Dailėtyros institutas

Dvarų architektūra: erdvės, istorija, architektūros paveldas = Manor culture: Spaces, History, Architectural Heritage : straipsnių rinkinys]. [T.] 97 / [sudarė Dalia Klajumienė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2020.

Kaukė ir veidas: atvaizdo istorijos aspektai = Mask and Face: The Aspects of Pictorial History : straipsnių rinkinys]. [T.] 96 / [sudarė Tojana Račiūnaitė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2020.

Ar buvo tylusis modernizmas Lietuvoje? = Was There a Quiet Modernism in Lithuania? : [straipsnių rinkinys]. [T.] 95 / [sudarė Elona Lubytė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019.
Menas valstybėje - valstybė mene = Arts in the state – the state in arts : [straipsnių rinkinys]. [T.] 94 / [sudarė Lina Michelkevičė ir Aušra Trakšelytė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019.
Restauravimo laboratorija = Conservation Laboratory : [straipsnių rinkinys]. [T.] 92–93 / [sudarė Dalia Klajumienė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019.
  Acta Academiae Artium Vilnensis (nuo 1993 m.)