencija
„Tipas ir individas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ (2001) 2001
Mokslinė konferencija „Barokas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ 1997